עמדת עבודה למרצים

בחדר המאגרים, ישנן עמדות עבודה לשימוש המרצים.

החדר ממוקם בקומה שנייה של הספרייה המרכזית.

ניתן להשתמש בחדר על בסיס מקום פנוי בלבד.

החדר מצויד בעמדות מחשב ומדפסת.