עבודות אקדמיות (תזות ודיסרטציות), מודפסות וברשת

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
עבודות אקדמיות מודפסות
עבודות אקדמיות ממאגר מידע
עבודות מאתר של מוסד אקדמי


עבודות אקדמיות מודפסות

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי

תזה (תואר שני) מודפסות

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה (חיבור לקבלת תואר "מוסמך ל..."). שם המוסד האקדמי, מקום.

 

פרץ, י' (2009). ‫עולמו של הגנן: קולם של גברים בעיסוק נשי מובהק (חיבור לקבלת תואר "מוסמך לעבודה סוציאלית"). האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 

 לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם התזה (Unpublished master's thesis). שם המוסד האקדמי, מקום.

 

Rottenberg, H. (1997). Rami Be'er: a political choreographer. (Unpublished master's thesis). University of Surrey, Guildford, England.

 

דיסרטציה (תואר שלישי) מודפסות

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). שם המוסד האקדמי, מקום.

 

שמש, ח'  (2009). עיצוב הזיכרון בספרי הלימוד בהיסטוריה לבתי הספר הערביים במדינת ישראל (2008-1948) (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). האוניברסיטה העברית, ירושלים.

       

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הדיסרטציה (Unpublished doctoral dissertation). שם המוסד האקדמי, מקום.

 

Waldman, T. (2009). A corpus based study of collocation production by Israeli learners of English as a foreign language (Unpublished doctoral dissertation). University of Haifa, Haifa, Israel.


חזרה לראש הפרק

 

עבודות ממאגר מידע, הטקסט במלואו או תקציר

הערות מקדימות

1)  ניתן להתייחס לעבודה במלואה (טקסט מלא) או לתקציר. התבנית בעברית מתייחסת
     לעבודה במלואה, אך הדוגמה בעברית מתייחסת לתקציר בלבד.

2)  אם מתייחסים לתקציר בלבד ולא לעבודה במלואה, יש לרשום:
     בעברית: תקציר אוחזר מתוך שם המאגר       
     בלועזית: Abstract retrieved from שם המאגר

    דוגמאות:

תקציר אוחזר 5 בינואר, 2016, מתוך מאגרי המידע של מכון סאלד (91715).

 

Abstract retrieved from Abstracts in Social Gerontology database. (Accession No. 50360869)

 

תזה (תואר שני) ממאגר

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה (חיבור לקבלת תואר "מוסמך ל..."). אוחזר מתוך שם המאגר. (מספר העבודה).

 

בן-דוד, נ' (2014). חינוך ביתי מנקודת מבטם של המתחנכים (חיבור לקבלת תואר "מוסמך לחינוך"). תקציר אוחזר  מתוך מאגרי המידע של מכון סאלד (91715).

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם התזה (Retrieved from .(Master's thesis שם המאגר. (מספר העבודה, אם קיים).

 

Gonzales, E. (2012). The impact of stigma on mental illness: A historical thesis. (Master's thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 1517528)

 

דיסרטציה (תואר שלישי) ממאגר

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). אוחזר מ-שם המאגר. (מספר העבודה, אם קיים).

 

טנוס, נ' (2004). החינוך החברתי הבלתי פורמלי כגורם המשפר הישגים לימודיים ואקלים חברתי בבית הספר (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). אוחזר ממאגרי המידע של מכון סאלד (61094).

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הדיסרטציה (Retrieved from  .(Doctoral dissertation שם המאגר. (מספר העבודה, אם קיים).

 

Gine, R. A. (2010). A socio-cultural approach to mathematical thinking and learning in an urban high school classroom context (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3420064)


חזרה לראש הפרק

 

עבודות מאתר של מוסד אקדמי  

הערה מקדימה
אם כתובת ה-URL הינה ארוכה מאוד, יש לקצר ולציין רק את הכתובת הראשית של המאגר.

תזה (תואר שני) מאתר של מוסד אקדמי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם התזה (חיבור לקבלת תואר "מוסמך ל..."). אוחזר יום ב-חודש, שנה, מתוך  כתובת URL

 

פרי, נ' (2008). אפקטיביות למידה בית-ספרית באמצעות בלוג אישי (חיבור לקבלת תואר "מוסמך לחינוך"). אוחזר 5 בינואר, 2016, מתוך http://digitool.haifa.ac.il/R?RN=522195964

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם התזה .(Retrieved (Master's thesis חודש יום, שנה, from כתובת  URL

 

 Maron, N.  (2006). A Taphonomic Study of the Faunal Remains from the Kebaran Site of Ein Gev I, Jordan Valley, Israel (Master's thesis). Retrieved January 5, 2016, from http://digitool.haifa.ac.il/R?RN=522195964

 

דיסרטציה (תואר שלישי) מאתר של מוסד אקדמי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הדיסרטציה (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). אוחזר מתוך כתובת URL

           

שיש, ל' (2013). השמה של עקרונות אקולוגיים וגנטיים בחקר שיקום שוניות אלמוגים באוקיאנוס ההודו-פסיפי (חיבור לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"). אוחזר מתוך http://digitool.haifa.ac.il/R?RN=522195964

                       

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הדיסרטציה .(Retrieved from (Doctoral dissertation כתובת URL
 
Shubinsky, D. (2000). Austen's different voice : morality, education and economics in relation to modern theories on gender (Doctoral dissertation). Retrieved from  http://digitool.haifa.ac.il/R?RN=522195964

 

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל', ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3)  תזה הינה עבודה לתואר שני. דיסרטציה הינה עבודה לתואר שלישי
     (דוקטורט שאיננו ברפואה).

4)  עבודות אקדמיות יכולות להופיע כפרסומים מודפסות בספרייה או להידלות ממאגרי מידע או 
     מאתרי אינטרנט. מקור העבודה משפיע על כללי הציטוט.

5) שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים
     לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית 

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

6)  שם עבודה אקדמית בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

7)  שם עבודה אקדמית בלועזית יש לרשום בכתב נטוי italics

     האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ובתת-הכותר (לאחר הנקודתיים),
     יש לרשום באות גדולה.

      דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

8) בעבודות התזה בעברית יש לציין את שם הפקולטה.

9)  בעבודות אקדמיות בלועזית שנכתבו מחוץ לארצות הברית יש לציין הן את העיר בה
     נמצאת האוניברסיטה והן את המדינה.

10)  עמודים בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל, עמ' 51-20.

11)  יש לרשום את מספרי העמודים (אם רלוונטי), ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום
       132-135 (ולא 132-35).
       ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

12)  אם בעבודה האקדמית מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה
       ולא להמיר לשנה לועזית.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי