מקורות אלקטרוניים: מאמרים, כתבות ואתרים ברשת

לספרים אלקטרוניים, חזרו לתפריט הראשי.
למאמרים מודפסים, חזרו לתפריט הראשי.

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
מאמר אקדמי ללא (DOI (digital object identifier
מאמר אקדמי עם DOI מהאינטרנט, ממאגר מידע או מודפסים
מאמר או אתר מהאינטרנט שאיננו מכתב-עת מקוון
ארגון כמחבר מאמר מהאינטרנט
מאמר מהאינטרנט, חסר מחבר / תאריך
מאמר מעיתון במהדורה אלקטרונית

 

מאמר אקדמי, כתובת האתר

מאמר אקדמי ללא (DOI (digital object identifier

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך, מספרי עמודים. אוחזר מתוך כתובת URL

 

מיכאל, ב' (2008). חובת הציבור לדעת. העין השביעית, 70, 12-10. אוחזר מתוך http://www.the7eye.org.il/17281

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך (מספר חוברת), מספרי עמודים. Retrieved from  כתובת URL

 

Bai, H. (2009). Facilitating students' critical thinking in online discussion: An instructor's experience.  Journal of Interactive Online Learning, 8(2), 156-164. Retrieved from http://www.ncolr.org/jiol/


חזרה לראש הפרק

 

מאמר אקדמי עם DOI מהרשת, ממאגר מידע או מודפס

הערות מקדימות

1) (DOI (Digital Object Identifier הינו מעין "תעודת זהות" של מאמר אקדמי אלקטרוני,
     לא לכל פרסום אקדמי יש DOI. אולם אם יש, יש להעדיף אותו על פני כתובת URL.

    דוגמה לרישום:   doi: 0.1037/0278-6133.24.2.225

    יש לרשום את ה-DOI בשורה אחת. אם לא ניתן, יש לעבור לשורה הבאה
    ולרשום אותו במלואו. 

2) הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

3) הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך, מספרי עמודים. :doi כתובת ה-DOI של המאמר.

 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

Woodward, M. M., & Talbert-Johnson, C. (2009). Reading intervention models: Chanllenges of classroom support and separated instruction. The Reading Teacher, 63(3), 190-200. doi:10.1598/RT.63.3.2


חזרה לראש הפרק

 

מאמר או אתר מהאינטרנט שאיננו מכתב-עת מקוון

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי  עם גרש (תאריך עדכון אחרון של הטקסט). שם המאמר. אוחזר מתוך כתובת URL

או

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (ח"ת). שם האתר. אוחזר מתוך כתובת URL
 

שנהב, י' (2012 18 במרץ). מהי גזענות? אוחזר מתוך http://www.acri.org.il/education/2012/03/18/what-is-racism

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשנה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה, חודש). שם המאמר. Retrieved from כתובת URL

 

Smith, M., Robinson, L., & Segal, R. (2015, June). Can't sleep? Causes, cures and treatments for insomnia. Retrieved from http://www.helpguide.org/articles/sleep/cant-sleep-insomnia-treatment.htm


חזרה לראש הפרק

 

ארגון כמחבר מאמר מהאינטרנט

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

עברית

שם הארגון. (תאריך חיבור המאמר, אם קיים). שם המאמר. אוחזר מתוך כתובת URL

 

ארגון ניצן. (ח"ת). חופש גדול עבור הורים לילדים עם הפרעת קשב- בעיה או חוויה?
  אוחזר מתוך 
  http://www.nitzan-israel.org.il/home
  חופש-גדול-עבור-הורים-לילדים-עם-הפרעות-קשב/
  הורים-וילדים/הדרכת-הורים.aspx 

לועזית

שם הארגון. (תאריך חיבור המאמר). שם המאמר. Retrieved from כתובת URL

 

American Psychological Association. (2015). Teen Suicide is Preventable. Retrieved from http://www.apa.org/research/action/suicide.aspx


חזרה לראש הפרק

 

מאמר מהאינטרנט, חסר מחבר / תאריך

ללא מחבר

עברית

שם המאמר/האתר. (תאריך חיבור המאמר). אוחזר מתוך כתובת URL

 

מפגש בדגש היסטורי-פוליטי. (ח"ת). אוחזר מתוך http://www1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/History.aspx

 

לועזית

שם המאמר/האתר. (תאריך חיבור המאמר). Retrieved from כתובת URL

 

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, October 13). Retrieved from http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

 

ללא תאריך

עברית

מחבר המאמר/שם הארגון. (ח"ת). שם המאמר. אוחזר מתוך  כתובת URL

 

ארגון ניצן. (ח"ת). חופש גדול עבור הורים לילדים עם הפרעת קשב- בעיה או חוויה?
אוחזר מתוך 
http://www.nitzan-israel.org.il/home
חופש-גדול-עבור-הורים-לילדים-עם-הפרעות-קשב
הדרכת-הורים/הורים-וילדים.aspx

 

לועזית

שם הארגון. .(.n.d) שם המאמר. Retrieved from  כתובת URL

 

Rowley, B. (n.d.). How to pick the right summer camp for kids. Retrieved from http://www.parenting.com/article/summer-camp-kids


חזרה לראש הפרק

 

מאמר מעיתון במהדורה אלקטרונית

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה, יום בחודש, ב-חודש של חיבור המאמר). שם המאמר. שם העיתון. אוחזר מתוך אתר הבית של העיתון

 

אליזרע, ר' (2015, 7 ביולי). הבריאות בישראל לעומת אירופה: רע כאן אבל חיים יותר. ידיעות אחרונות. אוחזר מתוך www.ynet.co.il

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה, חודש יום ב-חודש של חיבור המאמר). שם המאמר. שם העיתון. Retrieved from  כתובת URL של אתר הבית של העיתון

 

Brody, J.E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times.  Retrieved from http://www.nytimes.com

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1) יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך. 
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת' ל', ריזו, א' א' וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.


3) יש לרשום את שמות כל המחברים, אלא אם צוין אחרת.

4) שמות פרטיים של מחברים יש לציין באמצעות האות הראשונה בלבד.

5) שם פרטי של מחבר, בעברית

   יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
   למשל, כהן, ת'
   אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
   למשל, עגנון, ש"י
   אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
   למשל, הגל, גו"פ
   אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
   הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

   שם פרטי של מחבר, בלועזית

   אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי, ולהצמיד
   אליה נקודה.
   למשל, .Cohen, T
   אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
   למשל, .Amara, M. H

6) יש להבדיל בין שמות המחברים באמצעות פסיק. בפרסומים בלועזית יש לנהוג כך גם
    לפני שם המחבר האחרון, המצוין באמצעות הסימן &. בפרסומים בעברית אין רושמים
    פסיק לפני השם האחרון, שאליו מוסיפים את ו' החיבור.

7)  שם כתב-העת ומספר הכרך יודגשו בעברית באמצעות אותיות מודגשות (bold),
     ובלועזית באמצעות אותיות מוטות (italics).

8)  מספר החוברת (אם מצוין), לא יודגש אלא ייכתב בפונטים הרגילים.

9)  רישום מספרי עמודים

    בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל, 51-20.

    בלועזית יש לרשום משמאל לימין, למשל 20-51.

    יש לרשום מספרי עמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום 132-135 (ולא 132-35).
    ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

10) במאמר מכתב-עת שאיננו נוהג בשיטת מספור רציף חובה לציין גם מספר חוברת.
      בשיטה זאת לכל חוברת מספור עמודים נפרד.

11) פסיק יירשם לפני מספרי העמודים. אם ברשותכם מספר חוברת, יש להצמיד
      את הפסיק לחוברת ולא לכרך. הדוגמה בעברית הינה ללא חוברת,
      ואילו בלועזית - כוללת חוברת. 

12) לעיתים חסר תאריך חיבור המאמר. במקרה זה יש לרשום:

       עברית (ח"ת).  לועזית .(.n.d)

13) יש לרשום את URL דף-הבית של כתב-עת, ולא את שם מאגר המידע
      ממנו נדלה המאמר.

14) אם כתובת ה-URL הינה ארוכה מאוד, יש לציין רק את הכתובת הראשית
      של המאגר.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי