עבודות אקדמיות (תזות ודיסרטציות), מודפסות וברשת

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
עבודות אקדמיות מודפסות
עבודות אקדמיות ממאגר מידע
עבודות מאתר של מוסד אקדמי

 

APA, מהדורה שביעית


עבודות אקדמיות מודפסות

תזה (תואר שני) מודפסות

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה
[עבודת גמר מחקרית (תזה)]. שם המוסד האקדמי.

 

פרץ, י' (2009). ‫עולמו של הגנן: קולם של גברים בעיסוק נשי מובהק  [עבודת גמר
מחקרית (תזה)]. האוניברסיטה העברית.

 

 לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה).  שם התזה 
[Unpublished master's thesis]. שם המוסד האקדמי.

 

Rottenberg, H. (1997). Rami Be'er: a political choreographer. [Unpublished master's thesis]. University of Surrey.

 

דיסרטציה (תואר שלישי) מודפסות

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה [חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"]. שם המוסד האקדמי.

 

שמש, ח'  (2009). עיצוב הזיכרון בספרי הלימוד בהיסטוריה לבתי הספר הערביים במדינת ישראל (2008-1948) [חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"]. האוניברסיטה העברית.

       

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הדיסרטציה
[Unpublished doctoral dissertation]. שם המוסד האקדמי.

 

Waldman, T. (2009). A corpus based study of collocation production by Israeli learners of English as a foreign language [Unpublished doctoral dissertation]. University of Haifa.


חזרה לראש הפרק

 

עבודות ממאגר מידע

תזה (תואר שני) ממאגר

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה 
(פרסום מס' מספר העבודה במאגר) [עבודת גמר מחקרית (תזה),
שם המוסד האקדמי]. שם המאגר. 

 

מעין, י' (2017). שימוש בהיסטוריה של מחשבה כלכלית ככלי פדגוגי בקורס
המבוא לכלכלה
(פרסום מס' 108444) [עבודת גמר מחקרית (תזה),
אוניברסיטת תל-אביב]. מאגרי המידע של מכון סאלד.

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם התזה (.Publication No
מספר הפרסום במאגר) [Master's thesis, שם המוסד האקדמי]. שם המאגר. 

 

Gonzales, E. (2012). The impact of stigma on mental illness:
A historical thesis
. (Publication No. 1517528) [Master's thesis,
California State University]. ProQuest Dissertations and Theses database.

 

דיסרטציה (תואר שלישי) ממאגר

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה (פרסום מס' מספר העבודה במאגר) [חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", שם המוסד האקדמי]. שם המאגר.

 

גרוטו, א' (2008). מודל למערכת הבריאות בישראל: התמודדות עם אתגרי המאה ה-21 (פרסום מס' 112243) [חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בן-גוריון]. מאגרי המידע של מכון סאלד. 

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה).  שם הדיסרטציה 
(.Publication No מספר העבודה במאגר)  [Doctoral dissertation,
שם המוסד האקדמי]. שם המאגר. 

 

Gine, R. A. (2010). A socio-cultural approach to mathematical thinking
and learning in an urban high school classroom context

(Publication No. 3420064) [Doctoral dissertation, University of Massachusetts]. ProQuest Dissertations and Theses database. 


חזרה לראש הפרק

 

עבודות מאתר של מוסד אקדמי 

תזה (תואר שני) מאתר של מוסד אקדמי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה
[עבודת גמר מחקרית (תיזה), שם המוסד האקדמי]. 
שם האתר. כתובת URL

 

חסון, ש' (2014). חינוך הבירידי [עבודת גמר מחקרית (תיזה), אוניברסיטת חיפה].
תזות ועבודות דוקטורט - אוניברסיטת חיפה.   
             /http://haifa.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/delivery
                       972HAI_MAIN:AlmaGeneralView/12160960550002791

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם התזה .[Master's thesis, שם
המוסד האקדמי]. שם האתר.  כתובת URL

 

Wenske, R. (2008). Balancing dualities into a new world:
Tradition and change in Achebe's
Things fall apart and
Arrow of God [Master's Thesis, Haifa University].
.תזות ועבודות דוקטורט - אוניברסיטת חיפה
https://haifa.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/
97HAI_MAIN:AlmaGeneralView/12160868120002791
 

 

דיסרטציה (תואר שלישי) מאתר של מוסד אקדמי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה [חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", שם המוסד]. שם האתר. כתובת URL

           

גולני, מ' (1992). מלחמת סיני - 1956: היבטים צבאיים ומדיניים 
[חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה].
תזות ועבודות דוקטורט - אוניברסיטת חיפה.                  /http://haifa.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/delivery
   972HAI_MAIN:AlmaGeneralView/12160926520002791
 

                       

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הדיסרטציה .
[Doctoral dissertation, שם המוסד האקדמי]. שם האתר. כתובת URL

 

Peleg, G. (2007). The heredity basis of facial expressions.
        [Doctoral dissertation, Haifa University].
        תזות ועבודות דוקטורט - אוניברסיטת חיפה.
        http://haifa.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/
        972HAI_MAIN:AlmaGeneralView/12160926520002791

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל', ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.

3)  תזה הינה עבודה לתואר שני. דיסרטציה הינה עבודה לתואר שלישי
     (דוקטורט שאיננו ברפואה).

4)  עבודות אקדמיות יכולות להופיע כפרסומים מודפסות בספרייה או להידלות ממאגרי מידע או 
     מאתרי אינטרנט. מקור העבודה משפיע על כללי הציטוט.

5) שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
     לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית 

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

6)  שם עבודה אקדמית בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

7)  שם עבודה אקדמית בלועזית יש לרשום בכתב נטוי italics

     האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
     יש לרשום באות גדולה.

      דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

8)  עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל, עמ' 51-20.

9)  יש לרשום את מספרי העמודים (אם רלוונטי), ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום
       132-135 (ולא 132-35).
       ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

10)  אם בעבודה האקדמית מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה
       ולא להמיר לשנה לועזית.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי