ספרים אלקטרונים


חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ספר אלקטרוני ממאגר ספרים אקדמי
ספר אלקטרוני מתוך Kindle, Google Books, או אפליקצית "עברית"
מונוגרפיות מתוך מאגר ERIC
ספר שמע (Audiobook)
שני מחברים ומעלה

לעבודות אקדמיות בגרסה דיגיטלית, חזרו לתפריט הראשי ובחרו ב"עבודות אקדמיות".
לספרים מודפסים, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

 

APA, מהדורה שביעית

 

ספר אלקטרוני ממאגר ספרים אקדמי 

  1)   ההנחיות להלן מתייחסות לספר ממאגר אינטרנט אקדמי
        (כגון "כותר", EBSCOhost, ודומיהם),  שנקרא מתוך סמאטרפון / מחשב / טאבלט.

  2)   אין מציינים את שם המאגר.

  3)    DOI (Digital Object Identifier) מופיע לעיתים בפרסומים אלקטרוניים. הוא מעין
          "תעודת זהות" של הפרסום. 
          יש לרשום בשורה אחת. אם לא ניתן, יש לעבור לשורה הבאה ולרשום את ה-DOI במלואו.
          לדוגמה: http://doi.org/10.1037/0000092-000

  4)   יש לציין רק כתובת DOI של הספר. אם לספר אין כתובת כזאת, מסיימים את הרישום
        עם פרטי המו"ל. בכל מקרה, לא רושמים כתובת URL. 
       
מכיוון ש--DOI לספר או פרק מספר הינו נדיר (ובמיוחד בעברית), 
        מירב הסיכויים שהרישום ידמה למרבית הדוגמאות בעברית שלהלן.

  

הספר בשלמותו, מאגר אקדמי

עברית 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם ספר. מו"ל. כתובת DOI 
כ"ץ, ש' (2011). חוללות עצמית - אבחון והתערבות: שימוש במתודולוגיה איכותית לחשיפת אמונות חוללות בתחום החינוך. שאנן. 

 

פיאז'ה, ז' (1969). שש מסות על ההתפתחות הנפשית (א' פורת, מתרגם). 
ספרית הפועלים. (פורסם לראשונה ב-1964).

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה).  שם הספר.  מו"ל. כתובת DOI

 

Hinrichsen, G. A. (2020). Assessment and treatment of
       older adults: a guide for mental health professionals.

       American Psychological Association. 
       http://doi.org/10.1037/0000146-000  

פרק מתוך ספר, מאגר אקדמי

כל הספר נכתב בידי אותו / אותם מחברים.

1)   למרות שהתייחסתם לפרק מסוים, אל תציינו את פרטי הפרק:
      שמו, מספרו או מספרי העמודים. 
      להרחבה :  https://apastyle.apa.org/blog/book-chapters.

2)    מספרי העמודים (במקרה זה) יופיעו בגוף העבודה, ראו "איזכור ביבליוגרפי בגוף העבודה".

3)    אם לפרק יש כתובת DOI יש לציין אותה לאחר שם המו"ל.
       
אם בידיכם רק כתובת URL, אל תציינו אותה וסיימו את הרישום בשם המו"ל.

 

עברית

שימו לב: בדוגמה השנייה דן מרגלית כתב הקדמה למהדורה שבידיכם.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר. מו"ל. כתובת DOI של הפרק
גלבר, י' (2007). היסטוריה, זיכרון ותעמולה. עם עובד. 

 

  הנטיגגטון, ס' (עם מרגלית, ד'). (2003). התנגשות הציביליזציות 
(ד' בן נחום, מתרגם). שלם. (פורסם לראשונה ב-1996). 

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה).  שם הספר. מו"ל. כתובת DOI של הפרק

 

Hill, C. E. (2020)  Helping skills.  American Psychological Association. http://doi.org/10.1037/0000147-004

 

מאמר מתוך ספר, מאגר אקדמי

כל מאמר נכתב על-ידי מחבר/ים שונה/ים, ולספר יש עורך.

1)   בניגוד לסעיף "פרק מתוך ספר", במקרה של "מאמר מתוך ספר" יש לציין
      את מספרי העמודים.

2)    אם לפרק יש כתובת DOI יש לציין אותה לאחר שם המו"ל.
       
אם בידיכם רק כתובת URL, אל תציינו אותה וסיימו את הרישום בשם המו"ל.

 

עברית

שם משפחתו של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש
    (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך,
    שם משפחתו (עורכ/ת), שם הספר (מהד' מספר מהדורה, עמ'
    מספרי עמודים מימין לשמאל). מו"ל.  DOI של הספר.

או

שם משפחתו של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש
     (שנה). שם המאמר (אות ראשונה של שמו הפרטי של המתרגם עם גרש
     שם משפחתו, מתרגמ/ת). בתוך אות ראשונה של שמו פרטי של העורך
     עם גרש שם משפחתו (עורך/ת), שם הספר (עמ' מספרי עמודים
     מימין לשמאל). מו"ל. כתובת DOI (פורסם לראשונה ב-שנה).

 

עציון, ד' (2014). טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל. בתוך ע' גרופר
      וש' רומי (עורכים). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך א'.
      תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה
 (עמ' 133-111). מכון מופ"ת.

 

לועזית

שם משפחתו של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה).
    שם המאמר. In אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed),
    שם הספר (מספר מהדורה, .pp.  ,ed מספרי עמודים). מו"ל. DOI של הספר.

 

Rozek, D. C., & Bryan, C. J. (2021). A cognitive behavioral model of
    moral injury. In J. M. Currier, K. D. Drescher, & J. Nieuwsma (Eds.), 
    Addressing moral injury in clinical practice  (pp. 19-33).
    American Psychological Association.
    https://doi.org/10.1037/0000204-002

 

חזרה לראש הפרק

 

ספר אלקטרוני מתוך הרשת, Kindle  או אפליקצית "עברית"

ספרים שלא נדלו מתוך מאגר אקדמי רשמי (ר' סעיף קודם), אלא נמצאו ברשת,
מופיעים ב-Google Books או נקראו מתוך קוראים דיגיטליים, כגון קינדל או "עברית".
 

 הספר בשלמותו, מהרשת 

1) אל תציינו את הפורמט (למשל, קינדל).    

2)   בניגוד להנחיות הנוגעות לפרסומים מתוך מאגרים אקדמיים, במקרים הבאים
      יש לציין כתובת URL אם אין כתובת DOI.    

 

עברית 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה).  שם הספר. מו"ל. כתובת DOI או URL של הספר
פרנקנשטיין, ק' (1987). אמת וחופש: ערכים בחינוך. ספרית הפועלים. 
      https://books.google.co.il/books/about/%D7%90%
          D7%9E%D7%AA_%D7%95%D7%97%D7%95%D7
    %A4%D7%A9.html?id=Y8QPTnVfHKMC&redir_esc=y

 

   הלו, ר' (2014). נשות הניחומים (ד' עמית, מתרגמת). כתר.
       https://www.e-vrit.co.il/Product/3350/%D7%A0%D7%A9%
                     D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%
                                          97%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D

                                                                                                                      
לועזית

בדוגמה של פיאז'ה יש מחבר הקדמה שמוזכר בסוגריים שלאחר שמות המחברים,
ויש מתרגמת שמוזכרת בסוגריים בהמשך.

 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מו"ל.
      כתובת DOI או URL של הספר

  Crossley-Holland, K. (2013).  The Arthur trilogy: Vol. 1. The seeing stone.
      Orion Children's Books. https://www.amazon.com/-/he/dp/
      B0030H26BQ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=
      seeing+stone+crossley&qid=1605511913&sr=8-1

 

Dickens, C. (1866). Great Expectations. Chapman and Hall.  
https://books.google.co.il/books? id=lfhgAoj_Y4QC&printsec
=frontcover&dq=great+expectations&hl=en&sa=X&ved
=2ahUKEwi9laqi4oTtAhVSsKQKHYA_ASYQ6wEwA3oECAcQAQ
#v=onepage&q=great%20expectations&f=false

 

Piaget, J. & Inhelder, B. (with J. Kagan). (2000). The psychology
    of the child 
(H. Weaver, Trans.). Basic Books. 
    https://www.amazon.com/-/he/dp/B001FSJ95S/
    ref=sr_1_1?keywords=PIAGET&qid=1605521457&sr=8-1
    (Original work published 1969) 

 

פרק מתוך הספר, מהרשת

כל הספר נכתב בידי אותו / אותם מחברים.

1)   למרות שהתייחסתם לפרק מסוים, אל תציינו את פרטי הפרק:
      שמו, מספרו או מספרי העמודים. 
      להרחבה:  https://apastyle.apa.org/blog/book-chapters.

2)    מספרי העמודים יופיעו בגוף העבודה, ראו סעיף "איזכור ביבליוגרפי בגוף העבודה".

3)    בניגוד להנחיות של מקורות מתוך מאגרים אקדמיים,
       כאן יש לרשום כתובת URL אם אין כתובת DOI.

 

עברית 

 שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר.
      מו"ל. כתובת DOI או URL

פרנקנשטיין, ק' (1987). אמת וחופש: ערכים בחינוך. ספרית הפועלים. 
       https://books.google.co.il/books?id=Y8QPTnVfHKMC&pg
       =PA84&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false

 

גאוודט, מ' (2018). משוואת האושר: הדרך המדעית לחיים מאושרים
      
(ע' שגיב-נקדימון, מתרגמת). מטר.
      https://www.e-vrit.co.il/Product/11791/%D7%9E%D7
               %A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%
                                94%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8

 

לועזית

 שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה).  שם הספר. 
      מו"ל. כתובת DOI או URL

Carroll, L. (1869). Alice's adventures in wonderland.  Lee & Shepard. 
       https://books.google.co.il/books?id=btIQAAAAYAAJ&printsec=
       frontcover&dq=alice+in+wonderland&hl=en&sa=X&ved=
       2ahUKEwistLeN7oTtAhVE_aQKHXojD2YQuwUwAHoECAEQBg
       #v=onepage&q=alice%20in%20wonderland&f=false

 

מאמר מתוך ספר, מהרשת

לכל פרק יש מחבר/ים שונה/ים,  ולספר יש עורך.

1)    בניגוד להנחיות למקורות ממאגרים אקדמים, כאן יש לרשום כתובת URL
       אם אין כתובת DOI. 

2)    בניגוד להנחיות "פרק מתוך ספר" (בין אם מתוך מאגר אקדמי ובין אם מתוך הרשת),
       כאן יש לרשום את מספרי העמודים.

 

  עברית 
  שימו לב:
הדוגמה בעברית מתייחסת למאמר בעברית שהתפרסם 
  בתוך ספר בלועזית. 
 

  שם משפחתו של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם המאמר.
       בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורך/ת), שם הספר
       (מהד' מספר המהדורה, עמ' מספרי העמודים מימין לשמאל). מו"ל. כתובת DOI או URL

 

הנשקה, ד' (2012). סעודת ליל הסדר: בין הלל להגדה. בתוך
                                            ,(.S. Secunda, & S. Fine (Eds
  Shoshannat Yaakov: Jewish and Iranian studies
                       .(in honor of Yaakov Elman. (pp. 1-27                                  
Leiden. http://doi.org/10.1163/9789004235458_025

   לועזית

שם משפחתו של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם המאמר.
      In אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed),  שם הספר
      (.pp מספרי עמודים). מו"ל. כתובת DOI או URL
 

Volpp, L. (2011). Expatriation by marriage: A case of Asian American
      women. In T. A. Thomas, & T. J. Boisseau (Eds.),  Feminist legal
      history: Essays on women and law  (pp. 68-83). New York
      University Press. https://doi.org/10.18574/9780814784266-006

 

חזרה לראש הפרק

 מונוגרפיות מתוך מאגר ERIC

  פרסומים בתפוצה מוגבלת שמופיעים רק ב-ERIC זוכים למיספור שמתחיל בקוד ED.
  העתיקו מידע זה ורשמו בסוגריים לאחר שם המונוגרפיה.
           

 לועזית

שם משפחה, שם פרטי. (שנה).  שם המונוגרפיה  (ERIC .(ED. כתובת PDF

 

Pate, C. (2020). Strategies of trauma-informed distance learning
(ED606091). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606091.pdf

  

 חזרה לראש הפרק

 

 ספר שמע (Audiobook)

    1)  ציינו שהאזנתם לספר שמע (ולא קראתם את הגרסה המודפסת)
         באחד מן המקרים הבאים: גרסת השמע שונה (למשל, גרסה מקוצרת);
         אתם מעוניינים לציין את הקריין/ית; התייחסתם לקטע מתוך הספר.
         במקרה האחרון לציין את הזמן (שעות, דקות ושניות) במקום מספרי עמודים.

    2)  אם ספר השמע פורסם בתאריך שונה ממועד פרסום הגרסה המודפסת,
         רשמו את תאריך פרסום ספר השמע בסוגריים שלאחר שם המחבר,
         אך ציינו בסוף את שנת הפרסום של הספר המודפס. 

    3)  אם באתר של ספר השמע ציינו רק את המו"ל ותאריך הפרסום של הגרסה המודפסת,
         רשמו אותם, ואל תוסיפו את (פורסם לראשונה...). 
     
  

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, קריין/ית) [ספר שמע]. מו"ל של גרסת השמע (אם ידוע) או מו"ל גרסה מודפסת. כתובת URL  (פורסם לראשונה ב-שנה)

 

אריאלי, ד' (2008). לא רציונלי ולא במקרה (ק' מידן, קריין)
[ספר שמע]. מטר. 
            https://books.icast.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7
     %A8/%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A6%D7%99
   %D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%
              9C%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%
                                                                          A8%D7%94

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר  (אות ראשונה של שם פרטי. שם משפחה, .Narr)
[Audiobook]. מו"ל של גרסת השמע (אם ידוע) או מו"ל גרסה מודפסת. כתובת URL
(Original work published שנה)

 

Remarque, E. M. (2020).  All quiet on the western front (A. W. Wheen, Trans.; F. Muller, Narr.) [Audiobook]. Recorded Books. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=vKfMF_Tz62o (Original work published 1928)

 

Austen, J. (2008).  Sense and sensibility  (M. F. Smith, Narr.) [Audiobook].
   Liibrivoxbooks. Librivox. https://librivox.org/
   sense-and-sensibility-by-jane-austen-version-02/
   (Original work published 1811)

 

Doyle, A. C. (2017).  The hound of the Baskervilles  (G. Wagland, Narr.)
 [Audiobook]. Magpie Audio. Youtube. 
 https://www.youtube.com/watch?v=7We_HAYds5g&feature=youtu.be
 (Original work published 1901-1902)

 

שני מחברים ומעלה

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש ושם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך שם משפחתו (עורך/ת), שם הספר (עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). כתובת URL (רק אם הספר לא מופיע במאגר אקדמי) או DOI (בכל המקרים)

 

אבוהב, א' ומלצר-גבע, מ' (2013). החוצה לעולם ופנימה לעצמי: הוראת מחקר איכותני בהכשרה לחינוך. בתוך א' חזן ול' נוטוב (עורכות), הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום (עמ' 77-53). 

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. In אות ראשונה של שם העורך. שם משפחתו (Ed.),  שם הספר (pp. מספרי עמודים). כותבת URL (רק אם הספר איננו במאגר אקדמי) או DOI (בכל המקרים)

 

Pedroni, P., & Sheppard, S. (2013). The economic consequences of cultural spending. In M. Rushton (Ed.), Creative communities: art works in economic development (pp. 166-189).  

 

חזרה לראש הפרק


הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך. 
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

      יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
      למשל, כהן, ת'
      אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
      למשל, עגנון, ש"י
      אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
      לפני האות האחרונה.
      למשל, הגל, גו"פ
      אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ', או צ', יש לרשום את
      הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
      למשל, ביאליק, ח"ן

      שם פרטי של מחבר, בלועזית

      אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
      ולהצמיד אליה נקודה.
      למשל, .Cohen, T
      אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
      למשל, .Amara, M. H

4)  שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם הספר בלועזית יש לרשום בכתב נטוי italics

      האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים), 
      יש לרשום באות גדולה.

      דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  מספרי עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל,  51-20.

7)  יש לרשום את מספרי העמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש
     לרשום 132-135, (ולא 132-35).

8)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

9)   חסר תאריך פרסום.
      אם הפרסום יצא לאור אך התאריך חסר, יש לרשום:
      עברית   (ח"ת).   לועזית  .(.n.d)

      אם הפרסום טרם יצא לאור, יש לרשום:
      עברית  (בדפוס).  לועזית  .(in press)   

 

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי