כנסים

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
הרצאה  בכנס
הרצאה שפורסמה בספר של כנס, מודפסת
הרצאה שפורסמה בספר של כנס, ברשת
הרצאה מכנס שפורסמה ברשת, אך לא בספר כנס

APA, מהד' שביעית

הרצאה / מושב בכנס

הכוונה להרצאה / מושב שנכחתם בהם. הרצאות שקראתם מתוך ספר או מהרשת, ראו בהמשך.

יש לרשום את התאריכים של כל ימי הכנס, לא רק את היום בו התקיימו ההרצאה / המושב הספציפיים.


עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה, ימים בחודש חודש). שם ההרצאה / המושב [הרצאה / מושב בכנס]. שם הכנס, שם הארגון האחראי, מקום הכנס כולל שם המדינה.

 

קשתי, י' (2006, 16 במאי). לקראת חינוך רב-תרבותי [הרצאה בכנס]. הכינוס הארצי הראשון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב, ישראל.

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה, חודש ימים בחודש).
שם ההרצאה  [Paper presentation]. שם הכנס, מקום הכנס כולל שם המדינה.

 

Roberts, M. L. (2013, January 3-6).  The Public Practice of History in and for a Digital Age  [Paper presentation]. The 127th Annual Meeting of the American Historical Association, New Orleans, LA, United States.

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה שפורסמה בספר של כנס (Proceeding), מודפסת

שימו לב: הדוגמה להלן מתייחסת לספר כנס היוצא לאור מדי שנה ואינו חד-פעמי.

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם ההרצאה. בתוך אות ראשונה של שם פרטי עם גרש שם משפחה של העורך (עורכ/ת), שם ספר הכנס: כרך מספר הכרך. שם הכרך (עמ' מימין לשמאל). שם המו"ל.

 

ברק, א' (2011). ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
בתוך נ' אלוני (עורך), ‫מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי : 
כרך 6. אודיסיאה בחינוך 
(עמ' 18-10). מכללת סמינר הקיבוצים.

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם ההרצאה. In אות ראשונה של שם פרטי. שם משפחה של העורך (.Eds), שם ספר הכנס: .Vol מספר הכרך. שם הכרך (.pp מספרי עמודים). שם המו"ל.

 

Freng, A., & Hadler-Olsen, S. (2005). Leadership and democracy in kindergartens. In times of transition. In N. Hall, & D. Springate (Eds.),  The proceedings of the 16th annual conference of the European Teacher Education Network: Vol. 16  (pp. 53-56). ETEN - The European Teacher Education Network.

 

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה שפורסמה בספר של כנס (Proceeding), ברשת

  הכוונה לספר כנס שמופיע כקובץ PDF וניתן לעיין בו ברשת.

 

עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם ההרצאה. בתוך אות ראשונה של שם פרטי עם גרש שם משפחה של העורך (עורכ/ת), שם ספר הכנס: כרך מספר הכרך. שם הכרך (עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). שם המו"ל. כתובת URL

 

ברק, א' (2011). ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בתוך נ' אלוני (עורך), מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי : כרך 6. אודיסיאה בחינוך
(עמ' 18-10). מכללת סמינר הקיבוצים. 
http://www.smkb.ac.il/educational-thought/Bilingual-articles-volume6

 

לועזית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם ההרצאה.
In אות ראשונה של שם פרטי. שם משפחה של העורך (.Ed),
שם ספר הכנס: .Vol מספר הכרך. שם הכרך (.pp מספרי עמודים). מו"ל. כתובת URL

 

Tekmen, B., & Kucukturan, G. (2014). Reasons behind the selection of the preschool teacher education as a profession. In M. Carmo (Ed.),  END 2014 International conference on education and new developments: Vol 2.  (pp. 11-14). World Institute for Advanced Research and Science. http://end-educationconference.org/previous-proceedings/

 

חזרה לראש הפרק

 

הרצאה מכנס שפורסמה ברשת, אך לא בספר כנס

יש לרשום את התאריכים של כל ימי הכנס, לא רק את התאריך בו התקיימו ההרצאה / המושב הספציפיים.


עברית

שם משפחה של המרצה, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש  (שנה, ימים בחודש חודש). שם ההרצאה [הרצאה בכנס]. שם הכנס, מקום כולל שם המדינה. כתובת URL

 

ברק, א' (2012, 30 בינואר - 2 בפברואר). בעין הסערות: הביטחון הלאומי של ישראל
במזרח תיכון אחר
[הרצאה בכנס]. כנס הרצליה ה-12, הרצליה, ישראל.
    http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=566&ArticleID=3473&SearchParam
%99%=%D7%91%D7%A2%D7
%99%D7%9F+%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%A8%
D7%95%D7%AA


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי.
(שנה, חודש ימים בחודש). שם ההרצאה [Paper presentation]. שם הכנס,
מקום כולל שם המדינה. כתובת URL

 

Nebel, B. (2012, March 28-29).  Overview and discussion of Carbon Footprinting standards and guidelines [Paper presentation]. The 2nd New Zealand Life Cycle Assessment Conference, Auckland, New Zealand. http://www.lcaconference.org.nz/2012-conference-proceedings

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל.  השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.


3)  שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני
    האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4)  שם הכנס / ההרצאה

    בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

    בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

    בנוסף, בלועזית האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
    יש לרשום באות גדולה.

    דוגמה:  Peace psychology: A comprehensive introduction

5)  מספרי עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט.

    למשל, עמ' 51-20.

6)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי