מולטימדיה מוזיקה, טלוויזיה, רדיו, קולנוע וסרטי DVD

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
מוזיקה
טלוויזיה
רדיו
סרט קולנוע
קולנוע וסרטי DVD

 

מוזיקה

הערות מקדימות

1)  אם הזמר (המבצע) איננו מחבר המילים (המשורר / פזמונאי), יש לציין את שניהם,
     כאשר מחבר המילים יופיע תחילה.

2)  תקליטור הינו המונח העברי לדיסק מוסיקה.

3)  שנת ההוצאה מתייחסת תמיד לשנת ההוצאה של הדיסק, ולא לשנה שהשיר נכתב במקור.

     לדוגמה, אם אריק איינשטיין מבצע שיר של אברהם חלפי, יש להתייחס לשנה שהדיסק
     של איינשטיין יצא לאור ולא לשנה שהמשורר חלפי פרסם את שירו.

4)  לעיתים חסר מקום ההוצאה של הדיסק. במקרה זה לרשום:

     בעברית  (ח"מ): דוגמה:  ח"מ: הד ארצי.

     בלועזית :(.n.p) דוגמה:  .n.p.): BMG)

     אחרי הנקודתיים יש לציין את שם חברת התקליטים.

5)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

6)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics


מוזיקה, מבצעים ומחברים
המבצע חיבר את מילות השיר

שימו לב: זהות מחבר מילות השיר משפיעה על אופן הרישום.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם השיר. בתוך שם התקליטור /  קלטת / תקליט [פורמט ההקלטה]. מקום: חברת התקליטים.

 

מנור, א' (2006). אחי הצעיר יהודה. בתוך יליד הארץ [תקליטור]. (ח"מ): הד ארצי.

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם השיר. On   שם הדיסק / קלטת /  תקליט [שם פורמט ההקלטה, למשל, CD]. מקום: חברת התקליטים.

 

Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY: Nonesuch Records.

 

לשיר מחבר שונה מן המבצע

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר השיר עם גרש (שנה). שם השיר [מבוצע על-ידי אות ראשונה של שם פרטי עם גרש שם משפחה של המבצע/ת]. בתוך שם האלבום [פורמט ההקלטה]. מקום: חברת התקליטים.

 

ביאליק, ח"נ (2004). הכניסיני תחת כנפך [מבוצע על-ידי י' גאון]. בתוך משירי חיים נחמן ביאליק [תקליטור]. (ח"מ): פונוקול.

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר השיר. (שנה). שם השיר  [Recorded by אות ראשונה של מבצע/ת. שם משפחה של המבצע/ת]. On שם האלבום [פורמט ההקלטה]. מקום: חברת התקליטים.

 

Wiseman, B. (2001). Don't ask me why (Recorded by E. Presley]. On Elvis: The 50 greatest love songs [CD]. (n.p.): BMG.


חזרה לראש הפרק

 

טלוויזיה

שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics


משדר טלוויזיה

עברית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מפיק/ה). (שנה, יום חודש). שם התוכנית [משדר טלוויזיה]. מקום: רשת הטלוויזיה שמפיקה.

 

קריסטל, ל' (מפיק). (1998, 11 באוקטובר). תיק תקשורת. [משדר טלוויזיה]. תל-אביב: הטלוויזיה החינוכית. 

 

לועזית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Producer). (שנה, חודש יום). שם התוכנית [Television broadcast]. מקום: רשת הטלוויזיה שמפיקה.

 

Important, I. M. (Producer). (1990, November 1). The nightly news hour [Television broadcast]. New York, NY: Central Broadcasting Service.

 

סדרת טלוויזיה, בשלמותה

עברית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מפיק/ה). (שנה). שם הסדרה [סדרת טלוויזיה]. מקום: שם רשת הטלוויזיה המפיקה.

 

מילר, ג' (מפיק). (1998). החיים האלה [סדרת טלוויזיה]. תל-אביב: ברודקסט. 

 

לועזית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Executive Producer). (שנה). שם הסדרה [Television series]. מקום: רשת הטלוויזיה שמפיקה.

 

Bright, K.S. (Executive Producer). (1994). Friends [Television series]. New York: National Broadcasting Company.

 

פרק בסדרת טלוויזיה

שימו לב: ו' החיבור או הסימן & מופיעים לפני שמו של הבמאי, אך לא בין שמות התסריטאים.

עברית

שם משפחה של התסריטאי הראשון, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש, שם משפחה של התסריטאי השני, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (תסריטאים/יות), ושם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (במאי/ת). (שנה). שם הפרק [פרק בסדרת טלוויזיה]. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של המפיק עם גרש שם משפחתו (מפיק/ה), שם הסדרה. מקום: רשת טלוויזיה שמפיקה.

 

סידון, א', מיכאל, ב' (תסריטאים), ושאולי, י' (במאי). (1983). אין מילים [פרק בסדרת טלוויזיה]. בתוך ר' טירמן (מפיקה), קרובים קרובים. (ח"מ): הטלוויזיה החינוכית.

 

לועזית

שם משפחה של התסריטאי, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Writer), & שם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Director). (שנה). 
שם הפרק  [Television series episode].    
In אות ראשונה של שמו הפרטי של המפיק. שם משפחתו (Producer), שם הסדרה. מקום: רשת טלוויזיה שמפיקה.

 

Reich, A., Cohen, T. (Writers), & Bright, K.S. (Director). (2003). The one after Joey and Rachel kiss [Television series episode]. In K.S. Bright (Producer), Friends. New York: National Broadcasting Company.


חזרה לראש הפרק

 

רדיו

שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

 

תסכית (יצירה בדיונית)

עברית 

שם משפחה של הקריין, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (קריינ/ית). (שנה, יום חודש). שם הפרק [פרק מתסכית רדיו]. בתוך אות ראשונה של שם המפיק עם גרש שם משפחתו (מפיק/ה). שם סדרת הרדיו. מקום: תחנת הרדיו שמפיקה.

 

ניניו, א' (קריין). (2015, 1 באוגוסט). עלילות עקביה [פרק מתסכית רדיו]. בתוך ר' אדמוני (מפיקה), הצגה שניה: מאוצר התסכיתים של קול ישראל. (ח"מ): קול ישראל, רשת א'.

 

לועזית

שם משפחה של הקריין, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Narrator). (שנה, חודש יום). שם התסכית [In .[Radio broadcast episode אות ראשונה של שם פרטי של המפיק. שם משפחתו (Producer), שם סדרת הרדיו. מקום: שם תחנת הרדיו.

 

Montagne, R. (Narrator). (2006, August 14). Kim Jong-il releases a summer blockbuster [Radio broadcast episode]. In E. McDonnell (Producer), Morning Edition. Washington, DC: National Public Radio.

 

משדר רדיו

עברית

שם משפחה של המגיש, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מגיש/ה).  (שנה, יום וחודש). שם התוכנית [משדר רדיו]. מקום: תחנת הרדיו המשדרת.

 

אנוש, י' (מגיש). (2015, 31 ביולי). קול שישי [משדר רדיו]. ירושלים: קול ישראל, רשת ב'.

 

לועזית

שם משפחה של המגיש, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Presenter). (שנה, חודש יום). שם התוכנית [Radio broadcast]. מקום: תחנת הרדיו המשדרת.

 

Koval, R. (Presenter). (2009, November 19). The Book Show [Radio broadcast]. Melbourne, Australia: ABC Radio National.


חזרה לראש הפרק


סרט קולנוע

הערות מקדימות

1)  סרט (עלילתי או תיעודי) שנצפה באולם קולנוע, ולא דרך הרשת או כסרט DVD.

2)  יש לציין את שנה שבה הסרט הופק, ולא את השנה שבה הסרט הוקרן.

3)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, עברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש  bold

4)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

עברית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מפיק/ה) ו-שם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (במאי/ת). (שנה). שם הסרט [סרט קולנוע]. מדינה: שם האולפן או המפיץ.

 

גולן, מ' (מפיק) ומזרחי, מ' (במאי). (1972). אני אוהב אותך רוזה [סרט קולנוע]. ישראל: סרטי נח.

 

לועזית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Producer),  & שם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Director). (שנה). שם הסרט [Motion picture]. מדינה: שם האולפן או המפיץ.

 

Haln, D. (Producer), & Allers, R. (Director). (1994). The lion king [Motion picture]. United States: Walt Disney Pictures.

 

חזרה לראש הפרק

 

DVD

הערות מקדימות

1)  סרט (עלילתי או תיעודי) שנצפה בפורמט DVD ולא דרך הרשת או באולם קולנוע.

2)  סרט תיעודי עשוי לכלול עורך ולא במאי. יש לרשום רק התפקיד הרלוונטי.

3)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

4)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

 

DVD, דיסק בודד

עברית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מפיק/ה) שם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (במאי/ת). (שנה). שם הסרט [DVD]. מקום: שם האולפן.

 

גולן, מ' (מפיק) ומזרחי, מ' (במאי). (2012). אני אוהב אותך רוזה [DVD]. ישראל: סרטי נח.

 

לועזית

שם משפחה של המפיק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Producer), & שם משפחה של הבמאי, אות ראשונה של שמו הפרטי (Director). (שנה). שם הסרט [DVD]. מקום: שם האולפן.

 

Haln, D. (Producer), & Allers, R. (Director). (1994). The lion king [DVD]. United States: Walt Disney Pictures.

 

DVD  שני דיסקים ויותר

עברית

שם משפחה של מפיק הפרק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (מפיק/ה) ושם משפחה של במאי או העורך הפרק, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (במאי/ת או עורכ/ת). (שנה). דיסק מספר הדיסק: שם הדיסק [DVD]. בתוך אות ראשונה של מפיק הסדרה עם גרש, שם משפחתו (מפיק/ת הסדרה), שם הסדרה. מקום: שם האולפן.

 

גורן, ע' (מפיק), גורן, ע', וסלע, א' (במאים). (2013). דיסק 2: תוהו ובוהו [[DVD. בתוך גורן, ע' (מפיק הסדרה), לא תשקוט הארץ: 40 שנה למלחמת יום הכיפורים 1973-2013. ישראל: עמית גורן הפקות.

 

לועזית

שם משפחה של מפיק הפרק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Producer), & שם משפחה של במאי או עורך הפרק, אות ראשונה של שמו הפרטי. (Director / Editor). (שנה). Disc מספר הדיסק: שם הדיסק [.In  [DVD אות ראשונה של שמו הפרטי של מפיק הסדרה. שם משפחתו (Series Producer), שם הסדרה. מקום: שם האולפן. 

 

Berlowitz, V. (Producer), & Netley, A. (Editor). (2006). Disc 1: Mountains [DVD]. In A. Fothergill (Series Producer), Planet earth: As you've never seen it before. Britain: BBC Worldwide.        

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)   יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

4)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש  bold

5)  שם היצירה / הפורמט עליה מופיעה, בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

     האות הראשונה בכותר (תחילת שם היצירה / הפורמט) ובתת-הכותר
     (לאחר הנקודתיים), יש לרשום באות גדולה.

     דוגמה: Elvis: The 50 greatest love songs                


חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי