כנסים MLA

חזרה לתפריט הראשי

הרצאה בכנס, בעל פה

הרצאה בכיתה, בעל פה

הרצאה מכנס שפורסמה בספר הכנס (Proceeding), מודפסת

הרצאה מכנס שפורסמה בספר הכנס (Proceedings), ברשת

 

הרצאה בכנס, בעל פה

עברית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  המושב שם המושב בו ההרצאה נכללה. שם הכנס,
      תאריך, מקום. הרצאה.

רובינשטיין, אמנון. "לשבור את המחיצות החברתיות ולהתאחד סביב מטרות
החינוך הנעלות." המושב 'הואיל וכל בני האדם נולדו שווים בערכם
ובזכויותיהם: מורים כמגני הדמוקרטיה.' מחשבה רב-תחומית בחינוך
ההומניסטי: דברי הכנס הארצי התשיעי לחינוך מתקדם, 19 במאי 2014,
התיאטרון הקאמרי, תל-אביב. הרצאה.

 

לועזית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם המושב / הפורום בו התקיימה ההרצאה, שם הכנס,
     תאריך הכנס, מקום הכנס. Lecture.

 Yoffe, Gideon, Oded Aharonson and Aviv Ofir.  "Inferring masses
        of small exoplanets using transit timing variations." 
        Astrophysics Session. The 64th Annual Meeting of the
        Israeli Physical Society, 9 Dec. 2018, The Hebrew University,
        Jerusalem. Lecture.

 

הרצאה בכיתה, בעל פה

עברית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  הקורס 'שם הקורס', תאריך, מקום ההרצאה. סוג ההרצאה.

בנדקובסקי, חנה. "למה חג המולד הוא חג שמח?" הקורס 'הקהילות הנוצריות בארץ:
איך מביאים לכיתה וקהילה', 16 בדצמ' 2019, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב.
הרצאת אורח.

 

לועזית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם הקורס Course, תאריך, מקום ההרצאה. סוג ההרצאה.

Hughes, Joanne, Rebecca Loader and Caitlin Donnelly.  "The Role of
       Schools in Promoting Intergroup Relations in Divided Societies:
       the Case of Northern Ireland."  Sociolinguistics Course,
       17 Dec. 2019, Seminar Hakibbutzim College, Tel-Aviv.
       Guest Lecture.

 

הרצאה מתוך ספר הכנס (Proceedings), מודפסת

עברית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם הכנס, תאריך הכנס: שם הכנס הספציפי
        שנערך באותו מועד
, עורכ/ת שם העורכ/ת, מו"ל, שנה,
        עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

רובינשטיין, אמנון. "לשבור את המחיצות החברתיות ולהתאחד סביב מטרות
החינוך הנעלות." מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי - דברי הכנס
הארצי התשיעי לחינוך מתקדם, 19 במאי, 2014: להיות בראש, מורים
מובילי חינוך ומעצבי תרבות,
עורך נמרוד אלוני, מכללת סמינר הקיבוצים,
2015, עמ' 116-114.


לועזית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם הכנס, תאריך הכנס: שם הכנס הספציפי
         שנערך באותו מועד,
 edited by שם העורכ/ת, מו"ל, שנה.
         pp. מספרי עמודים.

 

Lieberman, Ann.  "Teacher education and the study of practice."  
      The Fifth International Conference, 25-28 June, 2007:
      Teacher Education at a Crossroads,
edited by Penny
      Barshimantov et al., The Mofet Institute, 2007. p. 142.

 

הרצאה מתוך ספר הכנס (Proceedings), ברשת

עברית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם הכנס, תאריך הכנס: שם הכנס הספציפי שנערך
       באותו מועד, 
עורכ/ת שם העורכ/ת, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים
       מימין לשמאל. URL.

 רובינשטיין, אמנון. "לשבור את המחיצות החברתיות ולהתאחד סביב מטרות
החינוך הנעלות." מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי - דברי הכנס
הארצי התשיעי לחינוך מתקדם, 19 במאי, 2014: להיות בראש, מורים
מובילי חינוך ומעצבי תרבות,
עורך נמרוד אלוני, מכללת סמינר הקיבוצים,
2015, עמ' 116-114.  www.smkb.ac.il/Data/Uploads/kerech10.pdf


לועזית
שם המרצה. "שם ההרצאה."  שם הכנס, תאריך הכנס: שם הכנס הספציפי שנערך
        באותו מועד, 
edited by  שם העורכ/ת, מו"ל, שנה, pp.מספרי עמודים.
       URL.

Andrade, Maureen Snow and Ronald M. Miller. "High Impact Practices:
       Addressing Workplace Needs."  The 28th EDEN Annual
      Conference, 16-19 June 2019: Connecting through Educational
      Technology,
edited by Airina Volungeviciene and  András Szűcs,
      European Distance and E-Learning Network, 2019,  pp. 42-50.
      www.eden-online.org/wp-content/uploads/2019/06/
      Annual_2019_Bruges_Proceedings.pdf.

 

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי