אנציקלופדיות ומילונים מודפסים, MLA

לאנציקלופדיות ומילונים מהאינטרנט, יש לחזור לתפריט הראשי ולבחור באפשרות המתאימה.

חזרה לתפריט הראשי

אנציקלופדיות

מילונים

מפות

שימו לב: עם הערך בלועזית מופיע בעמוד אחד בלבד, יש לרשום את הקיצור p. לפני מספר העמוד.
אולם אם הערך מתפרס על פני שני עמודים ומעלה, יש לרשום את הקיצור pp.

 

אנצקלופדיות
ערך מאנציקלופדיה, חתום על-ידי המחבר
עברית

שם המשפחה של מחבר/ת הערך, השם הפרטי. "שם הערך."  שם האנציקלופדיה
    כרך מספר הכרך, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.
 

גולדרייך, יאיר. "רודזיה: היסטוריה". האנציקלופדיה העברית, כרך ל', החברה להוצאת 
    אנציקלופדיות, תשל"ח, עמ' 615-613.

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת הערך, השם הפרטי. "שם הערך."  שם האנציקלופדיה, edited by
    השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, vol. מספר הכרך, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים.

 

 

Ross, Stephen David. "Beauty: Conceptual and Historical
    Overview." Encyclopedia of Aesthetics, edited by Michael
    Kelly, vol. 1, Oxford UP, 1998, pp. 237-244.

 

ערך מאנציקלופדיה, ללא חתימת מחבר
עברית

"שם הערך."  שם האנציקלופדיה, מהדורה מספר המהדורה, מו"ל, שנה,
     עמ' מספר/י העמוד/ים.

"מלוכה בחסד האל."  אנציקלופדיה כרטא בכרך אחד, מהדורה חמישית, הוצ' כרטא,
    2004, עמ' 857. 

לועזית
"שם הערך."  שם האנציקלופדיה, מו"ל, שנה, p. מספר העמוד.

"Stigmata."  Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions,
    Merriman-Webster, 1999, p. 1027.


אנציקלופדיה, מהדורה שנייה ואילך
עברית

שם המשפחה של מחבר/ת הערך, השם הפרטי.  "שם הערך."  שם האנציקלופדיה
    מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים
    מימין לשמאל.
או
"שם הערך."  שם האנציקלופדיה, מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, מו"ל,
     שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

"מלוכה בחסד האל."  אנציקלופדיה כרטא בכרך אחד, מהדורה חמישית, הוצ' כרטא,
    2004, עמ' 857. 

לועזית
שם המשפחה של מחבר/ת הערך, השם הפרטי. "שם הערך."  שם האנציקלופדיה
    מספר המהדורה .vol. ,ed מספר הכרך, מו"ל, שנה, pp. מספרי העמודים.

Tracy, James D. "Erasmus." The New Encyclopaedia Britannica, 15th ed.,
vol. 18, Encyclopaedia Britannica, 1989, pp. 624-626.

 

חזרה לתפריט הראשי

 

מילונים
ערך ממילון
עברית

"שם הערך."  שם המילון, מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, מו"ל, שנה, 
      עמ' מספר העמוד.

"שפירית."  מילון אבן שושן: מחודש ומעודכן לשנות האלפיים, כרך שישי, הוצ' המילון
    החדש, 2003, עמ' 1943.

לועזית
"שם הערך."  שם המילון, מספר המהדורה ed., מו"ל, שנה, p. מספר העמוד.

"Kilt."  Longman Dictionary of Contemporary English,  New ed.,
    Longman, 2003, p. 887.

 

מילון, מהדורה שנייה ואילך
עברית

"שם הערך."  שם המילון, מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, מו"ל, שנה, 
     עמ' מספר העמוד.

"חובקן."  מילון ספיר: מילון עברי-עברי אנציקלופדי בשיטת ההווה,
מהדורה מעודכנת, כרך א', ספיר מילוני ההווה, 2002, עמ' 508.

לועזית
"שם הערך."  שם המילון, מספר המהדורה ed., vol. מספר הכרך, מו"ל, שנה, p. מספר העמוד.

"Kilt."  Longman Dictionary of Contemporary English,  New ed.,
    Longman, 2003, p. 887.
"Xylophone."  The New Grove Dictionary of Musical Instruments,  vol.
    3, Macmillan, 1984, pp. 869-879.

 

חזרה לתפריט הראשי


מפות
הערות מקדימות
סעיף זה מתייחס רק למפות המתפרסמות בספרים, כולל אטלסים. כללי ה-MLA אינם מתייחסים למפות קיר.

למפות דיגיטליות יש לחזור לתפריט הראשי ולבחור ב-"אנציקלופדיות, מילונים ומפות ברשת."

מרבית הדוגמאות שלהלן אינן מזכירות מחבר/י מפות, משום שלרוב מידע זה איננו מופיע בפרסום.

עברית
"שם המפה."  שם הספר / האטלס,  ערכ/ה השם הפרטי של עורכ/ת הספר
     שם המשפחה, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל. מפה.
או:
"שם המפה."  שם הספר / האטלס,  חיבר/ה השם הפרטי של מחבר/ת הספר
     שם המשפחה, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל. מפה.
 

"המזרח התיכון – מפה פיסית."  אטלס כרטא אוניברסלי, חיבר אריה שחר,
הוצ' כרטא, 2007, עמ' 47-46. מפה.

לועזית
"שם המפה."  שם הספר / האטלס, edited by השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל,
    שנה, pp. מספרי עמודים. Map.
או:
שם משפחה של מחבר/ת המפה, השם הפרטי. "שם המפה."  שם הספר / האטלס,  by
    השם הפרטי של מחבר/ת הספר שם המשפחה, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים. .Map

"The First Crusade."  The Atlas of the Crusades, edited by Jonathan Reily-
    Smith, Facts on Files, 1990, pp. 30-31. Map.

 

Gilkes, John. "Russia at its Greatest Extent."  Russia: People and Empire
1552-1917,  by Geoffrey Hosking, Harvard UP, 1997, pp. xiv-xv. Map.

 

חזרה לתפריט הראשי