אנציקלופדיות, מילונים ומפות, מודפסים

לאנציקלופדיות, מילונים ומפות מהאינטרנט, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
אנציקלופדיות ומילונים
מפות

 

אנציקלופדיות ומילונים

ערך מאנציקלופדיה / מילון, חתום על-ידי מחבר

עברית

שם משפחה של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם הערך. בתוך שם האנציקלופדיה או המילון (כרך מספר הכרך, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). מקום: הוצאה לאור.

 

דאור, ד' (1977). קונפוציוס והקונפוציוניזם. בתוך האנציקלופדיה העברית (כרך כ"ט, עמ' 422-421). ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות.

 

אבן שושן, א' (1997). אלטרואיזם. בתוך המילון החדש: אוצר שלם של הלשון העברית - הספרותית, המדעית והמדוברת ניבים ואמרות עבריים וארמיים, מונחים בינלאומיים (המהדורה המשולבת, כרך א', עמ' 11). ירושלים: קרית ספר.

 

לועזית

שם משפחה של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם הערך. In שם האנציקלופדיה או המילון (.Vol מספר כרך, .pp מספרי עמודים). מקום: הוצאה לאור.

 

Agras, W. S. (2000). Eating disorders. In Encyclopedia of psychology (Vol. 3, pp. 120-124). Washington DC: American Psychological Association.


ערך מאנציקלופדיה / מילון, ללא חתימת מחבר

עברית

שם ערך. (שנה). בתוך שם האנציקלופדיה או המילון (כרך מספר הכרך, עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). מקום: הוצאה לאור.

 

הפרש הכחול. (2005). בתוך סופר לקסיקון כרטא כללי בכרך אחד (עמ' 308). ירושלים: כרטא.

 

ברום. (1995). בתוך לקסיקון אנציקלופדי חדש (כרך א', עמ' 98-97). תל-אביב: ספרית פועלים.

 

לועזית

שימו לב: יש הבדל בין התבנית לדוגמה הראשונה משום שלרוב הערך מופיע ביותר מעמוד אחד. להסבר מפורט, ר' סעיף 6 בהערות כלליות.

           

שם ערך. (שנה). In שם האנציקלופדיה או המילון (.Vol מספר כרך, .pp מספרי עמודים). מקום: הוצאה לאור.

 

Aggression. (2009). In The Cambridge dictionary of psychology (p. 23). New York, NY: Cambridge University Press.

 

Kindness. (2011). In Tel-Aviv encyclopedia of psychology (Vol. 2, pp. 150-151). Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press.

 

אנציקלופדיה / מילון, מהדורה שנייה ואילך

שימו לב: ההבדל במיקום מספר הכרך בין התבנית העברית ללועזית נובע מכך שבדוגמה העברית יש לכרך שם, ואילו בדוגמה הלועזית הוא חסר שם. בתבנית הלועזית מופיע מספר כרך, למקרה שיש לאנציקלופדיה יותר מכרך אחד.

 

עברית

שם ערך. (שנה). בתוך שם האנציקלופדיה / המילון: מספר הכרך. שם הכרך. (מהדורה, עמ' מספרי עמודים). מקום: הוצאה לאור.

 

תל-אביב - יפו (2001). בתוך מדריך ישראל החדש: אנציקלופדיה, מסלולי טיול: כרך ו'. העמקים. (מהדורה מחודשת, עמ' 224-195). ירושלים: כתר.

 

לועזית

שם הערך. (שנה). In שם האנציקלופדיה או המילון. (מהדורה, .Vol מספר הכרך, .pp מספרי עמודים). מקום: הוצאה לאור.
 
Jesus, the Jewish attitude to. (1996). In The encyclopedia of Jewish life and thought (3rd ed.,p.219). Jerusalem: Carta.


חזרה לראש הפרק

 

מפות

מפות קיר

למפות דיגיטליות, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

עברית

שם המחבר / הארגון המחבר (שנה). שם המפה [מפה]. קנה המידה. שם הסדרה, מספר המפה בסדרה. מקום: מו"ל.

 

ברוור, מ' (1999). מפת ארץ ישראל [מפה]. 300,000 : 1. תל-אביב: הוצ' יבנה.

 

לועזית

שם המחבר / הארגון המחבר. (שנה). שם המפה [map]. קנה המידה. שם הסדרה, מספר המפה בסדרה. מקום: מו"ל.

 

Easterbrook, D. J. (1976). Geologic map of western Whatcom County,
Washington [map]. 1: 62,500.  Miscellaneous investigations series, map 1-854-B. Reston, VA: U.S. Geological Survey.

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.

    השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל', ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.


3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני
    האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4)  שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם ספר בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

    האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
    יירשמו באות גדולה.
    למשל, Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  מספרי העמודים יש לרשום כך:

    לועזית: יש לרשום את הקיצור .p לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

    יש לרשום את הקיצור .pp לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום את מספריהם,
    משמאל לימין. 

    דוגמאות: pp. 30-23 | p. 34

    עברית: יש לרשום את הקיצור עמ'  ואחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

    אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

    דוגמאות: עמ'  34 | עמ'  30-23

7)  יש לרשום את מספרי העמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום
     132-135 (ולא 132-35).
    ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

8)  הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

9)  הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי