אנציקלופדיות, מילונים ומפות, מודפסים

לאנציקלופדיות, מילונים ומפות מהאינטרנט, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
אנציקלופדיות ומילונים
מפות

APA, מהדורה שביעית

הערות

אם למילון / לאנציקלופדיה יש עורכים רבים מאוד (עשרות עד מאות), אין לרשום אותם. 
ר' הדוגמאות של דאור, Agras ו-Aaron.

אם למילון / אנציקלופדיה אין מחבר ערך או מחבר ספר אלא רק עורכים, יש לרשום אותם 
במקום בו נהוג לרשום את המחבר, ויש לציין בסוגריים של תפקידם: (עורך/ת/ים).

 

אנציקלופדיות ומילונים

ערך מאנציקלופדיה / מילון, חתום על-ידי מחבר

עברית

שם משפחתו של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש
      (שנה). שם הערך. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של
       העורך עם גרש, שם משפחתו (עורך/ת), שם האנציקלופדיה 
       או המילון
(מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, עמ' מספרי
       עמודים מימין לשמאל). מו"ל.

   

דאור, ד' (1977). קונפוציוס והקונפוציוניזם. בתוך האנציקלופדיה העברית (כרך כ"ט, עמ' 422-421). חברה להוצאת אנציקלופדיות.

  

אבן שושן, א' (1997). אלטרואיזם. המילון החדש: אוצר שלם של הלשון העברית - הספרותית, המדעית המדוברת ניבים ואמרות עבריים וארמיים, מונחים בינלאומיים (המהדורה המשולבת, כרך א', עמ' 11). קרית ספר.

   

   אבינון, א' (2004). היצע. בתוך א' הלפרין (עורך), לקסיקון לכלכלה (מהדורה שנייה,
 עמ' 97). איתאב; הוצ' ידיעות אחרונות.

 

לועזית

שם משפחה של מחבר הערך, אות ראשונה של שמו הפרטי.
      (שנה). שם הערך. In  אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך.
      שם משפחתו (.Ed), שם האנציקלופדיה או המילון  (מספר המהדורה
      .Vol.  ,ed מספר הכרך, .pp מספרי עמודים). מו"ל.

 

Agras, W. S. (2000). Eating disorders. In Encyclopedia of psychology
(Vol. 3, pp. 120-124).  American Psychological Association.

 

  Aaron, R.I. (1989). Epistemology. In  The New Encyclopaedia Britrannica 
      (15th ed., Vol. 18,  pp. 601-623). Encyclopaedia Britannica.

 

  Salgia, A.T. (2000). Jainism: A portrait. In J. Beversluis (Ed.),  
Sourcebook  of the world's religions: An interfaith guide to
religion and spirituality
 (pp. 79-83). New World Library.


 

ערך מאנציקלופדיה / מילון, מתורגם
שימו לב:
בעברית התבנית והדוגמה מתייחסות למקרה שערך שאיננו חתום על ידי מחבר,
אך בלועזית התבנית והדוגמה מתייחסות לערך החתום על-ידי מחבר.
 

עברית

שם משפחתו של עורך, אות ראשונה של שמו פרטי עם גרש (עורך/ת).
      (שנה). שם ערך (האות הראשונה של שמו  הפרטי של המתרגם
      עם גרש שם משפחתו, מתרגמ/ת). בתוך שם האנציקלופדיה או
      המילון
 (מהדורה מספר המהדורה, כרך מספר הכרך, עמ' מספרי
      עמודים מימין לשמאל). מו"ל. 

     אדמס, א', ודייסון ר"ו (עורכים). (2008). ג'ון לוק (ד' אילון, מתרגמת). בתוך
     חמישים הוגים פוליטיים מאפלטון עד רולס (עמ' 87-79). רסלינג.

 

לועזית       

שם משפחתו של מחבר הערך, האות הראשונה של שמו הפרטי.
      (שנה). שם ערך (האות הראשונה של שמו הפרטי של המתרגם.
      שם משפחתו, .In  .(Trans אות ראשונה בשמו הפרטי של העורך. 
      שם משפחתו (.Ed), שם האנציקלופדיה או המילון
     
(.Vol מספר כרך, .pp מספרי עמודים). מו"ל.

 

Ozouf, M. (1989). Fraternity (A. Goldhammer, Trans.). In F. Furet  &
M. Ozouf (Eds.), A critical dictionary of the French Revolution
(pp. 694-703). Harvard University Press.

 

אנציקלופדיה / מילון, ללא חתימת מחבר

שימו לב: ההבדל במיקום פרטי הכרך נובע מכך שבדוגמה אחת לכרך יש שם, ואילו בדוגמה השנייה הכרך הינו חסר שם. 

 

עברית

שם משפחתו של העורך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (עורכ/ת).
        (שנה). שם ערך. בתוך  שם האנציקלופדיה / המילון (מהדורה מספר מהדורה,
        כרך מספר הכרך, עמ' מספרי עמודים).  מו"ל.

   בוכמן, י', ויצחקי ג' (עורכים). (2001). עין חרוד. בתוך מדריך ישראל החדש:
  אנציקלופדיה, מסלולי טיול: כרך ו'. העמקים
. (מהדורה מחודשת,
  עמ' 121-120). כתר.

 

   אלשטיין, י', לפסקר, א', וקושלבסקי, ר' (עורכים). רבי עקיבא ורחל. בתוך 
  אנציקלופדיה  של הסיפור היהודי: סיפור עוקב סיפור.  (כרך ב',
   עמ' 182-145). הוצ' אוני' בר-אילן.


 

לועזית

שם משפחתו של העורך, שמו פרטי. (.Ed). שם הערך. (שנה).
       In   שם האנציקלופדיה או המילון. (מספר מהדורה .Vol. ,ed 
       מספר הכרך, .pp מספרי עמודים). מו"ל.

 

Pearl, C. (Ed.). (1996). Jesus, the Jewish attitude to.  In The encyclopedia
of Jewish life and thought
  (3rd ed., p. 219). Carta.

 

Crenshaw, M., & Pimlott, J. (Eds.). (1997). The Lebanese civil war. 
       In  Encyclopedia of  world terrorism  (Vol. 2, pp. 320-321).
       M.E. Sharpe.


חזרה לראש הפרק

 

מפות

מפות קיר

למפות דיגיטליות, חזרו לתפריט הראשי ובחרו באפשרות המתאימה.

עברית

שם המחבר / הארגון המחבר (שנה). שם המפה [מפה]. קנה המידה. שם הסדרה, מספר המפה בסדרה. מו"ל.

 

ברוור, מ' (1999). מפת ארץ ישראל [מפה]. 300,000 : 1. הוצ' יבנה.

 

לועזית

שם המחבר / הארגון המחבר. (שנה). שם המפה [map]. קנה המידה. שם הסדרה, מספר המפה בסדרה. מו"ל.

 

Easterbrook, D. J. (1976). Geologic map of western Whatcom County,
Washington [map]. 1: 62,500.  Miscellaneous investigations series,
map 1-854-B. U.S. Geological Survey.

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.

    השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל', ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.


3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני
    האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4)  שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5)  שם ספר בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

    האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
    יירשמו באות גדולה.
    למשל, Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  מספרי העמודים יש לרשום כך:

    לועזית: יש לרשום את הקיצור .p לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

    יש לרשום את הקיצור .pp לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום את מספריהם,
    משמאל לימין. 

    דוגמאות: pp. 30-23 | p. 34

    עברית: יש לרשום את הקיצור עמ'  ואחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

    אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

    דוגמאות: עמ'  34 | עמ'  30-23

7)  יש לרשום את מספרי העמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום
     132-135 (ולא 132-35).
    ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

8)  חסר תאריך פרסום.
     אם הספר יצא לאור אך תאריך הפרסום איננו מופיע, יש לרשום:
     עברית (ח"ת).  לועזית  .(.n.d)

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי