ספרים אלקטרוניים

חזרה לתפריט הראשי

ספר מתוך מאגר ספרים אלקטרוני

מאמר מתוך ספר אלקטרוני

ספר מתוך קורא ספרים אלקטרוני

ספרים מתוך Google Books

לספרים מודפסים, חזרו לתפריט הראשי

לספרים שעונים על אחד הקריטריונים הבאים, חזרו לתפריט הראשי ובחרו בספרים מודפסים:

לספר יש יותר ממחבר אחד; לספר אין מחברים; הספר יצא לאור במהדורה שנייה ואילך;

הספר מתורגם; כתבי הקודש (תנ"ך, הברית החדשה, הקוראן).

 

ספר מתוך מאגר ספרים אלקטרוני

הערות מקדימות

1)   סעיף זה  עוסק בספרים מתוך מאגר באינטרנט (כגון "כותר", Ebrary, ודומיהם),
      שיש לקרוא בעזרת מחשב / סמרטפון, ושיש להם כתובת URL או doi

2)   יש להשמיט את תחילת כתובת ה-http://URL

3)   מו"ל הינו מי שהוציא לאור את הגרסה שבידיכם, כאשר לרוב הספר יצא לאור תחילה בדפוס.

 

עברית

שם משפחה, שם פרטי. שם הספר. מו"ל, שנה. שם המאגר, כתובת URL של הספר

אסא, חיים. זרים לעצמם: ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית. הוצ' ידיעות אחרונות, 2017. כותר,   www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104282230#1.0.4.none

 

לועזית

שם משפחה, שם פרטי. שם הספר. מו"ל, שנה. שם המאגר, כתובת URL של הספר

Hacker, Douglas, J., et al. Handbook of Metacognition in Education. Routledge, 2009. eBook Collection (Ebscohost), search.ebscohost.com/ login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid,cookie&db=nlebk&AN= 280675&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_C

 

מאמר מתוך ספר אלקטרוני

1)   יש להשמיט את תחילת כתובת ה-URL:http://

2)   מו"ל הינו מי שהוציא לאור את הגרסה שבידיכם, כאשר לרוב הספר יצא לאור תחילה בדפוס.

 

עברית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם המאמר." שם הספר, ערכ/ה השם הפרטי של
      העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל. שם המאגר,
      כתובת URL

עציון, דפנה. "טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל." ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל, ערכו עמנואל גרופר ושלמה רומי, מכון מופ"ת, 2014, עמ' 133-111. כותר,
www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102443972# 1.5966.6.default
 
לועזית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם המאמר."    שם הספר, edited by
     השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים.
     שם המאגר, כתובת URL

Penton, Valerie M. "Assistive technology provision for people with disabilities in Newfoundland and Labrador, Canada."   Efficacy of assistive technology interventions, edited by Dave L. Edyburn, Emerald, 2015, pp. 139-162.  e-book Collection (EbscoHost), search.ebscohost.com/login.aspx?direct= true&AuthType=ip,uid,cookie&db=nlebk&AN=1013770&site= ehost-live&ebv=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover

 

ספר מתוך קורא ספרים אלקטרוני

הערות מקדימות

1)   ספר שקוראים מתוך מכשיר ייעודי: קוראי ספרים אלקטרוניים כגון  קינדל ו"עברית".

2)   יש להשמיט את תחילת כתובת ה-URL: http://

3)   מו"ל הינו מי שהוציא לאור את הגרסה שבידיכם, כאשר לרוב הספר יצא לאור תחילה בדפוס.

 

עברית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מהדורת שם קורא הספרים האלקטרוני,

     מו"ל, שנה.
או
שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. גרסה אלקטרונית, מו"ל, שנה.

גרטש, אלון. הראש הישראלי: איך הוא עובד וכיצד הוא מעצב אותנו. תרגמה שרה ריפין, מהדורת "עברית", הוצ' כנרת, זמורה ודביר, 2014.
גרטש, אלון. הראש הישראלי: איך הוא עובד וכיצד הוא מעצב אותנו. תרגמה שרה ריפין, גרסה אלקטרונית, הוצ' כנרת, זמורה ודביר, 2014.

 

לועזית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מספר המהדורה ed.,

     שם קורא הספרים האלקטרוני ed., מו"ל, שנה.

Gabaldon, Diana. Dragonfly in Amber. Anniversary ed., Kindle ed., Dell, 2004.

 

ספרים מתוך Google Books

אם לספר יש יותר ממו"ל אחד וכולם אחראים במידה שווה להוצאה לאור של הספר,
יש לרשום את כולם ולהפריד ביניהם באמצעות קו נטוי, כפי שמופיע בדוגמא
בעברית שלהלן.

 

עברית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מו"ל, שנה. Google ספרים,
      כתובת URL

פרנקנשטיין, קרל. אמת וחופש: ערכים בחינוך. ספריית הפועלים / הוצ' הקיבוץ הארצי, 1987. Google ספרים, 
books.google.co.il/books?id=Y8QPTnVfHKMC&lpg=PA3&dq=%D7%90%D7 %9E%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9&hl=iw&pg =PA3#v=onepage&q=%D7%90%D7%9E%D7%AA%20%D7%95%D7%97%
D7 %95%D7%A4%D7%A9&f=false


לועזית

שם משפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מו"ל, שנה. Google books, כתובת URL

Dickens, Charles. Great Expectations. Estes and Lauriat, 1881. Google Books, books.google.co.il/books?id=fhUXAAAAYAAJ&dq=great%20expectations%20by %20charles%20dickens&hl=iw&pg=PA5#v=onepage&q=great%20expectations %20by%20charles%20dickens&f=false