ספרים אלקטרונים


חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ספר ממאגר ספרים אלקטרוני או מתוך קורא דיגיטלי
ספר אלקטרוני מתוך Google Books
ספר אלקטרוני עם DOI
מאמר מתוך ספר אלקטרוני

לספרים מודפסים, חזרו לתפריט הראשי.

 

ספר ממאגר ספרים אלקטרוני או מתוך קורא דיגיטלי

הערות מקדימות

1)  ההנחיות להלן  מתייחסות הן לספר ממאגר אינטרנט (כגון "כותר", Ebrary, ודומיהם),  
     שנקרא מתוך מחשב / טאבלט והן לספר שנקרא מתוך מכשיר ייעודי:
     קוראים דיגיטליים כגון קינדל ו"עברית".

2)  אם כתובת ה-URL הינה ארוכה מאוד, יש לציין רק את הכתובת הראשית של המאגר.

3)  הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

4)  הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

 

עברית (ללא DOI)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם ספר [שם הקורא הדיגיטלי]. אוחזר מתוך כתובת URL של המאגר האלקטרוני.
כ"ץ, ש' (2011). חוללות עצמית - אבחון והתערבות: שימוש במתודולוגיה איכותית לחשיפת אמונות חוללות בתחום החינוך [גרסת כותר]. אוחזר מתוך http://www.kotar.co.il

 

הלו, ר' (2014). נשות הניחומים. [גרסת "עברית"]. אוחזר מתוך https://www.e-vrit.co.il/נשות_הניחומים-details.aspx

 

לועזית (ללא DOI)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר [שם הקורא הדיגיטלי]. Retrieved from כתובת URL של המאגר האלקטרוני
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http.//www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 

Crossley-Holland, K. (2013). The Seeing Stone: The Arthur trilogy: Vol. 1 [Kindle version]. Retrieved from http://www.amazon.com

חזרה לראש הפרק

 

ספר אלקטרוני מתוך Google Books

הדגשת המקור הראשי בעברית (ספר, כתב-עת, וכד') באמצעות אותיות מודגשות

הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

 

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר [שם המאגר]. אוחזר מתוך כתובת URL
פרנקנשטיין, ק' (1987). אמת וחופש: ערכים בחינוך [גרסת גוגל ספרים]. אוחזר מתוך http://books.google.co.il

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר [שם המאגר]. Retrieved from  כתובת URL

 

Dickens, C. (1867). Great Expectations [Google Books version]. Retrieved from http://books.google.co.il

חזרה לראש הפרק

 

ספר אלקטרוני עם DOI

הערות מקדימות

1)  DOI (Digital Object Identifier) מופיע לעיתים בפרסומים אלקטרוניים. הוא מעין
     "תעודת זהות" של הפרסום. אם בידיכם מידע זה, יש לציין אותו במקום את ה-URL.
      יש לרשום בשורה אחת. אם לא ניתן, יש לעבור לשורה הבאה ולרשום את ה-DOI במלואו.
      לדוגמה: doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

2)  הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

3)  הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

 

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר [שם המקראה הדיגיטלית, אם צוין]. :doi

 

שימו לב: בעברית מופיעה רק התבנית משום שלא נמצאה דוגמה רלוונטית.

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר [שם המקראה הדיגיטלית, אם צוין]. :doi

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/ 0071393722

חזרה לראש הפרק

 

מאמר מתוך ספר אלקטרוני

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות

הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

מחבר אחד

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורכ/ים). שם הספר (עמ' מספרי עמודים). [שם המקראה הדיגיטלית]. אוחזר מתוך כתובת URL של דף הבית של המאגר / הספק.

 

עציון, ד' (2014). טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (עמ' 133-111). [גרסת כותר]. אוחזר מתוך http://www.kotar.co.il

 

לועזית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם המאמר. In אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך. שם משפחתו (Ed.), שם הספר (pp. מספרי עמודים). [שם המקראה הדיגיטלית]. Retrieved from כתובת URL של דף הבית של הספק / המאגר.

 

Penton. V.M. (2015). Assistive technology provision for people with disabilities in Newfoundland and Labrador, Canada. In D.L. Edyburn (Ed.), Efficacy of assistive technology interventions (pp.139-162). Retrieved from http://search.ebscohost.com

 

שני מחברים ומעלה

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש ו-שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש, שם משפחתו (עורכ/ים). שם הספר (עמ' מספרי עמודים). [שם המקראה הדיגיטלית]. אוחזר מתוך כתובת URL של דף הבית של המאגר / הספק

 

אבוהב, א' ומלצר-גבע, מ' (2013). החוצה לעולם ופנימה לעצמי: הוראת מחקר איכותני בהכשרה לחינוך. בתוך א' חזן ול' נוטוב (עורכות). הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום (עמ' 77-53). [גרסת כותר]. אוחזר מתוך http://www.kotar.co.il

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. In אות ראשונה של שם העורך. שם משפחתו (Ed.),    שם הספר (pp. מספרי עמודים). [שם המקראה הדיגיטלית, אם צוין]. Retrieved from כתובת URL   של דף הבית של הספק / המאגר

 

Pedroni, P., & Sheppard, S. (2013). The economic consequences of cultural spending. In M. Rushton (Ed.), Creative communities: art works in economic development (pp. 166-189). [Adobe Digital Editions version]. Retrieved from http://www.ebscohost.com

 

חזרה לראש הפרק


 

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך. 
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

      יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
      למשל, כהן, ת'
      אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
      למשל, עגנון, ש"י
      אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
      לפני האות האחרונה.
      למשל, הגל, גו"פ
      אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ', או צ', יש לרשום את
      הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
      למשל, ביאליק, ח"ן

      שם פרטי של מחבר, בלועזית

      אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
      ולהצמיד אליה נקודה.
      למשל, .Cohen, T
      אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
      למשל, .Amara, M. H

4)  שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם הספר בלועזית יש לרשום בכתב נטוי italics

      האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים), 
      יש לרשום באות גדולה.

      דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  אין מציינים מקום הוצאה ומו"ל במקרה של ספר אלקטרוני.

7)  מספרי עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל,  51-20.

8)  יש לרשום את מספרי העמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש
     לרשום 132-135, (ולא 132-35).

9)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

10)  ספר אלקטרוני ללא DOI (digital object identifier, מזהה דיגיטלי של הפריט),
       יש לרשום את כתובת ה-URL.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי