מקורות אלקטרוניים: מאמרים, כתבות ואתרים ברשת

חזרה לתפריט הראשי
מאמר אקדמי ממאגר מידע
מאמר מכתב-עת מקוון
מאמר / כתבה מהאינטרנט
מאמר מהאינטרנט, תאגיד כמחבר
מאמר מהאינטרנט, חסר מחבר
כתבה מעיתון במהדורה אלקטרונית

 

מאמר אקדמי ממאגר מידע

הערות מקדימות

מאגר מידע כולל מאמרים מכתבי-עת רבים. ייתכנו הבדלים טכניים בין גרסת המאמר שבמאגר לבין גרסתו בדפוס ו/או באתרים אחרים ברשת. יש לרשום את שם המאגר בין אם הגעתם אל המאמר שבידיכם במהלך חיפוש בתוך המאגר או שהופניתם אליו על-ידי גוגל.

כתובת ה-URL של המאמר עשויה להיות ארוכה מאוד ומסורבלת. יש לקצר אותה, אולם יש לוודא שהקיצור עדיין מאפשר קישור לאתר קיים, ולא מוביל להודעת שגיאה.

עברית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר". שם כתב-העת, כרך מספר
    הכרך, חוב' מספר החוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל. שם המאגר,
    כתובת המאמר בתוך המאגר או כתובת הדף הראשי של המאגר.

להרס, ליאור. "שחרור אסירים, צדק ופיוס: בין צפון אירלנד לישראל - פלסטין". פוליטיקה,
כרך 25, קיץ 2016, עמ' 42-10. מפתח חיפה למאמרים בעברית,
 http://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com 

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר". שם כתב-העת,
    .
vol מספר הכרך, .no מספר החוברת, חודש/ים שנה, pp. מספרי עמודים. שם המאגר,
    
כתובת המאמר בתוך המאגר או כתובת הדף הראשי של  המאגר.          

Baston, Kim. "Harlequin Highlander: Spectacular geographies at the Edinburgh Equestrian Circus,1790–1800." Early Popular Visual Culture, vol. 12, no. 3, July 2014 pp. 283-303.  Ebscohost, http://www.ebsco.com.


חזרה לראש הפרק

 

מאמר מכתב-עת מקוון

הערה מקדימה

סעיף זה מתייחס למאמר מהרשת שאיננו מופיע בתוך מאגר מידע. אם איתרתם את המאמר במהלך חיפוש במאגר מידע או שהופניתם לגרסה הנמצאת בתוך מאגר המידע על-ידי גוגל, חיזרו לסעיף "מאמר אקדמי ממאגר מידע".

עברית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
    כרך
מספר הכרך, חוב' מספר החוברת, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל,
    כתובת המאמר אוחזר תאריך.

נהרי, גלית. "מניעים לעישון סיגריות בקרב צעירים ישראלים לפי תכונות אישיות ומאפייני עישון." מגמות, כרך 47, חוב' 2, 2010. עמ' 276-254,
https://www.megamot-journal.org.il/_cid_1090.aspx אוחזר 13 בנוב' 2017.

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
     vol.  מספר הכרך, no. מספר החוברת, שנה, pp. מספרי עמודים, כתובת המאמר.
      Accessed תאריך.

Bai, Hua. "Facilitating Students' Critical Thinking in Online Discussion: An Instructor's Experience." Journal of Interactive Online Learning, vol. 8, no. 2, 2009. pp. 156-164, http://www.ncolr.org/jiol. Accessed 13 Nov. 2017.


חזרה לראש הפרק


מאמר / כתבה מהאינטרנט

עברית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר". שם האתר, כתובת המאמר
    אוחזר תאריך.

אלקיים, הילה. "טיפול בילדים באמצעות הדרכת הורים: פריצת דרך בשדה הטיפולי".
איכה, http://ayeka-merkaz.com  אוחזר 13 בנוב' 2017.

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי.  "שם המאמר". שם האתר, כתובת המאמר.
    Accessed תאריך.

Smith, Melinda, et al. "Can't Sleep? Causes, Cures and Treatments for Insomnia."  Alcohol Recovery Helpline, http://alcoholrecoveryhelpine.com/articles/sleep/cant-sleep-insomnia-treatment.html. Accessed 13 Nov. 2017. 


חזרה לראש הפרק


מאמר מהאינטרנט, תאגיד כמחבר

עברית

שם הארגון. "שם המאמר." שם האתר, כתובת המאמר. אוחזר תאריך.

ארגון ניצן. "חופש גדול עבור הורים לילדים עם הפרעת קשב- בעיה או חוויה?" ניצן, http://www.nitzan-israel.org.il/home/הורים-וילדים
/הדרכת-הורים/חופש-גדול-עבור-הורים-לילדים-עם-הפרעת-קשב.aspx  
אוחזר 13 בנוב' 2017.

לועזית

שם הארגון. "שם המאמר." שם האתר, כתובת המאמר. Accessed תאריך.

American Psychological Association. "Teen Suicide is Preventable." American Psychological Association, http://www.apa.org/research/action/suicide.aspx. Accessed 13 November 2017.


חזרה לראש הפרק

 

מאמר מהאינטרנט, חסר מחבר

עברית

שם המאמר. שם האתר, כתובת המאמר. אוחזר תאריך.

מפגש בדגש היסטורי-פוליטי. מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני, www1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/History.aspx  אוחזר 13 בנוב' 2017.

לועזית

שם המאמר. שם האתר, כתובת המאמר. Accessed תאריך.

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. NBCnews, www.nbcnews.com/id/39662519/ns/ world_news-americas. Accessed 13 November 2017.

 

כתבה מעיתון במהדורה אלקטרונית

עברית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי.  "שם הכתבה." שם העיתון,
    
תאריך פרסום הכתבה, מדור שם המדור, כתובת המאמר

חזן, נועה. "מה תשאלו בטלפון כדי להימנע מראיונות עבודה מיותרים." ynet,
 13 בנוב' 2017, מדור כלכלה, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5042253,00.html

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם הכתבה." שם העיתון,
    תאריך פרסום הכתבה, שם המדור sec, כתובת המאמר.

Erdbrink, Thomas. "Iran-Iraq Earthquake Kills More Than 400." The New York Times, 13 Nov. 2017, World Middle East sec https://www.nytimes.com.

 

חזרה לראש הפרק