הארכות והזמנות ספרים

הארכת השאלה

בספרייה המרכזית ובספריית האמנויות מבוצעת הארכת השאלה אוטומטית. המקרים בהם לא תתבצע הארכה:

  • הספר הוזמן על ידי קורא אחר.
  • הסתיימה תקופת ההשאלה המקסימלית (ראה טבלה).
  • קיימת חסימה עקב חוב לספרייה.

בספרייה המרכזית

הפריט תקופת השאלה מקסימלית
ספרי עיון ארבעה חודשים
ספרי ילדים ארבעה חודשים
ספרי קריאה (ספרות יפה) חודשיים

בספריית אמנויות
הספרים יוארכו עד לתקופה של ארבעה חודשים. ספרים בהשאלת לילה לא ניתנים להארכה.

מרחב מולטימדיה
אין הארכת השאלה אוטומטית.

מעקב אחר מועדי החזרה
באחריותו של הקורא לעקוב אחר מצב השאלותיו ותאריכי ההחזרה ולהשיב את הספרים במועד. המעקב מתבצע באמצעות כניסה לחשבון משתמש ובדיקת "החשבון שלי".
בספרייה המרכזית ובספריית אמנויות מופעלת מערכת הארכה אוטומטית של השאלות. המערכת שולחת בדואר אלקטרוני ובמסרון תזכורות להחזרת ספרים שלא ניתנים להארכה, וזאת ארבעה ימים לפני מועד ההחזרה הסופי.
תזכורות אלו הינן בגדר שרות נוסף בלבד, שאינו גורע מאחריותו של הקורא למעקב אחר מועדי החזרת הספרים והחזרתם בזמן.


הזמנת ספרים

הזמנת ספרים תתאפשר רק כאשר כל העותקים הניתנים להשאלה אכן מושאלים.
עם החזרת עותק מוזמן לספרייה, תשלח למזמין הודעה בדואר אלקטרוני שהספר ממתין לו. הספר ישמר למזמין בדלפק ההשאלה מרגע ההחזרה למשך יומיים נוספים.
המידע על ספר שהגיע ועד מתי ישמר למזמין מופיע בסעיף "השאלות והזמנות" בחשבון האישי. לצורך זה יש להיכנס לחשבון משתמש.