השאלת מקרנים, מחשבים ניידים ומסך חצובה

נהלי השאלת מקרנים, מחשבים ניידים ומסך חצובה:
א. השרות ניתן רק על פי הזמנת מרצים או מזכירות חוגים (לא תתקבלנה הזמנות מסטודנטים).
ב. ניתן להזמין מחשבים ניידים, מקרנים ניידים, מסך חצובה (במקומות בהם אין מסך להקרנה).
ג. השרות כולל: הובלה והתקנה של טכנאי, הדרכה (על פי בקשה בטופס הממוחשב), פרוק והחזרת הציוד על ידי טכנאי.
ד. להזמנות לשעות בהן יחידת התמיכה אינה עובדת (אחרי השעה 18:00 ובימי שישי), יתואמו עם המזמין נהלי התקנה ופרוק יחודיים.
ה. כדי לאפשר מתן שירות נאות - יש להזמין את הציוד לפחות שלושה ימי עבודה לפני הפעילות (יחידת המיחשוב לא תוכל לתמוך בהזמנות שתגענה באיחור).

* שדות חובה מסומנים בכוכבית