קטלוגים נוספים

קטלוגים מאוחדים של ספריות  בארץ:

קטלוג מאוחד ישראלי - ULI - מכיל יותר מ-5 מיליון רשומות ביבליוגרפיות מתוך הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות, מרבית ספריות המכללות ומספר ספריות חשובות אחרות.

קטלוג כתבי עת - ULS - קטלוג של כתבי-עת הנמצאים ביותר מ-170 ספריות בארץ.

קטלוג כתבי עת אלקטרוניים - ULE - קטלוג של כתבי-עת אלקטרוניים בספריות בארץ.