יצירות אמנות, כל סוגי המדיה

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
יצירות אמנות מתוך ספר / קטלוג תערוכה
יצירות אמנות במוזיאונים וגלריות
יצירות אמנות, העתק דיגיטלי

 

יצירות אמנות מתוך ספר / קטלוג תערוכה

הערות מקדימות

1) סוג היצירה: ציור, פסל, הדפס, מיצב  או צילום. יש לרשום את אחד הסוגים הבאים:

    בעברית: [ציור]  [פסל]  [הדפס]  [מיצב]  [צילום]

    בלועזית: [painting] [sculpture] [print] [installation] [photograph]

2) טכניקת היצירה מתייחסת לסוגי החומרים בהם האמן השתמש ולעיתים גם למשטח עליו
    מופיעה היצירה. לדוגמה: שמן על בד, אקריליק, פסל ברונזה וכד'. ציון הטכניקה
    הינו משמעותי רק אם האמן יצר את אותה יצירה בטכניקות שונות.
    אם לא, ציינו רק את סוג היצירה.

3) מקום היצירה: מחוץ לישראל יש לציין עיר ומדינה. במקרה של ארצות-הברית,
    יש לציין את המדינה (state) ואין צורך לציין "ארצות הברית" (דוגמאות בהמשך).

4) חלק מן היצירות בתוך ספרים הינן ממוספרות. אם התמונה ממוספרת, יש לרשום
    מספר זה במקום לרשום את מספר העמוד.

    בעברית: תמונה מספר ומספר התמונה כפי שמצוין בספר

    בלועזית: .Fig ומספר התמונה כפי שמצוין בספר

5) אם התמונה איננה ממוספרת, יש להתייחס למספר העמוד. יש לרשום כך:

    בעברית: עמ' מספר העמוד

    בלועזית: .p מספר העמוד

6) שם ספר / יצירה בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

7) שם ספר / יצירה בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics


סוג היצירה / טכניקת היצירה

הערות מקדימות

1) סוג היצירה מתייחס לציור, פיסול, הדפס, מיצב  או צילום.

2) טכניקת היצירה מתייחסת לחומרי האמנות בהם האמן השתמש ולמשטח עליו
    מופיעה היצירה. ציון הטכניקה הינו משמעותי רק אם האמן יצר את אותה יצירה
    בטכניקות שונות. אם לא, ציינו רק את סוג היצירה.


סוג היצירה

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. בתוך אות ראשונה של שם המחבר עם גרש שם משפחתו (מחבר/ת) ו-אות ראשונה של שם העורך שם משפחתו (עורכ/ת). (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר (מספר התמונה או מספר העמוד בספר). מקום: הוצאה לאור.

 

מאנה, א' (1866). החלילן [ציור]. בתוך ג' ריצ'רדסון (מחבר) וח' גמזו (עורך). (1978). מאנה (תמונה מספר 16).
תל-אביב: רביבים.

 

אור נר, ד' (1996). מקום בטוח [מיצב]. בתוך תמיר ט' (מחברת). (2014). דב אור נר: פעולות בפלנטה הקרובה, 2070-1970 (עמ' 199). [ח"מ]: הקיבוץ המאוחד.

 

לועזית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי. (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. In אות ראשונה של שם העורך. שם משפחתו (.Ed). (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר (מספר התמונה או מספר העמוד בספר). מקום: הוצאה לאור.

 

Magritte, R. (1961). The castle in the Pyrenees [Painting]. In J. Meuris (Ed.). (1993). Rene Magritte: 1898-1967 (p. 146). Koln, Germany: Benedikt Taschen.

 

טכניקת היצירה

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [טכניקת היצירה]. בתוך אות ראשונה של שם העורך עם גרש שם משפחתו (עורך/ת).  (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר (מספר התמונה או מספר העמוד בספר). מקום: הוצאה לאור.

 

מגריט, ר' (1963). המשפחה המורחבת [שמן על בד]. בתוך מ' פקה (עורך). (1999).
רנה מגריט, 1898-1967: המחשבה נחשפת לעין (עמ' 86). תל-אביב: הוצ' ספרי.

 

לועזית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי. (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [טכניקת היצירה]. In אות ראשונה של שם פרטי של העורך שם משפחתו (.Ed). (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר / הקטלוג (מספר התמונה או מספר העמוד בספר). מקום הוצאה: שם מו"ל.

 

Magritte, R. (1961). The castle in the Pyrenees [Oil on canvas]. In J. Meuris (Ed.). (1993). Rene Magritte: 1898-1967 (p. 146). Koln, Germany: Benedikt Taschen.

 

מספור היצירה

חלק מן היצירות בתוך ספרים הינן ממוספרות. אם קיים מספר תמונה, יש להעדיפו על פני מספר העמוד.

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. בתוך אות ראשונה של שם המחבר עם גרש שם משפחתו (מחבר/ת) ו-אות ראשונה של שם העורך שם משפחתו (עורכ/ת). (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר (מספר התמונה או מספר העמוד בספר). מקום: הוצאה לאור.

 

מאנה, א' (1866). החלילן [ציור]. בתוך ג' ריצ'רדסון (מחבר) וח' גמזו (עורך). (1978). מאנה (תמונה מספר 16). תל-אביב: רביבים.

 

לועזית

שם משפחה של האמן, שמו הפרטי. (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה או טכניקת היצירה] In אות ראשונה של שם פרטי של העורך. שם משפחתו (.Ed). (שנת ההוצאה של הספר). שם הספר / הקטלוג (מספר עמוד או מספר התמונה בספר). מקום הוצאה: שם מו"ל.

 

Escher, M. C. (1953). Relativity [Lithograph]. In J. L. Locher (Ed.). (1971). The world of M. C. Escher (Fig. 142). New York, NY: Harry N. Abrams.

 

Escher, M. C. (1953). Relativity [Lithograph]. In J. L. Locher (Ed.). (1971). The world of M. C. Escher (p. 119). New York, NY: Harry N. Abrams.


חזרה לראש הפרק

 

יצירות אמנות במוזיאונים וגלריות

הערות מקדימות

1)  הכוונה ליצירות שנצפו פיזית במוזיאונים או גלריות. יצירות שנצפו בפורמט דיגיטלי או
     מתוך ספר, ראו בהמשך.

2)  סוג היצירה: ציור, פסל, הדפס, מיצב  או צילום.

3)  טכניקת היצירה מתייחסת לסוגי החומרים בהם האמן השתמש ולעיתים גם
     למשטח עליו מופיעה היצירה.
     לדוגמה: שמן על בד, אקריליק וכד'.

4)  מקום היצירה: מחוץ לישראל יש לציין עיר ומדינה. במקרה של ארצות-הברית,
     יש לציין את  המדינה (state) ואין צורך לציין "ארצות הברית" (דוגמאות בהמשך).

5)  שם ספר / יצירה בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

6)  שם ספר / יצירה בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics


סוג היצירה / טכניקת היצירה

הערות מקדימות

1) סוג היצירה מתייחס לציור, פיסול, מיצב, הדפס או צילום.

2) טכניקת היצירה מתייחסת לחומרי האמנות בהם האמן השתמש ולמשטח עליו
    מופיעה היצירה. ציון הטכניקה הינו משמעותי רק אם האמן יצר את
    אותה יצירה בטכניקות שונות. אם לא, ציינו רק את סוג היצירה.

סוג היצירה

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. מקום: שם המוזיאון / גלריה.

 

מגריט, ר' (1959). טירת הפירנאים [ציור]. ירושלים: מוזיאון ישראל.

 

אור נר, ד' (1996). מקום בטוח [מיצב]. גבעת חביבה: מוזיאון תנועת השומר הצעיר, יד יערי.

 

לועזית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי. (השנה שבה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. מקום: מוזיאון / גלריה.

 

Rodin, A. (1903). The Thinker (Sculpture). Paris, France:  Musée Rodin.

 

טכניקת היצירה

טכניקת היצירה מתייחסת לחומרי האמנות בהם השתמש האמן ולמשטח עליו מופיעה היצירה.

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [טכניקת היצירה]. מקום: שם המוזיאון / גלריה.

 

מגריט, ר' (1959). טירת הפירנאים [שמן על בד]. ירושלים: מוזיאון ישראל.

 

לועזית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי. (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [טכניקת היצירה]. עיר, מדינה: שם המוזיאון / גלריה.

 

Munch, E. (1893). The Scream [Oil, pastel and casein painting on cardboard]. Oslo, Norway: Nasjonalgalleriet.

 

Rodin, A. (1903). The Thinker (Bronze and marble sculpture). Paris, France: Musée Rodin.


חזרה לראש הפרק

 

יצירות אמנות, העתק דיגיטלי

הערות מקדימות

1)  אין הכוונה ליצירות דיגיטליות, כגון וידיאו-ארט, אלא ליצירות מחומרים מסורתיים שמופיעות
     בפורמט דיגיטלי כגון האינטרנט.

2)  אחזור ממקור אלקטרוני, עברית ואנגלית:

     בעברית יש לרשום  אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך כתובת האתר

     בלועזית יש לרשום  Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת האתר

3)  יש לציין כתובת URL בלבד, ללא ציון שם המוזיאון בו מוחזקת יצירת האמנות.

4)  אין מציינים את שם מאגר התמונות בספרייה או במוזיאון ממנה נדלתה היצירה.

5)  שם ספר / יצירה בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

6)  שם ספר / יצירה בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

 

עברית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך   כתובת URL

 

מגריט, ר' (1959). טירת הפירנאים [ציור]. אוחזר 5 בינואר, 2016, מתוך http://www.imjnet.org.il/popup?c0=13517

 

לועזית

שם משפחה של האמן, אות ראשונה של שמו הפרטי. (השנה בה היצירה נוצרה). שם היצירה [סוג היצירה]. Retrieved חודש יום, שנה, from כתובת URL

 

Rodin, A. (1903). The Thinker (Sculpture). Retrieved January 5, 2016, from http://www.musee-rodin.fr/en/collections/sculptures/thinker

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.

    השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3) שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני
    האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
    הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4) שם ספר / יצירה בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5) שם ספר / יצירה בלועזית יש לרשום באמצעות כתב נטוי italics

    האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),

    יש לרשום באות גדולה.

    דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6)  מספרי עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט.
     למשל, עמ' 51-20.

7)  יש לרשום את מספרי העמודים במלואם. למשל, בלועזית יש לרשום
     132-135 (ולא 132-35).
     ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

8)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי