תכנית הלימודים

החוג מציע מגוון רחב של קורסים המתפרשים על שלוש חטיבות: ספרות עברית, ספרות עולמית וספרות ילדים. כמו כן, נלמדים קורסים העוסקים בהיבטים הפדגוגיים והדידקטיים של הוראת הספרות. אלו ניתנים במקביל להתנסות בהוראת מקצוע הספרות בבית הספר היסודי והעל־יסודי.

  • פואטיקה
  • תיאוריה
  • היסטוריוגרפיה של הספרות
  • ספרות השוואתית: תקופות, יצירות, מחברים, זרמים וז'אנרים שונים בספרות המערב ובספרות העברית. 
  • ספרות ילדים ונוער.
  • לימודי תרבות: הטקסט הספרותי מבטא מתחים חברתיים ותרבותיים ומאפשר הצגה מורכבת של פרספקטיבות שונות ומגוונות כמו בתחומי מגדר ופוליטיקת הזהויות.
  • סדנאות כתיבה ועריכה ספרותית