כנסים

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
הרצאה  בכנס
הרצאה שפורסמה בספר של כנס, מודפסת
הרצאה שפורסמה בספר של כנס, ברשת
הרצאה מכנס שפורסמה ברשת, אך לא בספר כנס

 

הרצאה בכנס

הכוונה להרצאה שנכחתם בה. הרצאות שקראתם מתוך ספר או מהרשת, ראו בהמשך.

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה, חודש). שם ההרצאה. הרצאה בכנס... שם הכנס, שם הארגון האחראי, מקום הכנס.

 

קשתי, י'  (2006, מאי). לקראת חינוך רב-תרבותי. הרצאה בכינוס הארצי הראשון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב.

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה, חודש). שם ההרצאה. Paper presented at  שם הכנס, מקום הכנס.

 

Roberts, M. L. (2013, January). The Public Practice of History in and for a Digital Age. Paper presented at the Annual Meeting of the American Historical Association, New Orleans.

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה שפורסמה בספר של כנס (Proceeding), מודפסת

שימו לב: הדוגמה להלן מתייחסת לספר כנס היוצא לאור מדי שנה ואינו חד-פעמי.

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה, חודש). שם ההרצאה. בתוך אות ראשונה של שם פרטי עם גרש שם משפחה של העורך (עורכ/ת), שם ספר הכנס: כרך מספר הכרך. שם הכרך (עמ' מימין לשמאל). מקום: שם המו"ל.

 

ברק, א' (2011, מאי). ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בתוך נ' אלוני (עורך), ‫מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי :
כרך 6. אודיסיאה בחינוך
(עמ' 18-10). תל-אביב: מכללת סמינר הקיבוצים.

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה, חודש). שם ההרצאה. בתוך אות ראשונה של שם פרטי. שם משפחה של העורך (Eds), שם ספר הכנס: .Vol מספר הכרך. שם הכרך (.pp מספרי עמודים). מקום: שם המו"ל.

 

Freng, A., & Hadler-Olsen, S. (2005, February). Leadership and democracy in kindergartens In times of transition. In N. Hall, & D. Springate (Eds.), The  proceedings of the 16th annual conference of the European Teacher Education Network: Vol. 16 (pp. 53-56). London: ETEN - The European Teacher Education Network.

 

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה שפורסמה בספר של כנס (Proceeding), ברשת

הערות מקדימות

1)  הכוונה לספר כנס שמופיע כקובץ PDF וניתן לעיין בו ברשת.

2)  אחזור מהרשת

    בעברית יש לרשום אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת האתר

    בלועזית יש לרשום Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת האתר

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה, חודש). שם ההרצאה. בתוך אות ראשונה של שם פרטי עם גרש שם משפחה של העורך (עורכ/ת), שם ספר הכנס: כרך מספר הכרך. שם הכרך (עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). מקום: שם המו"ל. אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

ברק, א' (2011, מאי). ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בתוך נ' אלוני (עורך), מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי :
כרך 6. אודיסיאה בחינוך
(עמ' 18-10).
תל-אביב: מכללת סמינר הקיבוצים. אוחזר 6 בינואר, 2016, מתוך
http://www.smkb.ac.il/educational-thought/Bilingual-articles-volume6

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה, חודש). שם ההרצאה. In אות ראשונה של שם פרטי. שם משפחה של העורך (.Ed), שם ספר הכנס: .Vol מספר הכרך. שם הכרך (.pp מספרי עמודים). מקום: שם המו"ל. Retrieved חודש יום, שנה, from  כתובת URL

 

Tekmen, B., & Kucukturan, G. (2014, June). Reasons behind the selection of the preschool teacher education as a profession in M. Carmo (Ed.), END 2014 International conference on education and new developments: Vol 2. (pp. 11-14). Lisbon, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science. Retrieved January 6, 2016, from
http://end-educationconference.org/previous-proceedings/

 

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה מכנס שפורסמה ברשת, אך לא בספר כנס  

הערה מקדימה

1)  אחזור מהרשת

    בעברית יש לרשום אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת האתר

    בלועזית יש לרשום Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת האתר

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש  (שנה, חודש). שם ההרצאה. ההרצאה שהתקיימה   ב- שם הכנס, מקום. תקציר אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת URL

 

ברק, א' (2012, פברואר). בעין הסערות: הביטחון הלאומי של ישראל במזרח תיכון אחר. ההרצאה התקיימה בכנס הרצליה ה-12, הרצליה, ישראל. תקציר אוחזר 6 בינואר, 2016, מתוך
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=566&ArticleID=3473&SearchParam=%D7%91%D7%A2%D7
%99%D7%9F+%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה, חודש). שם ההרצאה. Paper presented at שם הכנס, מקום. Retrieved חודש יום, שנה, from  כתובת URL

 

Nebel, B. (2012, March). Overview and discussion of Carbon Footprinting standards and guidelines.  Paper presented at the Second New Zealand Life Cycle Assessment Conference, Auckland, New Zealand. Retrieved January 6, 2016, from
http://www.lcaconference.org.nz/2012-conference-proceedings

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל.  השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.


3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני
    האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4)  שם הכנס / ההרצאה

    בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

    בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

    בנוסף, בלועזית האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
    יש לרשום באות גדולה.

    דוגמה:  Peace psychology: A comprehensive introduction

5)  מספרי עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט.

    למשל, עמ' 51-20.

6)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי