תקנון הספרייה

הדיבור בטלפון בספרייה אסור. יש להשתיק טלפונים ניידים לפני הכניסה.

יש לשמור על השקט והניקיון ברחבי הספרייה.

בגמר העיון יש להחזיר את הספרים לעגלות (ולא למדף).
אין להשאיר ספרים על השולחנות.

יש למלא אחר הוראות הספרנים. בעיות משמעת יטופלו על ידי דיקנית הסטודנטים.