ספרים מודפסים

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ספרים, שני מחברים ומעלה
תאגיד כמחבר
ספר במהדורה שנייה ואילך
ספר מתורגם או מאוייר
ספרים, חלק מתוך ספר
ספר ערוך במלואו (מאמרים של מחברים שונים)
פרק מתוך ספר
מאמר מתוך ספר ערוך (מאמרים של מחברים שונים)
כרך מתוך סדרה

 

APA, מהדורה שביעית

 

ספרים, מספר המחברים

מחבר אחד

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר. מו"ל.
גרוסמן, ד' (1987). הזמן הצהוב. הקיבוץ המאוחד.

 

לועזית

הדוגמה השנייה כוללת שם מחבר הקדמה שאיננו מחבר הספר.
יש לרשום אותו בסוגריים מייד לאחר שם המחבר.
 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מו"ל.
Gilbert, M. (1996).  Jerusalem in the twentieth century.  John Wiley.

   

  Lasley, T. J. (with Ryan, K.). (1994).  Teaching peace: Toward cultural
       selflessness.  Bergin & Garvey.

 

חזרה לראש הפרק


שני מחברים ומעלה

2 עד 20 מחברים

עברית
שימו לב:

1)   יש לרשום את שמות כל המחברים, גם אם הספר שברשותכם נכתב על-ידי 20 מחברים.

2)   יש לרשום פסיק בין שם המשפחה לשם הפרטי וגם בין שמות המחברים, למעט המחבר
      האחרון שמופיע עם ו' החיבור. אין לרשום פסיק לפני שמו.

   

   שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה של
          שם פרטי עם גרש ו-שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה).
          שם הספר. מו"ל.
 

שיף, ז' ויערי, א' (1990). אינתיפאדה. שוקן.

 

אפטר, א', הטב, י', ויצמן, א' וטיאנו, ש' (2010). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. דיונון.


לועזית
שימו לב:

1)   יש לרשום את שמות כל המחברים, גם אם הספר שברשותכם נכתב על-ידי 20 מחברים.

2)   יש לרשום פסיק בין שם משפחה לשם פרטי וכמו כן בין מחברים שונים, גם לפני
      המחבר האחרון
שמופיע עם הסימן & לפניו (בניגוד להנחיות בעברית).

3)   הפסיק יירשם לאחר הנקודה הצמודה לאות השם הפרטי. למשל, ,.M

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי.,
שם משפחה, אות ראשונה  של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה
של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מו"ל.
Amara, M. H., & Mar'I, A. A. (2002).  Language education policy: The Arab
minority in Israel
. Kluwer.


21 מחברים ומעלה

   שימו-לב: אם לספר יש 21 מחברים (או יותר), יש לרשום את 19 הראשונים
   
ואת המחבר האחרון. בין המחבר ה-19 למחבר האחרון יש להוסיף שלוש נקודות.

 

עברית

לספר הבא יש 22 מחברים. יש לרשום את 19 הראשונים, להוסיף שלוש נקודות, ואחר-כך לרשום את המחבר האחרון.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, (עד המחבר ה-19)....
 שם המחבר האחרון. (שנת הוצאה). שם הספר. מו"ל.
כהן, י', לוי, ס', בוזגלו, ש', אפשטיין, ר', רבינוביץ', א', לותר, ב', וושינטגון, ג', אדמס, ג', ג'פרסון, ת', ג'קסון, א', לינקולן, א', רוזוולט, פ"ד, בוש, ג'"ו, רייגן, ר', ניקסון, ר"מ, קלינטון, ו"ג', אובמה, ב"ח, פורד, ה', קנדי, ג'"פ,.... קלווין, ג' (2010). חידושים בחקר סרטן השד. הקיבוץ המאוחד.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., (עד המחבר ה-19)., ... שם המחבר האחרון. (שנת הוצאה). שם הספר. מו"ל. 
Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Washington, G., Adams, J., Jefferson, T., Jackson, A., Lincoln, A., Roosevelt, F. D., Bush, G. W., Regan, R., Nixon, R. M., Clinton, W. J., Obama, B. H., Ford, H., Kennedy, J. F., ... Harvey, N., ... Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's fundamentals of nursing. Pearson Australia. 

חזרה לראש הפרק


תאגיד כמחבר

 שימו לב:
 1)   המחבר הינו ארגון ולא אדם. דוגמאות למחברים-תאגידים: משרד החינוך, ארגון ניצן, 
       הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ארגון אונסק"ו, ארגון גרינפיס וכד'.

 2)   אם המחבר והמו"ל הינם אותו ארגון, יש להשמיט את פרטי המו"ל.
       רשמו מו"ל רק אם מדובר בארגונים שונים (הדוגמאות של האו"ם וקוקה קולה)..

 

עברית

    שם התאגיד. (שנה). שם הספר.       

 ישראל, משרד החינוך. (2008). חוקי נוער: חוקים, נהלים וחומרי עזר לעובדי קידום נוער.

     

   האומות המאוחדות. (1993). אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד (י', מילר, מתרגם).
       האגודה הבינלאומית לזכויות הילד.


לועזית

 שם התאגיד. (שנה). שם הספר.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (5th ed.). 

 

   Coca Cola. (2013).  Coca-Cola: The Cookbook.  Octopus.


חזרה לראש הפרק


ספר במהדורה שנייה ואילך

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש ושם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (מספר מהדורה). מו"ל.
אפטר, א', הטב, י', ויצמן, א' וטיאנו, ש' (2010). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר
(מהד' ג). דיונון.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר (מספר מהדורה ed.). מו"ל.
Thomson, A. J.,  & Martinet, A. V. (1980).  A Practical English Grammar 
(3rd ed.). Oxford University Press.

חזרה לראש הפרק


ספר מתורגם או מאוייר

הערות מקדימות

1)   שנת הפרסום המופיעה לאחר שם המחבר מתייחסת לספר שבידיכם, כלומר,
      השנה שבה הספר תורגם.

2)   חשוב לציין את המתרגם (במיוחד ביצירות ספרותיות) ובייחוד כאשר המתרגם
      הינו יוצר חשוב בפני עצמו.

3)   אם מדובר במהדורה שנייה ואילך או מהדורה מתוקנת, יש לציין זאת לפני שם המתרגם.

4)    יש להוסיף את שנת הפרסום המקורית של ספר שמהדורתו המקורית אזלה
       ושהודפס מחדש (republished). 
 

ספר מתורגם
עברית

הדוגמה האחרונה בעברית (וואנסינק) כוללת את מחבר ההקדמה במהדורה העברית,
שמופיע בסוגריים מייד לאחר שם המחבר.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (מהדורה; אות ראשונה של שם פרטי של  המתרגם עם גרש שם משפחה, מתרגמ/ת). מו"ל. (פורסם לראשונה ב-שנה)
טולסטוי, ל"נ (1985). מלחמה ושלום (מהדורה חדשה ומתוקנת; ל' גולדברג, מתרגמת). 
ספריית הפועלים. (פורסם לראשונה ב-1869)

 

פרויד, ז' (2004). על החלום (א' טננבאום, מתרגם). רסלינג. (פורסם לראשונה ב-1900)

 

 וואנסינק, ב' (עם בכר, א'). (2007). אכילה בהיסח הדעת: מדוע אנו אוכלים יותר
       ממה שנדמה לנו
(י' ברלב, מתרגמת). פוקוס. (פורסם לראשונה ב-2006).


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר (אות ראשונה של שם פרטי של המתרגם. שם משפחתו, Trans.).  מו"ל.  (Original work published שנה)
Piaget, J. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). 
 Basic Books. (Original work published 1962)

 

ספר מאוייר

אם מחבר הספר גם אייר אותו, הוא יופיע פעמיים: פעם במקום המוקצה למחבר
ופעם במקום המיועד למאייר.

עברית

שם משפחתו של המחבר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה).
       שם הספר (אות ראשונה של שמו הפרטי של המאייר עם גרש שם משפחתו,
       מאייר/ת). מו"ל. (פורסם לראשונה ב-שנה)

 

אבס, ש' (2002). חתול לבן חתול שחור (ד' קרמן, מאייר). עגור.

בראון, א' (2012). בילי הקוסם (א' ארב, מתרגמת; א' בראון, מאייר). כנרת.
     (פורסם לראשונה ב-1995)

דיטרליצי, ט' (2012). קני והדרקון (א' הדר, מתרגמת; ט' דיטרליצי, מאייר). מטר.
     (פורסם לראשונה ב-2008)

 

לועזית

שם משפחתו של המחבר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם הספר
       (אות ראשונה של שמו הפרטי של המאייר. שם משפחתו, .Illus). מו"ל.
       (Original work published שנה)

 

    Andersen, H. C. (1984).  The nightingale  (L. Zwerger, Illus.).
        Neugebauer Press. (Original work published 1843)

   Sendak, M. (2000).  Where the wild things are  (M. Sendak, Illus.).
         Red Fox. (Original work published 1963)

    Lussert, A. (1987).  The farmer and the moon  (A. Bell, Trans.;
          J. Wilkon, Illus.). North-South Books. (Original work published 1945)

 

חזרה לראש הפרק

 

ספרים, חלק מתוך ספר:ספר ערוך (קובץ); פרק; מאמר מקובץ; כרך מתוך סידרה

הערות מקדימות

1) בניגוד לסעיפים שהתייחסו לספר בשלמותו, הסעיפים הבאים דנים בחלקים ספציפיים
    מתוך ספר, בין אם נכתב במלואו על-ידי אותם מחברים ובין אם לאו.

2) מספרי העמודים יש לציין רק לגבי חלק מן הספר (מאמר מתוך ספר ערוך)
    ולא לגבי הספר בשלמותו.

    לועזית: יש לרשום את הקיצור .p לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

    יש לרשום את הקיצור .pp  לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום את

    מספריהם, משמאל לימין.  דוגמאות: pp. 23-30 | p. 34

    עברית: יש לרשום את הקיצור עמ' ואחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

    אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

    דוגמאות: עמ' 34 | עמ' 30-23

 

חזרה לראש הפרק
 

ספר ערוך, במלואו

ספר שהינו אסופת מאמרים שחוברו על-ידי מחברים שונים.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (עורכ/ת). (שנה). שם הספר. מו"ל.
צימר, ר' ובוני-נח, ח' (עורכות). (2014). מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (.Ed). (שנה). שם הספר. מו"ל.
Russell, T., & Korthagen, F. (Eds.). (1995). Teachers who teach teachers: Reflections on teacher education. Falmer Press.

חזרה לראש הפרק


פרק מתוך ספר

ספר שנכתב במלואו על-ידי אותו/ אותם מחבר/ים.
למרות שהתייחסתם רק לפרק מסוים, אל תציינו מספרי עמודים ברשימה הביבליוגרפית.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר. מו"ל.
ניסימוב-נחום, ע' (2013). כל צבעי הנפש: טיפול באמנות בילדים המתנהגים
 בתוקפנות
. מכון מופ"ת.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מו"ל.
Steinhardt, L. (2000).  Foundation and form in Jungian sandplay:  An art therapy approach.  Jessica Kingsley.

חזרה לראש הפרק

 

מאמר מתוך ספר ערוך (מאמרים של מחברים שונים)

ספר שהינו אסופת מאמרים שחוברו על-ידי מחברים שונים, והתייחסתם רק למאמר/ים מסוים/ים.
בניגוד לסעיף הקודם (פרק מתוך ספר), במקרה של מאמר מתוך ספר ערוך עליכם לציין את
מספרי העמודים.

עברית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה).
שם המאמר. בתוך אות ראשונה  של שמו הפרטי של העורך עם גרש
שם משפחתו (עורכ/ת), שם הספר (עמ' מספרי עמודים רשומים מימין לשמאל). מו"ל.
נאמן, נ' (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך מ' כוגן (עורך), בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו (עמ' 44-29). אוניברסיטת בן-גוריון.


לועזית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם המאמר. In אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך. שם משפחתו  (.Ed), שם הספר (.pp מספרי עמודים). מו"ל.
Clandinin, J. D. (1995). Still learning to teach. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers: Reflections on teacher education (pp. 25-31). Falmer Press.

חזרה לראש הפרק

 

כרך מתוך סדרה

סדרה בה לכרכים השונים שמות נפרדים. למשל, מרבית ספרי האוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב:
אם קיימים הן עורך כרך והן עורך סדרה ואין מדובר באותו אדם, יש לציין רק את עורך הכרך.
אולם, אם יש רק עורך סדרה, יש לציין אותו.

 

עברית

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם פרטי של עורך הכרך או הסדרה עם גרש שם משפחתו (עורך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך (מהד' מספר מהדורה, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל).  מו"ל.
אופנהיימר, א' (1991). תפיסת המרחב. בתוך א' נדלר (עורך), מבוא לפסיכולוגיה:
כרך א' יחידה 3.  תפיסה 
(עמ' 67-55). האוניברסיטה הפתוחה.


לועזית

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם הפרק. In  אות שם פרטי של עורך הכרך או עורך הסדרה. שם משפחתו  (.Ed), שם הסדרה: Vol. מספר הכרך. שם הכרך (pp. מספרי העמודים). מו"ל.
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In E.M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality and social development (pp. 1-101). Wiley.

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1) יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2) הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
    השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.

3) שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את הצורה
    הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4) שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5) שם ספר בלועזית יש לרשום באמצעות כתב  נטוי  italics
    
את האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ואת האות הראשונה בתת-הכותר
    (לאחר הנקודתיים), יש לרשום באות גדולה.
    דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6) רישום מספרי עמודים

    בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל, 51-20.

    בלועזית יש לרשום משמאל לימין, למשל 20-51.
    יש לרשום מספרי עמודים ללא קיצורים. למשל,  132-135 (ולא 132-35).

7)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

8) מידע חסר (תאריך או הוצאה לאור). אם לא נמצא המידע הבא, יש לרשום:

     כאשר חסר תאריך         

     עברית (ח"ת). לועזית  .(.n.d)

     כאשר חסרה הוצאה לאור

     עברית חמו"ל. לועזית  .(.n.p)

     כאשר הפרסום טרם יצא לאור

     עברית (בדפוס). לועזית (in press)

     דוגמאות:

אופק, ח', ואופק, א' (ח"ת). גישות לניהול איכותי במערכות חינוך.

 

טייכמן, נ' (2014). סל רעיונות לחינוך וסיוע טיפולי באמצעות בעלי חיים. תל-אביב: חמו"ל.

 

Ben-Yehuda, L. (n.d.). Fun with English. Rishon Letsion: Bonux Hafatzot.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי