תשלומים לספריות

לפניכם טופס המיועד לביצוע תשלומים לספריות המכללה באמצעות כרטיס אשראי. התשלומים הינם עבור איחור בהחזרת/אובדן ספרים/ציוד מולטימדיה, השאלה בין ספרייתית (ספרים ומאמרים), אובדן כרטיס סטודנט.

שימו לב:

  • לפני ביצוע תשלום קנס, הכרחי לבדוק מול מדור ההשאלה מהו הסכום המעודכן ליום התשלום. אם התשלום יתבצע במועד מאוחר יותר, ייתכן וסכום הקנס יגדל ותידרשו לשלם את ההפרש.
  • מועדי ההחזרה של כל הספרים המושאלים אינם מתארכים כל עוד הקורא חייב בתשלום קנסות, כלומר - חובת קנס מונעת הארכת שאר הספרים שברשותכם ולכן עלולה לגרור קנסות נוספים.
  • סטודנט שיהיה חייב לספרייה ספרים/קנסות ולא יסדיר את חובו לאחר קבלת תזכורות - ייחסמו בפניו שירותי האינטרנט של המכללה.

להלן קישורים לטפסי התשלום:

תשלום עבור איחור בהחזרת/השחתת/אובדן ספרים/ציוד מולטימדיה

תשלום קנסות עבור איחור בהחזרת ספרים לספריית אמנויות 

תשלום עבור השאלה בין ספרייתית – ספרים/צילומי מאמרים

תשלומים אחרים לספריה


לבירורים נוספים ניתן לפנות בטלפון:

ספרייה מרכזית
03-6902327
ימים א'-ה': 07:30 – 18:45

משעול - מרחב המולטימדיה
03-6902364
ימים א'-ד': 8:00 – 18:45
יום ה': 8:00 – 15:45

ספריית אמנויות
03-6905493
ימים א', ג', ה' : 8:00 – 15:45
ימים ב', ד' : 8:00 – 17:45