מאמרים וכתבות, מודפסים

חזרה לתפריט הראשי
מאמרים, מספר המחברים
מאמר מתוך כתב-עת
מאמר מתוך מגזין
מאמר מתוך ספר ערוך
כתבה מתוך עיתון

מאמרים, מספר המחברים

מחבר אחד

עברית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
    כרך מספר הכרך, חוב' מספר חוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

אלט, דורית. "תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים." מגמות, כרך 49, חוב' 4, יולי 2014, עמ' 795-775.
אפרתי, נתן. "תחיית הדיבור העברי ומקומו של בן-יהודה." זמנים, כרך 136, סתיו 2016,  עמ' 61-50.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
     vol. מספר הכרך, no. מספר החוברת, חודש/ים שנה, pp. מספרי עמודים.

Elman, Roberta J. "Aphasia Centers and the Life Participation Approach to Aphasia: A Paradigm Shift." Topics in Language Disorders, vol. 36, no. 2, Apr.-June 2016, pp. 154-167.

שני מחברים

עברית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי, and שם פרטי שם משפחה. "שם המאמר."
    שם כתב-העת, כרך מספר הכרך, חוב' מספר החוברת, חודש/ים שנה,
    עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

זועבי, ח'אולה, וריקי סויה. "זהות תרבותית ואסטרטגיות התערבות של עובדים סוציאליים ערבים בישראל." חברה ורווחה, כרך 35, חוב' 3, ספטמבר 2015. עמ' 421-397.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי, and שם פרטי שם משפחה.
   "שם המאמר." שם כתב-העת, vol. מספר הכרך, no. מספר החוברת,
   חודש/ים שנה, pp. מספרי עמודים.

McCulliss, Debbie, and David Chamberlain. "Bibliotherapy for Youth and Adolescents: School-based Application and Research." Journal of Poetry Therapy, vol. 26, no. 1, Mar. 2013, 13-40.

שלושה מחברים ומעלה

עברית

שם משפחה של המחבר/ת הראשונ/ה, השם הפרטי, ואחרים. "שם המאמר."
    שם כתב-העת, כרך מספר הכרך, חוב' מספר חוברת, חודש/ים שנה,
    עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

פיין, יערה, ואחרים. "קידום ההבנה הרגשית-חברתית של הילד באמצעות תיווך הורי בעת קריאת ספרים: תכנית התערבות בקרב ילדי גן ממיצב נמוך." מגמות, כרך 49, חוב' 3, פב' 2014 עמ' 445-415.

לועזית

שם משפחה של המחבר/ת הראשונ/ה, השם הפרטי, et al. "שם המאמר."
     שם כתב-העת, vol. מספר הכרך, no. מספר חוברת, חודש/ים שנה,
     pp. מספרי עמודים.

Thompson, Denisse R., et al. "An Observation Protocol of Short-Cycle Formative Assessment in the Mathematics Classroom." Investigations in Mathematics Learning, vol. 9, no. 3, 2017, pp. 130-147.

חזרה לראש הפרק

מאמר מתוך כתב-עת

עברית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
    כרך מספר הכרך, חוב' מספר חוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

אלט, דורית. "תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים." מגמות, כרך 49, חוב' 4, יולי 2014, עמ' 795-775.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
   vol.  מספר הכרך, no. מספר חוברת, חודש/ים שנה, pp. מספרי עמודים.

Elman, Roberta J. "Aphasia Centers and the Life Participation Approach to Aphasia: A Paradigm Shift." Topics in Language Disorders, vol. 36, no. 2, Apr.-June 2016, pp. 154-167.

חזרה לראש הפרק

מאמר מתוך מגזין

מאמר מתוך מגזין, גיליון (חוברת) בלבד

הערה מקדימה: מגזין איננו מקור אקדמי, אלא כולל כתבות פופולאריות לקהל הרחב.

עברית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם המגזין, חוב' מספר חוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

 

טל, אילן. "פלפלים צהובים בכיתה רגילה." הורים וילדים, חוב' 342, אוג' 2016.
עמ' 51-50.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
    no. מספר חוברת, חודש/ים שנה, pp. מספרי עמודים.

Von Drehle, David. "The Case Against Summer Vacation." Time, 2 Aug. 2010, pp. 36-42.

כתבה מתוך מגזין, לכל חוברת יש כותר (שם) נפרד

עברית

שם משפחה של מחבר/ת הכתבה, השם הפרטי. "שם המאמר". שם החוברת.
    
שם כתב-העת, חוב' מספר החוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

שמש, עדנה. "גדרות טובות עושות שכנים טובים." שכנות. עיניים, חוב' 196, דצמבר 2016, עמ' 53-52.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת הכתבה, השם הפרטי. "שם המאמר". שם החוברת.
     שם כתב-העת
no. מספר החוברת, חודש/ים שנה, .pp מספרי עמודים.

חזרה לראש הפרק

מאמר מתוך ספר ערוך

עברית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם הספר,
    עורכ/ת השם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה,
    עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל.

קציר, יעל. "מבנה הכנסייה הלטינית ומעמדה בירושלים הצלבנית." ספר ירושלים: התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099, עורכים יהושע פראוור וחגי בן-שמאי,
יד בן-צבי, 1991, עמ' 175-161.

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת המאמר, השם הפרטי. "שם המאמר." שם הספר,
     edited byהשם הפרטי של העורכ/ת שם המשפחה, מו"ל, שנה, pp. מספרי עמודים.

Bird, Phyllis.  "The Place of Women in the Israelite Cultus." Women in the Hebrew Bible: A Reader, edited by Alice Bach, Routledge, 1999,
pp. 3-20.

חזרה לראש הפרק

כתבה מתוך עיתון

הערה מקדימה: כתבות רבות בעיתונות יומית ובמגזינים אינן ממשיכות ברצף לעמוד/ים הבא/ים. למשל, כתבה שהחלה בעמוד 1 וממשיכה בעמוד 7. במקרים אלה יש לרשום את מספר העמוד הראשון ולהצמיד אליו את הסימן +.

עברית

שם משפחה של מחבר/ת הכתבה, השם הפרטי. "שם המאמר." שם העיתון היומי,
    
יום בחודש ב-חודש, שנה, עמ' מספר החלק העיתון ומספר העמוד הראשון+.

שם משפחה של מחבר/ת הכתבה, השם הפרטי. "שם המאמר." שם המגזין,
    כרך מספר הכרך, חוב' מספר החוברת, חודש/ים שנה, עמ' מספר העמוד הראשון+.

ליאור, אילן. "מבקשי מקלט שהוחזקו בחולות בטעות יפוצו בחצי מיליון שקל." הארץ,
7 בנובמבר, 2017, עמ' א1+

לועזית

שם משפחה של מחבר/ת הכתבה, השם הפרטי. "שם המאמר." שם כתב-העת,
     vol. מספר הכרך, no. מספר חוברת, חודש/ים שנה, pp. מספר העמוד הראשון+.

Rennie, Doug. "On the Road." Runner's World, vol. 36, no. 4, Apr. 2001, pp. 42+.

חזרה לראש הפרק