אנציקלופדיות, מילונים ומפות ברשת

לאנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים, חזרו לתפריט הראשי.

APA, מהדורה שביעית

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ויקיפדיה
אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה)
מפות דיגיטליות

 

ויקיפדיה

שימו לב:
יש לציין את תאריך העדכון של ערך מויקיפדיה (מופיע בתחתית המסך)
ולא את תאריך האיחזור.
הנחיה זאת עשויה להשתנות כאשר הערך הינו מאנצקילופדיה ברשת שאיננה ויקיפדיה
או ממילון ברשת.
 

עברית

שם הערך. (שנה, יום בחודש חודש). בתוך ויקיפדיה.  כתובת URL

 

רב-תרבותיות. (2017, 18 ביולי). בתוך ויקיפדיה.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA

 

לועזית

שם הערך.  (שנה, חודש יום).  In Wikipedia.  כתובת URL

 

LGBT rights by country or territory. (2017, July 18). In  Wikipedia.  https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory


חזרה לראש הפרק

 

אנציקלופדיות אלקטרוניות (למעט ויקיפדיה), יש מחבר ערך, עורך ותאריך

עברית

בתבנית ובדוגמה בעברית אין התייחסות למהדורה, ולא רושמים שמידע זה חסר. 
היעדר מהדורה משפיע על הפיסוק: יש להוסיף נקודה לאחר שם האנצקילופידה.
 

שם משפחה של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם הערך.
בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורכ/ת),
שם האנציקלופדיה. מו"ל. כתובת URL

 

רוזנטל, א' (2015). האם ידעתם שמוצרי הקוסמטיקה מכילים אחוזים גבוהים של פלסטיק ושהוא חודר לגופינו דרך המזון? בתוך א' בליזובסקי (עורך), הידען. הוצ' הידען. 
 http://www.hayadan.org.il/plastics-in-cosmetics-2806157

 

לועזית

בתבנית ובדוגמה בלועזית יש התייחסות למהדורה, משום שמידע זה מופיע באתר.
ציון המהדורה משפיע על הפיסוק: לא רושמים נקודה לאחר שם האנציקלופדיה.

שם משפחתו של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם הערך. In אות ראשונה של השם הפרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed), שם האנציקלופדיה (מספר מהדורה). מו"ל. כתובת URL או doi

 

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2007 ed.). Standford University. 
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism

 

מילונים / אנציקלופדיות ברשת (למעט ויקיפדיה), חסר מחבר, עורך ותאריך

עברית

תאגיד כמחבר.  (ח"ת). שם הערך. בתוך שם האנציקלופדיה / המילון.  אוחזר יום בחודש חודש, שנה, כתובת URL

 

מלינגו. (ח"ת). משפחה חד מינית. בתוך מורפיקס. אוחזר 29 באוקטובר, 2020, 
http://www.morfix.co.il/ %D7%9E%D7%A9%
D7%A4%D7%97%D7%94%20% D7%97%D7%93%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA

 

לועזית

תאגיד כמחבר. .(n.d)  שם הערך.  In  שם האנציקלופדיה / המילון.   Retrieved 
חודש יום בחודש, שנה, from כתובת URL

 

Merriam-Webster. (n.d.). Heuristic. In  Merriam-Webster.com dictionary
Retrieved October 29, 2020, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic


חזרה לראש הפרק

 

מפות דיגיטליות

למפת קיר כפריט העומד בפני עצמו, חזרו לתפריט הראשי ובחרו ב - "אנציקלופדיות, מילונים ומפות מודפסים".

עברית
 

פיסוק: בעברית יש לרשום נקודה לאחר המחבר רק אם מדובר בארגון (ר' הדוגמה בלועזית).
אם המחבר הינו אדם (ר' הדוגמה בעברית), רשמו רק גרש צמוד לאות הראשונה של השם הפרטי.
 

שם המחבר או הארגון. (שנה או ח"ת). שם המפה [מפה]. שם האתר.
אוחזר יום בחודש חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

פרס, י' (1921). דרומה של ארץ-ישראל [מפה]. הספרייה הלאומית.
אוחזר 2 ביולי, 2016, מתוך 
http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/eng/pal002370367.htm


לועזית

שם הארגון.  (שנה או .n.d). שם המפה  [Map]. שם האתר. Retrieved חודש יום בחודש, שנה, from כתובת URL

 

Lewis County Geographic Information Systems. (2002). Population density, 2000 U.S. Census [Map]. Lewis County, Demographic Maps. Retrieved July 2, 2016, from http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/Demographics/census-pop-dens_2000.pdf

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)   יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחןב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
     לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

     .Amara, M. H. | Cohen, T

4)  שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בעברית:

     יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם האנציקלופדיה, המילון או המפה בלועזית:

     יש לרשום באמצעות  כתב נטוי italics

     בנוסף, האות הראשונה בכותר (תחילת השם) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
     נרשמות באות גדולה.

     דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  אם חסר תאריך פרסום, יש לרשום:

    עברית (ח"ת).  לועזית  .(.n.d)

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי