סידור הרשימה הביבליוגרפית

חזרה לתפריט הראשי

APA, מהד' שביעית


1)  שפת המקורות. יש ליצור רשימה נפרדת למקורות בעברית והיא תופיע ראשונה. אחריה יש
     ליצור רשימה למקורות בלועזית. בתוך כל רשימה יופיעו כל סוגי המקורות (דפוס, אלקטרוני).

2)  אין למספר את המקורות.

3)  סדר המקורות ברשימה. יש לרשום בסדר אלפביתי, לפי שמות המשפחה של המחברים,
     למעט יוצאי דופן (לפרוט ראו סעיפים 9 ו-10).

4)  מחברים שונים בעלי שם משפחה זהה, יירשמו לפי סידור אלפביתי של שמותיהם הפרטיים. 
     למשל, כהן, ג' יופיע ברשימה לפני כהן, ד'

5)  מקורות שונים של אותו מחבר יירשמו לפי תאריך, כאשר המקור הישן יותר
     מקדים את המקור החדש יותר. פרסום ללא תאריך של אותו מחבר יופיע
     ראשון ופרסום שלו שטרם יצא לאור יופיע אחרון.
     בלועזית, הקיצור לפרסום ללא תאריך הינו (.n.d),
     ולפרסום שטרם יצא לאור (in press)
     דוגמאות לרישום בעברית:
     כהן, ד' (ח"ת). שם הפרסום.
     כהן, ד' (2011). שם הפרסום.
     כהן, ד' (2015). שם הפרסום.
     כהן, ד' (בדפוס). שם הפרסום.

6)  מקורות שונים של אותו מחבר שיצאו לאור באותה שנה, יירשמו לפי סידור אלפביתי
      של המקור. למשל, שני הספרים הבאים של אדיר כהן יצאו לאור ב-2009:
      "ספר הציטטות והפילוסופיות" ו"מילון השקרים והתירוצים".
      רשמו את "מילון השקרים והתירוצים" ראשון.
      בנוסף, הצמידו אות לשנה כדי לציין איזה פרסום קודם לרעהו. מידע זה חיוני כאשר 
      מציינים מקורות בגוף העבודה (ר' סעיף 6-א' ב"איזכור או ציטוט בגוף העבודה").
      כהן, א' (2009א). מילון השקרים והתירוצים.
      כהן, א' (2009ב). ספר הציטטות והפילוסופיות.

7)  מקורות שונים של מספר מחברים כאשר כל המחברים מופיעים בכל הפרסומים
     השונים ובאותו סדר
, יירשמו לפי שנת הפרסום, כאשר המקור הישן יותר מופיע ראשון.
     למשל, שתי המהדורות של "משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו", ששתיהן נכתבו על-ידי
     עמירם רביב ועדנה כצנלסון, ובשתיהן רביב הופיע כמחבר הראשון.
     רשמו את המהדורה הישנה יותר (1986) לפני החדשה (2003).

8)  מחבר המופיע פעם כמחבר בודד ופעם כמחבר הראשון בין מספר מחברים.
     המקור הראשון (מחבר בודד) יקדים את המקור שנכתב על-ידי מספר מחברים.
     למשל, בספר "הסמכות החדשה" חיים עומר הינו מחבר יחיד.
     לעומת זאת, "מעשה הסיפור הטיפולי" נכתב במשותף עם נחי אלון,
     כאשר חיים עומר הינו המחבר הראשי. "הסמכות החדשה" יירשם ראשון.

9)  אין מחבר. יש לציין את שם המקור / הערך בתחילה ולרשום בסדר אלפביתי, ולהתייחס
     למילה המשמעותית הראשונה
. כלומר, יש להתעלם מהמילים A, An, The
     (או מילים מקבילות בשפות אחרות) אם הן מופיעות בתחילת שם המקור / הערך.
     בעברית יש להתעלם מה"א הידיעה.
     דוגמאות: הספר "הניבלונגים" (המהדורה של הוצאת עם עובד, תשמ"ח)
     הינו עיבוד ללא מחבר. יש להוסיפו לאזור האות נ' לפי הכותר, ולהתעלם מה"א הידיעה.
     הערך "הפרש הכחול" (מתוך ויקיפדיה, ולכן אין לו מחבר),
     יירשם באזור האות פ' ולא באזור האות ה"א.

10) תאגיד כמחבר. יש לרשום בסדר אלפביתי, ולהתייחס למילה המשמעותית הראשונה.
      כלומר, יש להתעלם מהמילים A, An, The (או מילים מקבילות בשפות אחרות)
      אם הן מופיעות בתחילת שם הארגון. 
      בעברית יש להתעלם מה"א הידיעה. למשל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תירשם
      באזור האות ל' ולא באזור האות ה"א.

11) מקור משני. יש לרשום את פרטי הספר / מאמר שבידיכם, ולא את הטקסט המקורי.
       למשל, אם פרויד מצוטט אצל מאנה, ולא קראתם ישירות מתוך ספרו של פרויד,
       רשמו את מאנה כמקור.