מולטימדיה ברשת, יוטיוב


חזרה לתפריט הראשי

APA, מהדורה שביעית


סרטוני YouTube  

שימו לב: התאריך מתייחס למועד שבו הועלה הסרטון לרשת, לא למועד הצפייה.


עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה, יום בחודש ב-חודש).
שם הסרטון [סרטון וידיאו]. YouTube. כתובת URL 

 

הררי, י"ה (2014, 15 בפברואר). ד"ר יובל נח הררי - האם סופו של
המין האנושי קרוב?
 [סרטון וידיאו]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=TMz2eSqcIUg 
 

 

 ישראל, משרד הבריאות. (2020, 16 ביוני). סיפורם של חולי הקורונה [סרטון וידיאו].
       http://www.youtube.com/watch?v=okKyHICF0bw  .Youtube

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה, חודש יום).  שם הסרטון  [Video]. 
YouTube. כתובת URL

 

Sagan, C. (2010, July 27). Humility  [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=o8GA2w-qrcg

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל', ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.


3)  יש לרשום את שמות כל המחברים, אלא אם צוין אחרת.

4)  שמות פרטיים של מחברים יש לציין באמצעות האות הראשונה בלבד.

5)  שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

6)  יש להבדיל בין שמות המחברים באמצעות פסיק. בפרסומים בלועזית יש לנהוג כך גם לפני 
     שם המחבר האחרון, המצוין  באמצעות הסימן &. במקרה של פרסומים בעברית, אין רושמים
     פסיק לפני השם האחרון, המצוין באמצעות ו' החיבור.

7)  שם הסרטון יש לרשום כך:

     בעברית באמצעות אותיות מודגשות (bold)

     בלועזית באמצעות אותיות מוטות (italics)

8)  התאריך מתייחס למועד בו הועלה הסרטון לרשת.

חזרה לראש הפרק
חזרה לתפריט הראשי