ספרים מודפסים

חזרה לתפריט הראשי
הערות מקדימות
ספרים, מספר המחברים
ספרים,חסר מחבר
תאגיד כמחבר
ספר במהדורה שניה ואילך
ספר מתורגם
סדרה
ספר ערוך, במלואו
חלק מספר: פרק מתוך ספר; פרק מתוך סדרה מרובת כרכים; מאמר מתוך ספר ערוך
יצירה ספרותית
יצירות קלאסיות
כתבי הקודש (תנ"ך, משנה, תלמודים, הברית החדשה, קוראן)

 

הערות מקדימות

שמות המחברים: יש לרשום את השמות במלואם, ללא שימוש בראשי תיבות, בתנאי שמידע זה מופיע במלואו בספר.

מקורות: בעברית מדגישים באמצעות אותיות מודגשות; בלועזית מדגישים באמצעות אותיות מוטות.

שנת פרסום: בחלק מן המקורות בעברית עשויה להופיע רק השנה העברית. במקרה כזה יש לרשום רק את השנה העברית, ולא לנחש מהי השנה הלועזית החופפת. אולם, אם מופיעות הן השנה העברית והן השנה לועזית, יש לרשום רק את השנה הלועזית.


ספרים, מספר המחברים

מחבר אחד

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מו"ל, שנה.

פגיס, דן. השיר דבור על אופניו: מחקרים ומסות בשירה העברית של ימי הביניים.
מאגנס, 1993.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מו"ל, שנה.

Putnam, Hilary. Reason, Truth and History. Cambridge UP, 1981.

 

שני מחברים

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי, ו-השם הפרטי של המחבר/ת השני/ה
    שם המשפחה. שם הספר. מו"ל, שנה.

עדן, נילי, ורנה רפאלי. במילים אחרות: פרקים בכתיבה עיונית. אקדמון, 1989.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי, and השם הפרטי של המחבר/ת השני/ה
    שם המשפחה. שם הספר. מו"ל,שנה.

Butler, Gillian, and Freda McManus. Psychology: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2000.

 

שלושה מחברים ומעלה

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת הראשונ/ה, השם הפרטי, ואחרים. שם הספר. מו"ל, שנה.

גולדברג, יוסי, ואחרים. תל-אביב עיר גלויה: סיור, מבט וסיפור בפינותיה הנשכחות של העיר. אחיאסף, 2009.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת הראשונ/ה, השם הפרטי, et al. שם הספר. מו"ל, שנה.ח

Kohlberg, Lawrence, et al. Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education. Columbia UP, 1989.

חזרה לראש הפרק

ספר, חסר מחבר

ספרי קודש הינם מקרה מיוחד של יצירה ללא מחבר. חזרו לראש הפרק ובחרו באפשרות המתאימה.
 

עברית

שם היצירה / הספר. תרגמ/ה השם הפרטי של המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה.

וזה המעשה באוקסן וניקולט. תרגמה לאה גולדברג, תרשיש, 1966.

 

לועזית

שם היצירה / הספר.Translated by  השם הפרטי של המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה.

Beowulf. Translated by Seamus Heaney, W.W. Norton, 2001.

תאגיד כמחבר

תאגיד כמחבר בלבד

עברית

שם התאגיד. שם הספר. מו"ל, שנה.

האומות המאוחדות. אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, תירגם יוסי מילר. האגודה הבינלאומית לזכויות הילד, .1993

לועזית

שם התאגיד. שם הספר. מו"ל, שנה.

Coca Cola. Coca-Cola: the Cookbook. Octopus, 2013.

 

תאגיד כמחבר וכמו"ל של הפרסום

עברית

שם הספר. מו"ל, שנה.

התאמת תכנית הלימודים באמנות המחול למדיניות הלמידה המשמעותית לכיתות י'-י"ב החל משנת תשע"ה. משרד החינוך, 2014.

לועזית

שם הספר. מו"ל, שנה.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. American Psychiatric Association, 2013.

חזרה לראש הפרק

ספר במהדורה שניה ואילך

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. תרגמ/ה השם הפרטי של המתרגמ/ת
    שם המשפחה, מהדורה מספר המהדורה, מו"ל, שנה.

סינגר, פיטר. מוסר הלכה למעשה, תרגמה דבי אילון, חיברה הקדמה מרב רוזנטל-מרמורשטיין, מהדורה שנייה, מאגנס, 2009.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. מספר מהדורה ed., מו"ל, שנה.

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. 2nd ed., Minnesota UP, 1996.

חזרה לראש הפרק

ספר מתורגם

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. תרגמ/ה השם הפרטי של המתרגמ/ת
    שם המשפחה, מו"ל, שנה.

צוויג, סטפן. בלזאק: ביוגרפיה. תרגמה נועה קול, חיבר מבוא יעקב גולומב, כרמל, 2016.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הספר. Translated by השם הפרטי של
    המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה.

Piaget, Jean. Success and Understanding. Translated by
Arnold J. Pomerans, Harvard UP, 1978.

חזרה לראש הפרק

סדרה

כרך מתוך סדרה, במלואו

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הכרך. ערכ/ה השם הפרטי של העורכ/ת
    שם המשפחה, מו"ל, שנת פרסום הכרך הרלוונטי.

גרינברג, אורי צבי. שירים חלק אחד-עשר: על דעת הזמן והמקום. ערך דן מירון,
מוסד ביאליק, 1996.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הכרך. Edited by השם הפרטי של העורכ/ת
    שם המשפחה, מו"ל, שנת פרסום הכרך הרלוונטי.

Howells, W. D. Their Wedding Journey. Edited by John K. Reeves,
Indiana UP, 1968.


סדרה, במלואה

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הסדרה. ערכ/ה השם הפרטי של העורכ/ת
    שם המשפחה, מו"ל, שנות הפרסום של כל הכרכים. מספר הכרכים בסדרה כרכים.

גרינברג, אורי צבי. כל כתביו. ערך דן מירון, 2015-1990. 19 כרכים.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. שם הסדרה. מו"ל, שנות הפרסום של כל הכרכים.
    מספר הכרכים בסדרה     vols.

Baron, Salo Wittmayer. The Social and Religious History of the Jews. Columbia UP, 1952-1980. 18 vols.

חזרה לראש הפרק

ספר ערוך, במלואו

עברית

שם המשפחה של העורכ/ת, השם הפרטי, עורכ/ת. שם הספר. מו"ל, שנה.

ולדמן, איילת, ומייקל שייבון, עורכים. חמישים 2017-1967: סופרות וסופרים מן העולם כותבים על הכיבוש.
ספרי עליית הגג / ידיעות אחרונות, 2017.

לועזית

שם המשפחה של העורכ/ת, השם הפרטי, editor. שם הספר. מו"ל, שנה.

Goldberg, Amos, and Haim Hazan, editors. Marking Evil: Holocaust Memory in the Global Age. Berghahn / Van Leer Jerusalem Institute. 2015.

חזרה לראש הפרק

חלק מספר: פרק מתוך ספר; פרק מתוך סדרה מרובת כרכים; מאמר מקובץ

פרק מתוך ספר

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם הפרק." שם הספר. מו"ל, שנה, עמ' מספרי
    עמודים מימין לשמאל.

בסט, ג'פרי. "מסך הברזל." צ'רצ'יל: שיעור בגדולה. עם עובד, 2001, עמ' 320-306.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם הפרק." שם הספר. מו"ל, שנה,
     pp.מספרי עמודים.

Ferguson, Niall. "The Imperialism of Anti-Imperialism." Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. Penguin Books,
2005, pp. 61-104.

 

פרק מתוך סדרה מרובת כרכים

עברית  

שם המשפחה של מחבר/ת הפרק, השם הפרטי. "שם הפרק". שם הכרך / היחידה, 
    ערכ/ה השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, כרך מספר הכרך, יח' מספר היחידה,
    מו"ל, שנת פרסום הכרך, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל. שם הסדרה.

פסטרנק, רחל. "פלורליזם תרבותי כאידיאולוגיה." פלורליזם בחינוך – היבטים חברתיים וחינוכיים, כרך 3, יח' 5, האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' 19-16. פרקים בסוציולוגיה של החינוך.

 

גרוס, נחום. "המדיניות הכלכלית של ממשלת המנדט." המנדט והבית
הלאומי (1947-1917), 
ערכו יהושע פורת ויעקב שביט, כרך 9,
הוצ' כתר / יד בן-צבי, 1982, עמ' 138-106. ההיסטוריה של ארץ-ישראל.

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת הפרק, השם הפרטי. "שם הפרק". שם הכרך / היחידה,
 
 .vol מספר הכרך, יח' מספר היחידה, מו"ל, שנת פרסום הכרך, .pp מספרי עמודים.
    שם הספר.

Gillman, Mike. "Population Regulation and Dynamics." Population Ecology, vol. 2, Open University UP, 1996, pp. 73-123. Ecology.

 

מאמר מתוך ספר ערוך

עברית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם הספר,
    ערכ/ה השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
    עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

קציר, יעל. "מבנה הכנסייה הלטינית ומעמדה בירושלים הצלבנית." ספר ירושלים: התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099, ערכו יהושע פראוור וחגי בן-שמאי,
יד בן-צבי, 1991, עמ' 175-161.

לועזית

שם המשפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם הספר,
     by edited השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
    pp. מספרי עמודים.

Bird, Phyllis.  "The Place of Women in the Israelite Cultus." Women in the Hebrew Bible: A Reader, edited by Alice Bach, Routledge, 1999,
pp. 3-20.

חזרה לראש הפרק

יצירות ספרותיות

יצירה ספרותית מתוך אנתולוגיה / סדרה

הערה מקדימה:

מחזה או נובלה הנכללים בספר מדגישים בצורה זהה להדגשת הספר (דוגמאות בהמשך).

שיר או סיפור קצר הנכללים בספר יש להדגיש באמצעות מירכאות (דוגמאות בהמשך).


מחזה / נובלה בתוך ספר

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם פרטי. שם המחזה / הנובלה. שם הספר,
    
תרגמ/ה השם הפרטי של המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, 
    עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

שם המשפחה של המחבר/ת, השם פרטי. שם המחזה / הנובלה. שם הספר,
    
ערכ/ה השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
    עמ' מספרי העמודים מימין לשמאל.

סופוקלס. אלקטרה. שבע הטרגדיות, תירגם וחיבר מבואות שלמה דיקמן, מוסד ביאליק, 1963, עמ' 172-85.

 

לוין, חנוך. ייסורי איוב. מחזות חנוך לוין, כרך ג', הקיבוץ המאוחד / ספרי תל-אביב, 1988, עמ' 103-53.

 

דויל, ארתור קונן. כלבם של בני בסקרוויל. כלבם של בני בסקרוויל ועוד סיפורים: הספר המוער, תירגם יניב פרקש, חיבר הערות לזלי ס. קלינגר, חיבר הקדמה ג'ון לה קארה, הוצ' אריה ניר, 2008, עמ' 203-11.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי . שם המחזה / הנובלה. שם הספר, translated by
    שם המתרגמ/ת, vol. מספר הכרך, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים.

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי . שם המחזה / הנובלה. שם הספר, edited by  
    שם העורכ/ת, vol. מספר הכרך, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים.

Euripides. The Women of Troy. The Bacchae and Other Plays, translated by Philip Vellacott, Penguin Books, 1973, pp. 89-133.

 

Shakespeare, William. Macbeth. The Riverside Shakespeare, edited by
G. Blakemore Evans et al., vol. 2, Houghton Mifflin, 1974, pp. 1307-42.

 

שיר / סיפור קצר בתוך ספר

עברית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם פרטי. "שם היצירה". שם הספר, תרגמ/ה השם הפרטי של
    המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

שם המשפחה של המחבר/ת, השם פרטי. "שם היצירה". שם הספר, ערכ/ה  השם הפרטי של
    העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

קשוע, סייד. "משקפיים של רוסים". בת שנות אלפיים: סיפורי תרבויות בישראל, ערך חיים פסח, הוצאת כתר, 2001, עמ' 67-64.

 

דויל, ארתור קונן. "אגודת אדומי השיער". כלבם של בני בסקרוויל ועוד סיפורים: הספר המוער, תירגם יניב פרקש, חיבר הערות לזלי ס. קלינגר, חיבר הקדמה ג'ון לה קארה, הוצ' אריה ניר, 2008, עמ' 288-261.

לועזית

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם הסיפור הקצר / השיר". שם הספר,
   translated by    השם הפרטי של המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
     pp. מספרי עמודים.

שם המשפחה של המחבר/ת, השם הפרטי. "שם הסיפור הקצר / השיר". שם הספר
     edited by השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
    pp. מספרי עמודים.

Frost, Robert. "The Road Not Taken." The Norton Anthology of Poetry, edited by  Margaret Ferguson, et al., 5th ed., W.W. Norton, 2005, pp. 1232-1233.

חזרה לראש הפרק

יצירות קלאסיות

עברית

שם המחבר/ת. שם היצירה. תרגמ/ה השם הפרטי שם המשפחה, מו"ל, שנה.

הומרוס. האיליאדה. תירגם שאול טשרניחובסקי, עם עובד, 1987.

לועזית

שם המחבר. שם היצירה. Translated by שם המתרגמ/ת השם הפרטי שם המשפחה,
    מו"ל, שנה. מספר הכרכים vols.

Dante Alighieri. The Divine Comdey. Translated by Dorothy L. Sayers and Barbara Reynolds, Penguin, 1971. 3 vols.

חזרה לראש הפרק 

ספרי קודש

עברית

שם הספר. עורכ/ת ראשי/ת, השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה/ים.

שם הספר. תירגמ/ה השם הפרטי של המתרגמ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה/ים.

שם הספר. פירש/ה השם הפרטי של המפרש/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה/ים.

שישה סדרי משנה. פירש חנוך אלבק, ניקד חנוך ילון, הוצ' ביאליק / דביר, תשי"ב-תשי"ט.

 

תלמוד בבלי. תירגם, ביאר וניקד עדין שטיינזלץ, הוצ' המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, 2005-1967.

 

תלמוד ירושלמי: עם המשנה הכלולה בו. עורך ראשי, צבי ה' פרייזלר, הוצ' כתובים, 2006.

 

ספרי הברית החדשה. תירגם פרנץ דליטש, הוצ' קרן אחוה משיחית, 2003.

 

הקוראן. תירגם אורי רובין, הוצ' אוניברסיטת תל-אביב, 2005.

לועזית

שם הספר. General editor,  שם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה.

שם הספר. Translated by השם הפרטי של המתרג/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה.

The New Jerusalem Bible. General editor, Henry Wansbrough, Doubleday, 1985.

                                                חזרה לראש הפרק