שעות הפתיחה של ספריות המכללה

שעות פתיחת הספריות ומשעול :
הספרייה מרכזית:

במהלך הסמסטר
א - ד: 07:30-20:00, ה: 07:30-18:45
בחופשות
א - ה: 07:30-18:45

משעול:
א - ד: 08:00-18:45, ה: 08:00-15:45

ספריית אמנויות:
א, ג: 08:00-18:00
ב, ד, ה: 08:00-16:00

בימי שיש הספריות ומשעול סגורים