סידור הרשימה הביבליוגרפית MLA

חזרה לתפריט הראשי

1)  שפת המקורות. יש ליצור רשימה נפרדת למקורות בעברית והיא תופיע ראשונה.
      אחריה יש ליצור רשימה למקורות בלועזית. בתוך כל רשימה יופיעו כל סוגי המקורות
      (דפוס, אלקטרוני). ארגון ה- MLA לא הכריע בקשר ליצירת רשימות נפרדות למקורות
      ראשוניים ולמקורות שניוניים, ולכן מומלץ להיוועץ עם  המרצה / מנחה העבודה אם ליצור
      רשימות נפרדות למקורות הללו.

2)  אין למספר את המקורות.

3)  סדר המקורות ברשימה. יש לרשום בסדר אלפביתי, לפי שמות המשפחה של המחברים,
     למעט יוצאי דופן (ראו סעיפים 10 ו-11).

4)  מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה, יירשמו לפי סידור אלפביתי של שמותיהם הפרטיים.
      למשל, כהן, גדעון   יופיע ברשימה לפני   כהן, דויד

5)  מחבר שמופיע יותר מפעם אחת ברשימה הביבליוגרפית, מהפרסום שני ואילך
      יש להוסיף שלושה מקפים ונקודה במקום לרשום מחדש את שמו.
      אולם, אם תפקידו השתנה (למשל, ממחבר לעורך, מתרגם, מלקט וכד'),
      יש להוסיף שלושה מקפים ופסיק, ולאחר מכן לרשום את תפקידו.
     דוגמאות:
     כהן, אדיר. דרך הרוח: כוחה המחנך של ספרות, יחדיו, 1977.
     ---, מלקט. מפגשים ד': לגעת במילים לחיות שיר, עם עובד, 1985. 
     ---. משנתו החינוכית של מרטין בובר, יחדיו, 1976.
     ---, עורך. ספר הציטטות הפילוסופיות, הגות, שנינה, מחשבה וחוכמה מן
           הפילוסופיה
בכל הדורות,  כנרת 2009.

6)  מקורות שונים של מספר מחברים כאשר כל המחברים מופיעים בכל הפרסומים
     באותו סדר
, יש להוסיף שלושה מקפים ונקודה, במקום לחזור על שמותיהם.
      אולם, אם סדר הופעתם השתנה בפרסום הבא, למרות שמדובר באותם מחברים,
      יש לרשום את שמותיהם במלואם. בדוגמה שלהלן עדנה כצנלסון הופיעה
      כמחברת הראשונה בשני הפרסומים הראשונים, אך כמחברת שנייה בפרסום השלישי.
     דוגמאות:
     כצנלסון, עדנה, ועמירם רביב. מה עובר לך בראש? מה צריך לדעת על פסיכולוגיה
         בגיל ההתבגרות,
מטר, 2017.
     ---. סבתאות עכשיו: מורה דרך לסבתא ולסבא, כנרת זמורה ביתן / דביר, 2009.
     רביב, עמירם, ועדנה כצנלסון. משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו, עמיחי, 2003.

7)  מקורות שונים של אותו מחבר (או אותם מחברים שותפים) יסודרו אלפביתית לפי
      שמות הפרסומים.
     דוגמאות:
     כהן, אדיר. דרך הרוח: כוחה המחנך של ספרות, יחדיו, 1977.
     ---, מלקט. מפגשים ד': לגעת במילים לחיות שיר, עם עובד, 1985. 
     ---. משנתו החינוכית של מרטין בובר, יחדיו, 1976.
     ---, עורך. ספר הציטטות הפילוסופיות, הגות, שנינה, מחשבה וחוכמה מן
          הפילוסופיה 
בכל הדורות, כנרת 2009.

8)  אם מחברים שותפים המופיעים ראשונים בכל פרסום הינם בעלי שמות זהים,
     יש לסדר אלפביתית לפי שמות המשפחה של המחברים המשניים.
     למשל, כהן, דויד, ויוסי פרידמן יופיעו לפני כהן, דויד ויוסי קוך, 
     משום ש"פרידמן" מקדים את "קוך'" בסדר האלפביתי.

9)  מחבר המופיע פעם כמחבר בודד ופעם כמחבר הראשון בין מספר מחברים.
     המקור שנכתב על-ידי המחבר הבודד יקדים את המקור שנכתב על-ידי מספר מחברים.
     בניגוד להנחיה בסעיפים 5 ו-7, יש לרשום את השמות המלאים של כל המחברים.
     דוגמאות:
     עומר, חיים. הסמכות החדשה: במשפחה, בבית הספר ובקהילה. מודן, 2008.
     עומר, חיים, ונחי אלון. מעשה הסיפור הטיפולי. מודן, 1997.

10) אין מחבר. יש לציין את שם המקור / הערך בתחילה ולרשום בסדר אלפביתי, ולהתייחס
      למילה המשמעותית הראשונה. כלומר, בעברית יש
      להתעלם מה"א הידיעה. באנגלית יש להתעלם המילים A, An, The
      אם הן מופיעות בתחילת שם המקור / הערך.
      בדוגמאות שלהלן היצירה הניבלונגים תופיע באזור האות נ' (בשל ההתעלמות
      מה"א הידיעה), ו-עלילות אבירי השולחן העגול, באזור האות ע'. 
      מתרגמים ו/או מעבדים יוזכרו בהמשך.
      דוגמאות:
      ליטני, לבנה. המיתולוגיה הבריטית. הוצ' מפה, 2005.
      הניבלוגנים: וסיפורים אחרים. תירגם ועיבד שלמה טנאי, עם עובד, תשמ"ח.
      עלילות אבירי השולחן העגול: מבחר פרקי שירה מן הסאגה הארתוריאנית.
            
תירגם וחיבר מבואות אריה סתיו, הקיבוץ המאוחד, 2007.
      צ'וסר, ג'פרי. סיפורי קנטרברי. תרגם שמעון זנדבנק, עם עובד, 1980.

11) תאגיד כמחבר. יש לרשום בסדר אלפביתי, ולהתייחס למילה המשמעותית הראשונה.
      
בעברית יש להתעלם מה"א הידיעה. באנגלית יש להתעלם מהמילים  A, An, The
      אם הן מופיעות בתחילת שם הארגון. מכיוון שמתעלמים מה"א הידיעה,
      יש להציב את הספר של האומות המאוחדות באזור האות א', לפני ספרם של דולב ואחרים.
      דוגמאות:
      האומות המאוחדות. אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, תירגם יוסי מילר.
          האגודה הבינלאומית לזכויות הילד, 1993.
      דולב, טלל, ואחרים. דו"ח ישראל על יישום האמנה בדבר זכויות הילד.
           משרד המשפטים,2001.

12) מקור משני. יש לרשום את פרטי הספר / מאמר שבידיכם, ולא את הטקסט המקורי.
      למשל, אם פרויד מצוטט אצל מאנה, ולא קראתם ישירות מתוך ספרו של פרויד,
      רשמו את מאנה כמקור.