איזכור או ציטוט בגוף העבודה MLA

 

חזרה לתפריט הראשי

1) מחבר אחד: ניתן לציין את שם המחבר מחוץ לסוגריים או בתוכם, אך בשני המקרים יש לרשום את מספר/י העמוד/ים בסוגריים. מספרי העמודים יופיעו רק בסוף משפט.
דוגמאות:
כהן טוען ש... (207).
הנוסח שלכם ללא ציון שם המחבר במשפט (כהן 207).
אם למחבר יותר מפרסום אחד המוזכר ברשימה הביבליוגרפית, יש לציין גם את שם הפרסום הרלוונטי.
דוגמה:  (כהן, ניגודים ואחדות 250).
אם ברשימה הביבליוגרפית קיים מחבר אחר עם שם משפחה זהה, יש לזהות את המחבר הרלוונטי גם באמצעות ראשי התיבות של שמו הפרטי והאמצעי (אם קיים).
דוגמה:  הדברים המובאים... (ד' כהן 208).

2) מיקום מספרי העמודים: כאשר פורסים את הרעיון של המחבר על פני פסקה שלמה, יועצי MLA
ממליצים לרשום את מספרי העמודים בתום כל משפט בפיסקה, כדי למנוע אי-בהירות באשר לבעל הרעיון המקורי.
דוגמה:
משפט ראשון של רעיון המחבר בנוסח שלכם (לוי 210). משפט שני של רעיון המחבר בנוסח שלכם (210). משפט שלישי של רעיון המחבר בנוסח שלכם (211). משפט אחרון של רעיון המחבר בנוסח שלכם (212).

3) שני מחברים: מוסיפים את ו' החיבור ואח"כ את מספר העמוד/ים, ללא פיסוק בתוך הסוגריים.
דוגמה: (עדן ורפאלי 23).

4) שלושה מחברים: רושמים רק את המחבר הראשון ומוסיפים את המילה ואחרים.
דוגמה:  (בוזגלו ואחרים 63).

5) תאגיד כמחבר: רושמים גרסה מקוצרת של שם הפרסום.
דוגמאות:
בבחירה בחינוך בישראל, מצוין ש... (150).
הנוסח שלכם ללא ציון שם המקור במשפט (בחירה בחינוך 150).

6) חסר מחבר: רושמים רק את שם הפרסום / היצירה.
דוגמאות:
ביצירה וזה המעשה באוקסן וניקולט... (146).
הנוסח שלכם ללא ציון שם המקור במשפט (וזה המעשה 146).

7) אותו מחבר, יותר ממקור אחד שלו: מוסיפים את שם הפרסום בין שם המחבר למספר/י העמוד/ים.
דוגמה: (כהן, ניגודים ואחדות 250; כהן, שלמות ושברון 300).

8)  אותו רעיון, מחברים שונים (כל מחבר כתב מאמר נפרד): רושמים את שם משפחתו של כל מחבר לפני ציון מספר/י העמוד/ים הרלוונטי/ים למאמרו. מפרידים בין שני המקורות ע"י נקודה-פסיק.
דוגמה: (כהן, 250; לוי, 136).

9) חסרים עמודים, ומספר פיסקה רשום במקור: רושמים פ' (קיצור של פיסקה) לפני ציון מספר הפיסקה.
דוגמה: הנוסח שלכם (לוי, פ' 41).

10) התייחסות לפרק שלם בספר: רושמים את המילה פרק לפני ציון מספרו.
דוגמה: הנוסח שלכם (לוי, פרק 3).

11) חסר מספור (חסרים מספרים עמודים, פסקאות או פרקים): רושמים רק את שם המחבר.
דוגמה: הנוסח שלכם  (לוי).

12) שמות פרסומים / יצירות המופיעים בסוגריים יירשמו בקיצור, ולא במלואם.
דוגמה: הנוסח שלכם (וזה המעשה 146).

13) ציטוט מתוך חלקים לא שגרתיים (כגון הקדמות ומבואות) במיוחד אם שיטת המספור שונה. רושמים את שמו של החלק ומוסיפים את שיטת מספור העמודים כפי שהיא מופיעה בפרסום.
דוגמה: בהקדמה לספרו ברגמן על קאנט, רוטנשטרייך... (פתח דבר, ט-י).

14) יש לרשום את מספר הכרכים של הפרסום בגוף העבודה, אם בעבודתכם התייחסתם ליותר מכרך אחד של הספר. יש לרשום רק את מספר הכרך שרלוונטי לציטוט הספציפי, להצמיד לו נקודתיים, ואחריו לציין את מספר/י העמוד/ים. בדוגמה שלהלן התייחסתם לכרך השני של ספרו של עוז אלמוג, עמוד 746.
דוגמה: בספרו "פרידה משרוליק", אלמוג מציין ש... (2: 746).

15) התנ"ך, הברית החדשה והקוראן
תנ"ך: יש לרשום את שם הספר במלואו מלווה בפרק ובפסוק/ים הרלוונטיים.
דוגמה: (בראשית א 17).
ספרי מקרא המורכבים משני חלקים, (למשל, שמואל א' ושמואל ב'), יירשמו בצורה מקוצרת: שמ"א, שמ"ב, מל"א, מל"ב, דה"א, דה"ב. אין להוסיף פיסוק, למעט מקף בין פסוקים ברצף, או פסיק בין פסוקים שאינם רציפים.

דוגמאות:
(בראשית ב 20-10).      
(בראשית ג 10, 13-11).

הברית החדשה: בפעם הראשונה יש לציין גם את שם הפרסום כפי שהוא מופיע ברשימה הביבליוגרפית, אך מהפעם השנייה ואילך יש לציין רק את שם הספר בברית החדשה, מספר הפרק ומספרי הפסוק/ים.
דוגמאות:
אזכור ראשון של הברית החדשה בעבודתכם: (ספרי הברית החדשה, מרקוס 3, 35-31).
אזכור שני של הברית החדשה בעבודתכם: (יוחנן 2, 12-1).

הקוראן, רשמו: (הקוראן מספר הסורה, מספר/י הפסוק/ים).
דוגמה: (הקוראן 17, 23).

16) ספרות רבנית משנה, רשמו: (משנה, שם המסכת, פרק, משנה).
דוגמה: (משנה, ברכות, ב ו).       

תלמוד בבלי, רשמו: (בבלי, שם המסכת דף עמוד).
דוגמה:
(בבלי, פסחים מט ע"א).

תלמוד ירושלמי, רשמו: (ירושלמי, שם המסכת פרק, הלכה).
דוגמה: (ירושלמי, שביעית, ו, א).

תוספתא, רשמו: (תוספתא, שם המסכת פרק, פסוק).
דוגמה: (תוספתא, ברכות ד, ח).

מדרש רבה, רשמו: (שם המדרש רבה פרק, סימן).
דוגמה: (בראשית רבה כב, ז).

17) יצירות ספרותיות מפורסמות, שיצאו לאור במהדורות רבות: מלבד מספר העמוד/ים הרלוונטי/ים, מוסיפים מידע נוסף, כגון מספר הכרך / הפרק / החלק.
פרוזה, יש לרשום: (מספר העמוד פסיק-נקודה מידע נוסף, מידע נוסף).
דוגמאות:
בספרו האחים קרמאזוב, דוסטויבסקי... (651; כרך 2, ספר 10, פרק 1).
בספרו דיוקן האמן כאיש צעיר, ג'ויס... (159; חלק 4).
דמותו של אוליבר טוויסט... (169; פרק 18).

שירה, ניתן להסתפק ברישום מספרי השורות ללא מידע נוסף, בתנאי שהמספור של השיר מופיע במקור. אולם, אם שורות השיר אינן ממוספרות במקור, רושמים את מספר/י העמוד/ים הרלוונטי/ים.
דוגמאות:
"וָאָנוּם בְּהָקִיץ וּבְהָקִיץ חָלַמְתִּי/ חֲלוֹמוֹת בְּטֵלִים, הִרְהוּרֵי מַחֲשָׁבוֹת,/ וּלְנֶגְדִּי בֶּחָזוֹן שִׁוִּיתִי, דּוֹמַמְתִּי / רֶפֶשׁ, גַּל אַשְׁפָּה וּבְלוֹי סְחָבוֹת" (שורות 9-5).
"דִּבֶּר הַיָּשִׁישׁ, וְהוּא תוֹלֵשׁ אֶת-שַׂעֲרוֹת רֹאשׁוֹ הַלְּבָנוֹת / בְּכַפָּיו מְלֹא חָפְנָיו, וַיִּקְשֶׁה לֶב-הֶקְטוֹר וְלֹא שָׁעָה
אֶל-אָבִיו" (איליאדה, כב 78-77).
הציטוט הינו מתוך האיליאדה, ספר / שיר 22, שורות 78-77.

בחזרה לראש הפרק

ציטוט בגוף העבודה, טבלה 1

מחברים, מקורות, ספרי קודש,  וז'אנרים ספרותיים

מחבר / מקור מוזכרים במשפט

מחבר / מקור מוזכרים בסוגריים

הערות

מחבר אחד

כהן טוען ש... (207).

(כהן 207).

מספרי העמודים / המחבר, רק בסוף משפט

 שני מחברים

עדן ורפאלי טוענים ש... (23).

(עדן ורפאלי 23).

מספרי העמודים / המחבר, רק בסוף משפט

שלושה מחברים ומעלה

לדברי בוזגלו ואחרים... (63).

(בוזגלו ואחרים 63).

מספרי העמודים / המחבר, רק בסוף משפט

תאגיד כמחבר

בבחירה בחינוך בישראל, נאמר ש...(150). 

(בחירה בחינוך 150).

מקצרים את שם המקור בתוך הסוגריים

חסר מחבר

וזה המעשה באוקסן וניקולט... (146). 

(וזה המעשה 146).

מקצרים את שם המקור בתוך הסוגריים

מחברים שונים  של רעיון אחד

במאמרו כהן... ובחיבורו לוי... (כהן, 250; לוי, 136).

(כהן, 250; לוי, 136).

שני המחברים מוזכרים במשפט אחד בעבודתכם

רעיון אחד ממקורות שונים של אותו מחבר

בשני ספריו של כהן...
(כהן, ניגודים ואחדות 250; כהן, שלמות ושברון 300).

(כהן, ניגודים ואחדות 250; כהן, שלמות ושברון 300).

שני המחברים מוזכרים במשפט אחד בעבודתכם

חסר מספור  

לוי טוען ש... (לוי).

(לוי).

רק שם המחבר / המקור

מספור פסקאות בלבד, במקור

לדברי לוי... (לוי, פ' 41).

(לוי, פ' 41).

רלוונטי לאתרים ברשת. מותר רק אם הפסקאות ממוספרות במקור

הקדמה, מבוא,  אפילוג וכד'

בהקדמה לספרו  של ברגמן, כהן ... (פתח דבר, ט-י).

(רוטנשטרייך, פתח דבר, ט-י).

רושמים את שם החלק כפי שמנוסח במקור

כרך ספציפי

בכרך השני, כהן מציין ש...
(736).

כהן מציין ש... (2: 736).

מציינים כרך רלוונטי אם בשאר עבודתכם השתמשתם בכרכים אחרים של הספר

תנ"ך

(בראשית ב 20-10). 

(בראשית ב 20-10). 

אין פיסוק בתוך הסוגריים

הברית החדשה

(ספרי הברית החדשה, מרקוס 3, 35-31).

(יוחנן 2, 12-1).

מתייחסים למהדורה רק בפעם הראשונה

הקוראן

(הקוראן 17, 23).

(הקוראן 17, 23).

פסיק בין הפרק לפסוק/ים

משנה

(משנה, מסכת, פרק משנה).

(משנה, ברכות, ב ו).

אם קיימת חלוקה פנימית למסכתות, מוסיפים פסיק גם לאחר שם הספר

תלמוד בבלי

(בבלי, מסכת דף עמוד).

(בבלי, פסחים מט ע"א).

אם קיימת חלוקה פנימית למסכתות, מוסיפים פסיק גם לאחר שם הספר

תלמוד ירושלמי

(ירושלמי, מסכת פרק, הלכה).

(ירושלמי, שביעית ו, א).

אם קיימת חלוקה פנימית למסכתות, מוסיפים פסיק גם לאחר שם הספר

תוספתא

(תוספתא, מסכת פרק, פסוק).

(תוספתא, ברכות ד, ח).

אם קיימת חלוקה פנימית למסכתות, מוסיפים פסיק גם לאחר שם הספר

מדרש רבה

(שם המדרש רבה פרק, סימן).

(בראשית רבה כב, ז).

פסיק רק בין מספר הפרק לסימן

סיפורת

לפי דיקנס, אוליבר טוויסט...
(169; פרק 18).

(דיקנס 169; פרק 18).

לדוגמאות נוספות,
ר' סעיף 16

שירה

בשירו "חלום בתוך חלום", ביאליק מתאר את... (שורות 9-5).

 

"וָאָנוּם בְּהָקִיץ וּבְהָקִיץ חָלַמְתִּי/ חֲלוֹמוֹת בְּטֵלִים, הִרְהוּרֵי מַחֲשָׁבוֹת,/ וּלְנֶגְדִּי בֶּחָזוֹן שִׁוִּיתִי, דּוֹמַמְתִּי / רֶפֶשׁ, גַּל אַשְׁפָּה וּבְלוֹי סְחָבוֹת" (שורות 9-5).

מציינים שורות רק אם הן מופיעות במקור. אם לא ממוספרות במקור, רושמים רק מספר/י עמוד/ים.

יצירה קלאסית

"ציטוט הטקסט" (שם היצירה, מספר הספר מספרי השורות מימין לשמאל).

"דִּבֶּר הַיָּשִׁישׁ, וְהוּא תוֹלֵשׁ
אֶת-שַׂעֲרוֹת רֹאשׁוֹ הַלְּבָנוֹת בְּכַפָּיו מְלֹא חָפְנָיו, וַיִּקְשֶׁה לֶב-הֶקְטוֹר וְלֹא שָׁעָה אֶל-אָבִיו" (איליאדה, כב 78-77).

יצירות קלאסיות מחולקות לחטיבות הנקראות ספרים או שירים. מספר הספר / השיר יירשם באותיות. מספרי שורות יירשמו בספרות.

דרמה

"להיות או לא להיות, זו  השאלה" (המלט ג', א', עמ' 99).

ג' –המערכה; א' - התמונה

"To or not to be, that is the question"

(Ham. 3.1.5).

5 מציין את מספר השורה

במרבית המחזות בעברית אין מספור לשורות, ולכן יש לציין מספרי עמודים. באנגלית, המצב הפוך.

 

בחזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי