יצירות אמנות, MLA

חזרה לתפריט הראשי

יצירות אמנות מתוך ספר / קטלוג תערוכה

יצירות אמנות במוזיאונים וגלריות

יצירות אמנות, העתק דיגיטלי

 

הערות

במהדורה הנוכחית של MLA לא נוהגים לציין את סוג היצירה (ציור, פיסול, הדפס, וידאו ארט, צילום וכד') ברשימה הביבליוגרפית.

יצירות אמנות מתוך ספר / קטלוג תערוכה

הערות
כל הכללים החלים על ספר רגיל רלוונטיים גם לקטלוג תערוכה. 
אם הטקסט הנלווה ליצירות שבספר הינו מועט, יש לציין רק את האמן כמחבר,
ללא התייחסות למחבר ההקדמה / הטקסט. אולם, אם בספר מתפרסמים פרקים ארוכים
שנכתבו על-ידי מחבר שאיננו האמן, יש לתת לו קרדיט ולרשום אותו לאחר שם הספר.

עברית

טקסט קצר: התייחסות לאמן בלבד


שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, המוזיאון /
      הגלריה המחזיקים ביצירה. שם הספר. מו"ל, שנת פרסום
      הספר, עמ' מספר העמוד.

גרשטיין, דוד. ראש בתוך ראש. 1997, האוניברסיטה העברית,
      הר הצופים. דוד גרשטיין: עבודות במרחב הציבורי. הסטודיו –
      מכללה ללימודי אמנות,  2003. עמ' 16.


טקסט ארוך: התייחסות גם למחבר ההקדמה / הפרקים

שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, המוזיאון /
     הגלריה המחזיקים ביצירה. שם הספר, מאת שם
     מחבר הספר שם משפחתו, מו"ל, שנת פרסום הספר,
     עמ' מספר העמוד.

 

מגריט, רנה. המשפחה המורחבת. 1963, אוסף פרטי. רנה מגריט,
      1898-1967: המחשבה נחשפת לעין, מאת מרסל פקה,
       הוצ' ספרי, 1999, עמ' 86.


לועזית

טקסט קצר: התייחסות לאמן בלבד


שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, המוזיאון / הגלריה
      המחזיקים ביצירה. שם הספר. מו"ל, שנת פרסום הספר,
      p. מספר העמוד.

Daumier, Honore. Home from the Front. 1872, Daumier on War.
       Da Capo, 1977, p. 64.

 

טקסט ארוך: התייחסות גם למחבר ההקדמה / הפרקים

שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, המוזיאון / הגלריה
     המחזיקים ביצירה. שם הספר, מאת שם מחבר הספר שם משפחתו,
     מו"ל, שנת פרסום הספר, p. מספר העמוד.

 

Magritte, Rene.  The Castle in the Pyrenees.  1961, The Israel Museum,
      Jerusalem.  Rene Magritte: 1898-1967,  by Jacques Meuris,
      Benedikt Taschen, 1993, p. 146.

 

חזרה לראש הפרק

יצירות אמנות במוזיאונים וגלריות

הערות
יש לרשום את שם האמן כפי שהוא מוכר לציבור. למשל, מיכלאנג'לו (ולא בואונארוטי, מיכלאנג'לו).
אם שם העיר מהווה חלק משם המוסד המחזיק ביצירה, אין צורך לרשום אותה לאחר שם המוסד.

יצירה מתצוגת קבע במוזיאון / גלריה

עברית

שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

מגריט, רנה. טירת הפירנאים. 1959, מוזיאון ישראל, ירושלים.
קאנאלטו. קאפריצ׳ו (חצר ונציאנית). 1765, מוזיאון תל-אביב לאמנות.

 

לועזית

שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

Rodin, Auguste.  The Thinker.  1903, Musee Rodin, Paris.
Leonardo da Vinci.  Mona Lisa.  1507, Louvre, Paris.

 

יצירה מתערוכה שאיננה קבועה במוזיאון / גלריה

הערות
יש לרשום את שם האמן כפי שהוא מוכר לציבור. למשל, מיכלאנג'לו (ולא בואונארוטי, מיכלאנג'לו).
אם שם העיר מהווה חלק משם המוסד המחזיק ביצירה, אין לרשום אותה לאחר שם המוסד.

עברית

שם האמן. שם היצירה. שנת פרסום היצירה, שם התערוכה, תאריך
       תחילת התערוכה – תאריך סיום, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

קונס, ג'ף. דוב ושוטר. 1988,  ג׳ף קונס: ערך מוחלט, 10 במרץ 2020 –
        24 באוקטובר 2020, מוזיאון תל-אביב לאמנות.

 

לועזית

שם האמן. שם היצירה. שם פרסום היצירה,  שם התערוכה,
תאריך תחילת התערוכה – תאריך סיומה, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

Leapman, Edwina. Sea Blue on Grey Blue, 2014, Paintings 1978 – 2016,
 1 Feb. 2018 – Mar. 2018, Annely Juda Fine Art, London.

 

תערוכה שאיננה קבועה במוזיאון / גלריה, מספר אמנים

הערות
ההתייחסות בסעיף זה הינה לכל התערוכה ולא ליצירה ספציפית.
אם שם העיר מהווה חלק משם המוסד המחזיק ביצירה, אין לרשום אותה לאחר שם המוסד.

עברית

שם התערוכה
. תאריך פתיחתה – תאריך סיומה, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

אם בלילה חורפי עוברת אורח. 17 בדצמבר 2019 – 28 בנובמבר 2020,
      מוזיאון תל-אביב לאמנות.

 

לועזית

שם התערוכה. תאריך פתיחתה – תאריך סיומה, שם המוזיאון / הגלריה, עיר.

Op Art in Focus. 21 July 2018 – 17 Jan. 2021, Tate Liverpool.

 

תערוכה שאיננה קבועה במוזיאון / גלריה, אמן יחיד

עברית

שם האמן. שם התערוכה. תאריך פתיחתה – תאריך סיומה, שם המוזיאון /
       הגלריה, עיר.

ארפ, ז'ן. צורות זורמות 2. 25 ביוני 2019 – 1 בינואר 2020,
       מוזיאון ישראל, ירושלים.

 

לועזית

שם האמן. שם התערוכה. תאריך פתיחתה – תאריך סיומה, שם המוזיאון /
       הגלריה, עיר.

Turner, Joseph Mallord William. Turner's Modern World.
         28 Oct. 2020 – 7 Mar. 2021, Tate Britain, London.

 

חזרה לראש הפרק

יצירות אמנות, העתק דיגיטלי

יצירה מאתר אינטרנט של מוזיאון / גלריה

עברית

שם האמן. שם היצירה. תאריך פרסום היצירה. שם האתר, כתובת URL.

מגריט, רנה. טירת הפירנאים. 1959. מוזיאון ישראל, ירושלים,
     https://www.imj.org.il/he/collections/194552

 

קאנאלטו. קאפריצ׳ו (חצר ונציאנית). 1765. מוזיאון תל-אביב לאמנות
https://www.tamuseum.org.il/he/collection/european-art-16th-19th- centuries/#gallery/page/161


לועזית

שם האמן. שם היצירה. תאריך פרסום היצירה. שם האתר, כתובת URL.

Rodin, Auguste. The Thinker. 1903. Musee Rodin,
http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/thinker-0

 

Leonardo da Vinci. Mona Lisa. 1507. Louvre, louvre.fr/en/oeuvre-notices/
         mona-lisa-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo

 

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי