הזמנת מקום ישיבה בספריות ומשעול

להזמנת מקום אנא התקשרו בשעות 16:00-8:00 לטלפונים הבאים:


ספרייה מרכזית  03-6901260  

ספריית אמנויות  03-6905493

משעול – מולטימדיה  03-6902363

משעול – משאבי למידה  03-6901271

משעול – סדנת העיצוב  03-6902393