אנציקלופדיות, מילונים ומפות ברשת

חזרה לתפריט הראשי
ויקיפדיה
מילונים ואנציקלופדיות ברשת (למעט ויקיפדיה)
מפות ברשת ומפות דיגיטליות


הערות מקדימות

1.   יש להשמיט את תחילת כתובת ה-URL: לא רושמים //:http

2.   באתרים רבים חסר חלק מן המידע (כגון מחבר/ים, עורכ/ים, מו"ל, תאריך עדכון וכד')

      ולכן בסעיף זה קיימות תבניות ודוגמאות רבות, להצגת אפשרויות שונות.

      רשמו רק את המידע שמצאתם, ואל תרשמו קיצורים שמצביעים על מידע חסר.

3.   יש לציין שני תאריכים. הראשון הינו תאריך עדכון הערך והשני הינו תאריך האחזור.

 

ויקיפדיה
עברית

"שם הערך."  ויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית, קרן ויקימדיה, תאריך עדכון הערך, URL.
            אוחזר תאריך.

"מלחמת האזרחים בסוריה."  ויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית, קרן ויקימדיה,
  6 בדצמ' 2019,

 he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%         
9E%D7%AA_%D7%94%D&%90%D7%96D7%A8D7%               
   97%D7%99D7%9D_%D791%D7%A1%D7%A8%D7%               
99D7%94.                                                                                        

       אוחזר ב-18 בדצמ' 2019.  
 

לועזית

"שם הערך." Wikipedia: The Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation,  
        תאריך עדכון הערך, URL. Accessed תאריך.

 

"Brexit."  Wikipedia: The Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation,
 17 Dec. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Brexit.
  Accessed 18 Dec. 2019.

 

מילונים ואנציקלופדיות ברשת (למעט ויקיפדיה), לערך יש מחבר ו/או עורך ו/או תאריך עדכון

עברית

שם המחבר/ת הערך. "שם הערך."  שם האנציקלופדיה, תאריך עדכון הערך, URL.
      אוחזר תאריך.

נבו, איתי. "האיש שהמציא את הסביבה." הידען, 21 בספט' 2019.
      www.hayadan.org.il/250-alexander-von-humboldt-2209191
      אוחזר 18 בדצמ' 2019.

     

לועזית

שם מחבר/ת הערך. "שם הערך."  שם האנציקלופדיה, תאריך עדכון הערך, URL.
   Accessed תאריך.

או

שם מחבר/ת הערך.  "שם הערך."  שם האנציקלופדיה, edited by שם העורכ/ת, מו"ל,
      תאריך עדכון הערך, URL, 
      Accessed תאריך.  

 

Wallenfeldt, Jeff. "Boris Johnson."  Encyclopedia Britannica,
       13 Dec. 2019, www.britannica.com/biography/Boris-Johnson,
       Accessed 18 Dec. 2019.

Pacuit, Eric. "Voting Methods."  The Stanford Encyclopedia
       of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, 24 June 2019,
       plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/voting-methods.
       Accessed 18 Dec. 2019.

 

מילונים ואנציקלופדיות ברשת (למעט ויקיפדיה), לערך חסר מחבר ו/או עורך ו/או תאריך עדכון

עברית

"שם הערך."  שם האנציקלופדיה, מו"ל, תאריך עדכון הערך, URL. אוחזר תאריך.

"חצבת."  מורפיקס,  מלינגו,
www.morfix.co.il/%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%AA
אוחזר 18 בדצמ' 2019.

 

לועזית

"שם הערך."  שם האנציקלופדיה, מו"ל, תאריך עדכון הערך Accessed .URL  תאריך.

"Omnipotence." Cambridge Dictionary, Cambridge UP, 2019,
       dictionary.cambridge.org/dictionary/english/omnipotence.
       Accessed 18 Dec. 2019.


מפות ברשת ומפות דיגיטליות

למפות קיר, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

הערות מקדימות

1.   מפות ברשת הינן מפות קיר שנסרקו והועלו לאינטרנט.

2.    מפות דיגיטליות הן לרוב אינטראקטיביות ומאפשרות חיפוש אקטיבי והורדתן
       למחשב או לסמארטפון.

3.    במפות דיגיטליות מידע רב (מחבר, מו"ל, תאריך) איננו מופיע. רשמו רק מידע שמצאתם.

 

עברית

שם הקרטוגרף / הארגון שיצר את המפה. שם המפה. מו"ל, תאריך פרסום. URL. אוחזר תאריך.
או
שם המפה. URL. אוחזר תאריך.

שפירא, י'.  מדינת ישראל: מפת תבליט. הוצ' יוסף שפירא, 1949, 

 /upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73

              Shapiro_wallmap_1949_77x122cm.jpg
אוחזר 18 בדצמ' 2019.                                                                                                                  

מקטעי טיול בשביל ישראל.
mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/PlayList_IsraelTrail/index2.html
  אוחזר 18 בדצמ' 2019.

לועזית

שם הקרטוגרף / הארגון שיצר את המפה. שם המפה. מו"ל, תאריך פרסום,  
     Accessed תאריך. כתובת URL

או

שם המפה. שם הארגון שמשמש גם כמחבר וגם כמו"ל, תאריך פרסום,
     Accessed תאריך. כתובת URL
    

 

Smith, Duncan A. World population Density. 2015, luminocity3d.org/
      WorldPopDen/#3/12.00/10.00. Accessed 18 Dec. 2019.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
     Population Division. Total Fertility 2020-2025.
     United Nations, 2019, population.un.org/wpp/Maps.
     Accessed 18 Dec. 2019.

Total Fertility 2020-2025. United Nations, Department of Economic
     and Social Affairs, Population Division, 2019,
     population.un.org/wpp/Maps. Accessed 18 Dec. 2019.