אנציקלופדיות, מילונים ומפות ברשת

לאנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים, חזרו לתפריט הראשי.

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ויקיפדיה
אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה)
מפות דיגיטליות

 

ויקיפדיה

שימו לב: אין מציינים תאריך כתיבת הערך, משום שמדובר במקור דינמי שמשתנה לעיתים קרובות. במקום תאריך יש לרשום (ח"ת). או .(.n.d)

יש לציין תאריך אחזור הערך (בניגוד ליתר המקורות האלקטרוניים).

עברית

שם הערך. (ח"ת). בתוך ויקיפדיה. אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך  כתובת URL

 

רב-תרבותיות. (ח"ת). בתוך ויקיפדיה. אוחזר 18 ביולי, 2017, מתוך https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA

 

לועזית

שם הערך. .(.from In Wikipedia. (n.d  תאריך Retrieved כתובת URL

 

LGBT rights by country or territory. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 18, 2017 from https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory


חזרה לראש הפרק

 

אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה), יש מחבר ערך, עורך ותאריך

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הערך. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורכ/ת), שם האנציקלופדיה / המילון (מהדורה). אוחזר מתוך כתובת URL

 

רוזנטל, א' (2015). האם ידעתם שמוצרי הקוסמטיקה מכילים אחוזים גבוהים של פלסטיק ושהוא חודר לגופינו דרך המזון? בתוך א' בליזובסקי (עורך), הידען (אין מהדורה). אוחזר מתוך http://www.hayadan.org.il/plastics-in-cosmetics-2806157

 

לועזית

שם משפחתו של מחבר הערך, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הערך. In אות ראשונה של שם פרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed), שם האנציקלופדיה / מילון (מספר מהדורה). Retrieved from כתובת URL

 

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2007 ed.). Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism

 

אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה), חסר מחבר הערך, עורך ותאריך

עברית

שם הערך. (ח"ת). בתוך שם האנציקלופדיה / המילון (מספר מהדורה או שנה).  אוחזר מתוך כתובת URL

 

משפחה חד מינית. (ח"ת). בתוך מורפיקס (ח"ת). אוחזר מתוך
http://www.morfix.co.il/ %D7%9E%D7%A9%
D7%A4%D7%97%D7%94%20% D7%97%D7%93%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA

 

לועזית

שם הערך. .(.in (n.d שם האנציקלופדיה / המילון (מספר מהדורה או שנה). Retrieved from כתובת URL

 

Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved from http://www.m-w.com/dictionary/heuristic


חזרה לראש הפרק

 

מפות דיגיטליות

למפת קיר כפריט העומד בפני עצמו, חזרו לתפריט הראשי ובחרו ב - "אנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים".

עברית

שם המחבר או הארגון המחבר (קרטוגרפ/ית). (שנה). שם המפה [סוג המפה, אם מצוין]. אוחזר מתוך כתובת URL

 

פרס, י' (קרטוגרף). (1921). דרומה של ארץ-ישראל. אוחזר מתוך http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/eng/pal002370367.htm


לועזית

שם הארגון המחבר (Cartographer). (שנה). שם המפה [סוג המפה]. Retrieved from כתובת  URL

 

Lewis County Geographic Information Systems (Cartographer). (2002). Population density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved from http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-pop-dens_2000.pdf

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)   יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחןב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
     לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

     .Amara, M. H. | Cohen, T

4)  שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בעברית:

     יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בלועזית:

     יש לרשום באמצעות  כתב נטוי italics

     בנוסף, האות הראשונה בכותר (תחילת השם) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
     נרשמות באות גדולה.

     דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי