מסלול החינוך היסודי

תואר ראשון - התמחות ספרות -

מרצים:

ד"ר קציעה עלון

דרישות קדם:

אשכול מגדר

היכן מצויים בספרות העברית גילויים של פמיניזם מזרחי? כיצד מתוארת הגבריות המזרחית? הקורס יבחן ייצוגים ממוגדרים של גוף, בספרות ובשירה הישראלית- המזרחית והאשכנזית- ויקדיש חלק מן הקורס גם לעיון בתיאוריות פמיניסטיות וכתיבה עיונית על גבריות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

במה נבדל הפמיניזם המזרחי? מה ייחודיותו? כיום מצויים לימודי הגבריות בחזית השיח האקדמי הבינלאומי, ומורשתם של מישל פוקו וג'ודית בטלר זוכה לממשיכים מרשימים כגוזף מסעד ואחרים. מחד, נקרא בשירי ויקי שירן, מירי בן שמחון, נעיין בספריה של דורית רביניאן, ונבחן את ספריהם של דודו בוסי וסמי מיכאל. מאידך נבחן ספרות קנונית- עמוס עוז, יהושע קנז ואחרים.
 

לכתוב בחדר משלה: שפה, ספרות, נשים

מרצים:

ד"ר טלילה קוש זהר

דרישות קדם:

אשכול מגדר

כיצד מיוצגות דמויות של נשים בספרות? האם קימת ״ספרות נשים״? האם קיימת ״כתיבה נשית״? מהי קריאה נשית? מהם היחסים בין כתיבה נשית לבין הקנון הספרותי?
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

לכתוב בחדר משלה: שפה, ספרות, נשים (סמסטריאלי) ד"ר טלילה קוש זהר - אשכול מגדר - בחירה
כיצד מיוצגות דמויות של נשים בספרות? האם קימת ״ספרות נשים״? האם קיימת ״כתיבה נשית״? מהי קריאה נשית? מהם היחסים בין כתיבה נשית לבין הקנון הספרותי?
הקורס מבקש לבחון שאלות אלה תוך התמקדות בכתיבה של נשים סופרות ומשוררות, מהספרות הישראלית ומספרות העולם. קריאת הטקסטים הספרותיים מלווה בקריאת הגות ( משל וירג׳יניה וולף, סימון דה בובואר, אדריאן ריץ׳, הלן סיקסו, בל הוקס, ויקי שירן) שעוסקת בהיבטים הפואטיים, התרבותיים והפוליטיים של הכתיבה הנשית. הקורס יתמקד בבחינה של היבטים אלה בהקשר המקומי, קרי המורכבות של המציאות הישראלית. 


העולם המופלא: קריאה במבחר סיפורים מחורזים מימי הביניים

מרצים:

ד"ר עידית נוב

עם קץ תור הזהב והנדידה צפונה לתחומה של ספרד הנוצרית, ירדה השירה העברית מגדולתה ואת מקומה בפסגת היצירה העברית תפסה סוגה חדשה לגמרי - המקאמה: הסיפורת המחורזת. ספרות המקאמה נוצרה באקלים חברתי ותרבותי שונה מזה של תור הזהב;
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 בעוד שירת תור הזהב פנתה לחברה אליטיסטית ומשכילה, המקאמות - בהלך הרוח העממי שלהן - פנו לשכבות חברתיות שונות-– מן המשכילים ועד לפשוטי-עם. ספרות המקאמה העמידה על כן עולם מופלא, מגוון ורב תהפוכות שכל קורא יכול היה למצוא בו את טעמו: ריאליסטי ופנטסטי, אליטיסטי וגס רוח, מלא בדברי חוכמה – ובניבולי פה, מוסרי ופורץ גדר, משעשע ומקומם, קסום ומרתיע - עולם שבו נטרפות כל הקטגוריות הלוגיות המוכרות לנו. ההתייחסות המקובלת במחקר אל ספרות זו היא כאל ספרות שעשועים קלילה שנועדה לשמח ולבדר את הקוראים. בשיעור נעיין במבחר מקאמות, נכיר את יסודות הפואטיקה של הז'אנר ונבחן כיצד מתקבל האפקט הבידורי של הסיפורים; האם האיכות הקומית (המשעשעת) אכן שלטת בהם או שמתבלטים בסיפורים גם יסודות שאינם עולים בקנה אחד עם הקומי. "כל אינטרפרציה", כתב ריצ'ארדס, "מוּנעת על ידי אינטרס כלשהו, והפרשנות המתקבלת היא עדות לאינטרסים הללו שהם שליטיה הבלתי נראים". ברוח דברים אלה ננסה לחשוף מוטיבציות שונות שהביאו לפרשנויות שונות של אותו הסיפור ונקיים בעניינן דיון ביקורתי. דרישות הקורס: קריאה שוטפת משיעור לשיעור, מבחן גמר.
 

העיר הגדולה: מרחב, זהות, טקסט - פרו"ס

מרצים:

ד"ר עודד מנדה לוי

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות במחשבת העיר הגדולה כמרחב פיסי-ארכיטקטוני וכמרחב אנושי. הדיון המבואי המורחב ייערך תחת הכותרת: 'הניסיון לתפוס את הבלתי ניתן לתפיסה". נשאל: 'מהי עיר'? תתברר הסוגיה העקרונית של ייצוג עיר גדולה בטקסט הספרותי, אפשרויות הייצוג, מגבלותיו וגישות יסוד במיפוי התמה העירונית. בשלב זה נשלב עיון ביצירות עקרוניות מן הספרות הכללית.
קורס בחירה
קורס שנתי

בהמשך נתאר מהלך אבולוציוני של השתנות דרכי הופעתה של העיר הגדולה בסיפורת העברית החל מן המחצית השנייה של המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20. השתנות בדרכי עיצוב המרחב, בעמדות האידיאולוגיות כלפי הנוכחות של העיר ובמעמדו של היחיד, נקודת התצפית שלו ועמדתו בדיאלוג עם הסביבה האורבנית.

 

אנשי הקוף או פראים אצילים? סיפורי מפגשים בין האדם הלבן ל"אחר" בספרות, קולנוע ואמנות.

מרצים:

חנה לוק

בקורס נעסוק ביצירות ספרות ואמנות (בעיקר ספרות וסרטי קולנוע), המתארות מפגשים שונים בין האדם הלבן ל"אחר". נדון בנסיבות כל מפגש ומטרותיו, משמעויותיו ההיסטוריות, האידיאיות, הפוליטיות ועיצובן האמנותי. נדבר על כפל הפנים בהתייחסות האדם הלבן ל"אחר" (אנשי קוף או פראים אצילים) . נבדוק את ההבדל בין נקודות התצפית:
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

איך מתארים שחורים, אינדיאנים , צוענים ואחרים את המפגש עם האדם ה"לבן" ואיך זה משפיע על הגדרת זהותם ולהיפך. נבדוק באיזו "טריטוריה" מתקיים המפגש ובאילו נסיבות היסטוריות וחברתיות. נשאל איך מהדהדים מפגשים כאלה בתרבות ומהי הרלבנטיות שלהם לחיינו.
נלמד סיפורי מפגש, המשתייכים לז'אנרים ספרותיים וקולנועיים מגוונים, ומיועדים למבוגרים ולילדים. נדון בהתקבלותן של היצירות הללו ובאופן בו הן מעצבות עמדות של הצופים. נשאל האם הן מהדהדות ביצירות המשך ומהן המקורות מהן הן יונקות.

 

סיפור לא פשוט: סיפורי האהבה הגדולים של הספרות העברית והישראלית

מרצים:

ד"ר תמר מרין

דרישות קדם:

אשכול מגדר

עוד מראשיתה גילתה הספרות העברית החדשה יחס חשדני לאהבה וארוס, שנתפשו כאיום על אורחות החיים היהודיים המסורתיים כמו גם על עולם האינטלקט והרוח. ובכל זאת, כמה מהיצירות המרכזיות של הספרות העברית הן סיפורי אהבה סוערים ועזי יצרים. כיצד שיקפו סיפורי האהבה העבריים את המתח בין בשר ורוח, בין יחיד לחברה, בין גברים לנשים ובין הטרוסקסואליות וחד-מיניות?
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

האם סיפורי האהבה העבריים הם בהכרח סיפורים טראגיים של אהבות נכזבות או מוחמצות או שמא יש בה, בספרות העברית, גם אהבות שמחות? כיצד התפתחו סיפורי האהבה הגלותיים עם המעבר לארץ ישראל, ומדוע סופרות ישראליות נוטות לכתוב יותר סיפורי אהבה מאשר סופרים ישראלים? מי אחראי לתיאורי המין הנועזים ביותר שנכתבו בספרות העברית, ומה לזה ולאהבה?
על השאלות האלה ועל עוד רבות אחרות ננסה לענות דרך קריאה פרשנית בכמה מסיפורי האהבה המרגשים, הנועזים, המפתיעים והפופולאריים ביותר בספרות העברית והישראלית, ביצירות משל ש"י עגנון, דויד פוגל, עמוס עוז, א"ב יהושע, עמליה כהנא-כרמון, שולמית הראבן, צרויה שלו, יהודית קציר ואורלי קסטל-בלום.
 

בית מדרש ספרותי

מרצים:

ד"ר מימי חסקין

קריאה משותפת בטקסטים ספרותיים קלסיים מן המקורות המקודשים ובעיקר מהמקרא והתלמודים. הקורס יזמן צורת לימוד אחרת, בעיקרה לא פרונטלית, כגון חברותות וקבוצות קטנות. הסטודנטיות/ים ייקחו חלק פעיל בהובלת השיעור והמפגש הלימודי יישזר בקריאותיהן/ם האישיות, הרעננות. בין הנושאים:
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

זוגיות ואהבה - כיצד הם אהבו, תלמידי חכמים? מה מקומה של האישה ביחס לייעוד הקרייריסטי של תלמיד חכם?
"נמצא חלל בשדה" - מי צריך לתת את הדין? מהם הקשרים הפוליטיים-אקטואליים של הסוגיה הקדומה? מהו תוקפה בימינו?
וגם: יחסי הורים בנים, יחס לחריגות ולאחרות, מקומה של האישה.
 

יסודות הסיפורת

מרצים:

ד"ר טל הולץ

הקורס יקיף מושגי מפתח מתחומי התאוריה והביקורת של הספרות, מפרספקטיבה המדגישה את תהליכי הקליטה של הקורא. נתמקד בשלוש חטיבות של מושגים יסודיים: סוגיות של עלילה, מבנה וזמן: פאבולה וסוז'ט; האקספוזיציה; סיפור פואנטה; סיפור מסגרת; התחלות וסגירות; אפקט הראשונות; הסיטואציה האפית; קומפוזיציה; סדר, משך ותכיפות; נסיגה והטרמה; מוטיבים וסמלים; תבנות חוזר לאחור ותבנות נוסף.
קורס חובה
קורס שנתי

טכניקות של מסירה והסמכות המוסרת: הראיה והגדה; סוגי מספרים; כנות ומהימנות; מיקוד; המבע המשולב.
דרכי ההעמדה והעיצוב של הדמות: סוגי דמויות; אפיון דמויות; גיבור ואנטי גיבור.
נושאי הקורס יידונו אגב הדגמה ממבחר סיפורים רחב ומגוון, ומתוך התכוונות לפתח את יכולות הפיענוח והפרשנות של המשתתפים
 

הסיפור שאינו נגמר - מיתוסים, אגדות ומעשיות בספרות ילדים ונוער בימינו

מרצים:

ד"ר חנה לבנת

הקורס יעסוק בעקבותיהם של מיתוסים, אגדות, מעשיות ומשלים (במיתולוגיות קדומות ובטקסטים מוקדמים אחרים), כפי שהם באים לידי ביטוי בתרבות הילד בכלל ובספרות ילדים ונוער בפרט - בימינו (בתקופה המודרנית והפוסט-מודרנית).
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

במהלך הקורס יידונו טקסטים בני ימינו, המיועדים לילדים ולנוער אשר טומנים בחובם מטען תרבותי של אוצרות רוח מוקדמים יותר. הדיונים יתייחסו לדגמים רווחים, למאפיינים ולמוטיבים שונים, ויבחנו את הפונקציה שהם ממלאים בטקסטים עכשוויים ואת האופן שבו שולבו בהם.
הדיון יבקש גם להמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסות העולם - ובכללן מושג הילד בתרבות, במעבר מהטקסטים הקדומים לאלה של עשרות השנים האחרונות. כמו כן יידונו בקורס שיקולי דעת מושכלים לבחירה בטקסט הספרותי לילדים ולנוער בכל הנוגע לאיכות ספרותית, לתפיסות עולם ולמושג הילד.
 

משסלולי נדודים : שפה זרות והגירה בתרבות

מרצים:

ד"ר דינה חרובי

השפה היא מולדתי" אומר אלבר קאמי. מה משמעות הדבר לכתוב בשפה שאיננה שפת מולדתך? מה משמעות הדבר לכתוב צרפתית כיליד צפון אפריקה, אפריקה השחורה או קנדה? מה משמעות הדבר לכתוב עברית כיליד ישראל המשתייך למיעוט הערבי? אילו אסטרטגיות ננקטות על מנת לכתוב בשפת הכובש או בשפת הנכבש?
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

במהלך השיעור נבחן את ייחודן של הכתיבה והעשייה הספרותית בהקשרים פוסט-קולוניאליזם שונים. נתייחס למאמרים תיאורטיים מרכזיים (אלבר ממי, פרנץ פנון, אדוארד סעיד) ולטקסטים שלסופרים/סופרות כדי לעמוד על מאפייני הכתיבה בשפת הכובש בטריטוריות השונות. הספרות תהווה מקרה מבחן ליחסים בין מיעוטים לתרבויות הגמוניות בעידן פוסט-קולוניאלי. (ארז ביטון, סמי שלום שטרית, זקקין כהנו,  ויקי שירן, מחמוד דרוויש, סייד קשוע, הסרט סלאח שבתי ועוד)

אותיות פורחות - סדנת מילים

מרצים:

רוני סומק

סדנא שבה נדון בטקסטים של המשתתפים בשירה ובפרוזה. כל אחד יביא את הגחל הפרטי שלו ויחד ננסה להדליק מדורה. במהלך הפגישות יערכו תרגלי כתיבה, מפגש עם טקסטים שהם "אבות מזון" ובעיקר שיעורים במחיקה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

ספרות ילדים בשילוב אמנויות

מרצים:

ורד גינזבורג

דרישות קדם:

למסלול היצירתי

הקורס יעסוק במאפייניה ובמעמדה של ספרות הילדים בתקופות שונות בהיסטוריה ועד ימינו, תוך התייחסות לשינויים שחלו במושג הילד במהלך הדורות. יידונו הדרכים שבהן ניתן לסייע העשרתן של חוויות והתנסויות אסתטיות אצל קוראים צעירים, תוך מתן דגש על מפגש הלומד עם אמנות רב תחומית. הסטודנטים יחשפו ליצירה האמנותית המגוונת המשולבת בספרות הילדים, ויחוו מפגשים תיאורטיים ומעשיים עם אמנות פלסטית, מוסיקה, אמנויות הבמה, הקולנוע וכו'.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

נתן אלתרמן - פסגת השירה העברית במאה העשרים

מרצים:

פרופ' אורציון ברתנא

חייו של נתן אלתרמן (1970-1910), פרקים מרכזיים בשירתו – שירתו הלירית מ'כוכבים בחוץ' ועד 'חגיגת קיץ', שירתו הפוליטית, שירי 'הטור השביעי' - במחזות שכתב, מתוכם נקרא ב'פונדק הרוחות', ובשירי-זמר שכתב.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

התקבלותו של אלתרמן בספרות העברית : יחסיו עם שלונסקי ועם משוררי 'כתובים' ו'טורים', יחסיו עם תנועת העבודה, שבעיתונה 'דבר' פרסם את שירי 'הטור השביעי',השתייכותו של אלתרמן למהלך "ארץ ישראל השלמה" לאחר מלחמת ששת הימים. מהות שירתו - הסימבוליזם הפיגורטיבי ומשמעותו. ידובר על היחס של שירתו למציאות, על השתקפות ההיסטוריה בה ועל עמדותיה האקטואליות, ממשיכיו ומתנגדיו, בראשם נתן זך. השפעתו של אלתרמן על השירה העברית של המאה העשרים ועל הקושי שבתרגומו מעברית לשפות אחרות
 

השירה הקלה של ח"נ ביאליק

מרצים:

פרופ' זיוה שמיר

בעשור הראשון של המאה העשרים, לאחר כחמש עשרה שנים שבהן יצאו לביאליק מוניטין כמחברם של שירים לאומיים, פואמות, שירים כמו-אוטוביוגרפיים וסיפורים, שינה ביאליק מהלך בכתיבתו. הוא החל בכתיבה "עממית" למען הקהל הרחב - הבוגר והצעיר. שיריו העממיים היו חידוש גמור, כי "שירי עם" בשפה שאיננה מדוברת הם בבחינת אבסורד.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

ואכן, בטרם ידעה אם אחת לשיר לילדיה בעברית, ביאליק חיבר שירי-ערש עבריים, ובטרם היה גן ילדים עברי המשורר חיבר שירים למען גן-הילדים העברי שעתיד היה להיווסד. במילים אחרות: הוא הפך את היוצרות ורתם את המרכבה לפני הסוסים. הקורס יסקור את חידושיו של ביאליק בתחום השירה הקלה, ויוכיח שגם שירים "פשוטים" ו"קלים" מכילים בתוכם רעיונות מורכבים שממדיהם הם מכפלה של השטח הצנוע שלהם ושל המעמקים הסמויים מן העין.
 

סיפורת ישראלית בראי הקולנוע

מרצים:

ד"ר עמרי יבין

במרכז הקורס יעמדו סרטי עלילה ישראלים שמבוססים על יצירות ספרות. במהלך ההרצאות נעיין ביצירות הספרותיות ונצפה בסרטים שהופקו על פיהן, תוך ניסיון לעמוד על הדמיון והשוני בין המקורות הספרותיים לבין הגרסאות הפילמאיות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

את אופן התייחסותם של העיבודים הקולנועיים ליצירות הספרות המקוריות נבחן הן על רקע ההבדלים בין שפת הקולנוע לבין שפת הספרות, והן, בהקשר המקומי, על רקע ההבדלים בין הקולנוע והספרות, כשתי מערכות תרבות שונות, שלכל אחת מהן דינאמיקה משלה, ושמתח היחסים הנחשף מן הדיאלוג שביניהן מבטא תופעות יסוד בתרבות הישראלית. בין היצירות שאותן נבחן: 'שלושה ימים וילד' – סרט מאת אורי זוהר על-פי סיפור של א. ב. יהושע; 'מיכאל שלי' – סרט מאת דן וולמן על-פי רומן מאת עמוס עוז; 'עתליה' – סרט מאת עקיבא טבת על-פי סיפור מאת יצחק בן-נר; 'זיכרון דברים' סרט מאת עמוס גיתאי על-פי ספר מאת יעקב שבתאי; 'מישהו לרוץ איתו' – סרט מאת עודד דוידוף על-פי ספר מאת דוד גרוסמן.
 

התנסות בהוראת ספרות - על- יסודי

מרצים:

ד"ר יובל פז

ההתנסות המעשית תתבצע בבית-ספר על-יסודי ותתנהל בזיקה לסמינר הדידקטי, בו יידונו שיטות ודרכי הוראת ספרות. העבודה המעשית תתמקד תחילה בצפייה בשיעורי המורות המאמנות, ובהמשך בהכנת מערכי שיעור והוראה מעשית בכיתה. נוסף על כך, יתבקשו הסטודנטיות להכיר את בית-הספר על השקפתו החינוכית, להתמצא בתכניות הלימודים מטעם משרד החינוך ולגלות מעורבות בפעילות החינוכית-חברתית בכיתות ההתנסות. הסטודנטיות יזכו להדרכה ולליווי וכן לצפייה בשיעוריהן ולמשוב אישי של המורה המאמנת והמדריך הפדגוגי.
קורס חובה
קורס שנתי

מטרת ההתנסות המעשית היא "ללמוד ללמד" - זאת תוך תמיכת קבוצת משתתפות הסמינר הדידקטי ועבודת צוות עמן.
 

התנסות בהוראת ספרות יסודי

מרצים:

ד"ר לילי גלזנר

התנסות שבועית, בבית ספר נבחר, המורכבת משלוש שעות ממוקדות: צפייה בשיעור, הוראת שיעור, הוראה פרטנית לתלמידים הזקוקים לחיזוק. ההתנסות, ובכלל זה בחירת היצירות, תיעשה בתיאום עם המורה המלווה מבית הספר.
קורס חובה
קורס שנתי

במסגרת התנסות זו, פרחי ההוראה יוזמנו להתמודד עם אתגר רב פנים: הוראת התכנים של תכנית הלימודים, יצירת מערכים רלוונטיים לחיי התלמידים, הקניית מיומנויות וערכים החורגים מהוראת הטקסט הספרותי כטקסט אסתטי (כחברות, כבוד לזולת, האזנה, הצגת עמדה מנומקת) ומתן ביטוי לקול האותנטי של המורה.
ההתנסות השבועית תלווה בדיאלוג, משוב והזמנה לתהליך רפלקטיבי מול המדריכה הפדגוגית, המורה המלווה והעמיתים ללימודים.
 

מישהו לרוץ איתו - דויד גרוסמן כיוצר וכאינטלקטואל

מרצים:

ד"ר אסתי אדיבי שושן

במהלך הקורס נתוודע ליצירתו הרבה והמגוונת של דויד גרוסמן. דרך היצירות הראשונות של גרוסמן דו-קרב, רץ וחיוך הגדי נעקוב אחר גיבוש כתב ידו הפואטי של גרוסמן ואחר הנושאים המרכזיים אותם יפתח במהלך יצירתו. נתוודע לשזירת ספרי הילדים של גרוסמן בכתיבתו למבוגרים, ונעסוק בזיקה, בין כתיבתו למבוגרים לכתיבתו לילדים. נכיר את ספריו האחרונים אשה בורחת מבשורה, נופל מחוץ לזמן וסוס אחד נכנס לבר שהעמידו את גרוסמן כסופר וכאינטלקטואל במרכז התרבות הישראלית ועוסקים בנושאיה המרכזיים
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

עלה, רוח ושיר - ספרות באוויר הפתוח

מרצים:

ד"ר מימי חסקין

מרתון הכולל חמישה טיולים ספרותיים, בעקבות יוצרים ובעקבות יצירות. בקרס זה הלימוד יערך מחוץ לכיתה והספרות תילמד במקום התרחשותה או בקרבת בתיהם של יוצריה. הקורס יורכב מחמישה סיורים, אשר יימשכו בממוצע שש שעות ויעניקו שיעור מרוכז באוויר הפתוח. הסיור הראשון יהיה דוגמה ולאחר מכן, ארבעת הסורים הנוספים ייבנו ויועברו על ידי הסטודנטיות/ים
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

צו קריאה - קלאסיקה למתבגרים

מרצים:

ד"ר שבולת זית

הקורס עוסק בעיקר בסופרים ובמשוררים קלאסיים לילדים, כאלה ששרדו את תהפוכות הזמן, הסגנון והטעם ונכנסו לפנתיאון. למרבה הצער, הקריאה ביצירות קלאסיות הולכת ופוחתת. רוב הילדים, ובייחוד בני-הנוער, אם הם בכלל פותחים ספר, מעדיפים לקרוא על כאן ועכשיו. יוצא, שיצירות חשובות – נכסים נצחיים של הספרות ושל התרבות האנושית - הולכות ונעלמות מתודעת הקוראים ומסביבתם הרוחנית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הדיון בספרים ובסופרים קלאסיים עומד במרכז קורס זה. הדיון ביצירות יכלול ניתוח ספרותי וניסיון להסביר את סוד קסמן; ניסיון לפענח את הצופן הסגנוני והתמאטי של היצירות, דיון בגיבורים, בעלילה, באמנות הכתיבה, האמצעים האמנותיים, המסרים (אם יש כאלה), והאופן שבו מעבירות היצירות את כל אלה לקורא. בין היצירות שנקרא בקורס: מעשיות של שארל פרו והאחים גרים, האגדות של האנס כריסטיאן אנדרסן ואוסקר ווילד, קטעים נבחרים בסדרת הארי פוטר מאת הסופרת האנגלייה ג'.ק'. רולינג, הרומנים לבני הנוער סומכי ופתאום בעומק היער מאת עמוס עוז והקיץ של אביה מאת גילה אלמגור.
 

ספרות ילדים כאן ועכשיו: קריאה בספרות ילדים עכשווית

מרצים:

ד"ר רימה שיכמנטר

הקורס מציע מבט מקיף על ספרות הילדים והנוער העכשווית. מטרתו היא לבחון את הנושאים והדגמים המובילים כיום בכתיבה הספרותית לילדים ולעמוד על אופני התמודדותה עם התמורות התרבותיות והטכנולוגיות המתחוללות בישראל ובעולם, וביניהן שינויים בתפיסת הילד ויחסיו עם המבוגרים, גישות חדשות אל התפקידים המגדריים, שינויים במבנה המשפחה, מהפיכת המידע, הופעת סוגי מדיה חדשים, תהליך הגלובליזציה ועוד. מקום מרכזי יוקדש בקורס להפגשת הילדים בבית הספר היסודי עם טקסטים ספרותיים.
סמינריון חובה
סמינריון שנתי

 

 

מתודיקה בהוראת ספרות יסודי

מרצים:

ד"ר עליזה וסרמן

הקורס עוסק בהיבטים השונים של הוראת הספרות בבית ספר יסודי. תכנית הלימודים בסמסטר הראשון תתמקד בפיתוח תכנית לימוד, בחשיפה להוראות חשיבה מגוונות ובהכנת מערכי שיעור. במהלך סמסטר ב' תכנית הלימודים תתרכז בתכנון עבודות חקר ובפרויקטים מבוססי למידה. כמו כן, במהלך הקורס יתקיים שיח בסוגיות החינוכיות והמתודולוגיות הנגזרות מהוראת ספרות בבית ספר יסודי, כגון: קנון ספרותי; פרשנות ספרותית וקריאות תרבותיות; סוגות ספרותיות; החוויה הספרותית ו"הנאת הטקסט"; קריאה בין תחומית ביצירות ספרותית וכיוצא בזה.
קורס חובה
קורס שנתי

לבסוף, התנסות הסטודנטים בשנה ג' תהווה מוקד לדיון נוסף המתבסס על לימוד עצמי והוראה של יצירות ספרותיות אשר בו מוצגות דרכי הוראה שונות המותאמות הן לטקסט הנלמד והן לאוכלוסיות שונות של תלמידים.

יחסי משפחה בספרות קולנוע ואומנות

מרצים:

ד"ר דינה חרובי

דרישות קדם:

אשכול מגדר

בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים רבים המערערים במקביל את מושג המשפחה ואת מושג האימהות והאבהות. בקורס זה נבחן יצירות המתארות קשרים מורכבים בין אימהות ואבות לבנים ובנות כפי שהם באים לידי ביטוי בקורפוס רחב של יצירות ספרות. הטקסטים האומנותיים (מיתוסים, מעשיות, שירי ילדים, סיפורים קצרים, קטעים מסרטים) יאפשרו דיון במושג המשפחה ובמורכבות של היחסים המתקיימים בתוכה. נקרא מאמרים תיאורטיים רלוונטיים מתחום הסוציולוגיה הפסיכולוגיה וההגות הפמיניסטית החושפים היבטים שלעיתים הודחקו בתרבות המערבית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים רבים המערערים במקביל את מושג המשפחה ואת מושג האימהות והאבהות. בקורס זה נבחן יצירות המתארות קשרים מורכבים בין אימהות ואבות לבנים ובנות כפי שהם באים לידי ביטוי בקורפוס רחב של יצירות ספרות. הטקסטים האומנותיים (מיתוסים, מעשיות, שירי ילדים, סיפורים קצרים, קטעים מסרטים) יאפשרו דיון במושג המשפחה ובמורכבות של היחסים המתקיימים בתוכה. נקרא מאמרים תיאורטיים רלוונטיים מתחום הסוציולוגיה הפסיכולוגיה וההגות הפמיניסטית החושפים היבטים שלעיתים הודחקו בתרבות המערבית.