החברה היונגיאנית הישראלית החדשה

החברה היונגיאנית הישראלית החדשה

לאחר עליתם של אריך נוימן ופסיכואנליטיקאים נוספים לארץ ובמיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה כאשר היה צורך לתמוך ולטפל בניצולי השואה, הוקמה בהדרגה התנועה היונגאנית הישראלית שמטרתה הייתה לטפל, ללמד ולפתח בגישתו של יונג. התנועה הייתה חלק מן האירגון הבין לאומי:
IAAP- International Association for Analytical Psaychology ואנשיה לקחו חלק פעיל בארגון הבין לאומי. בשנת 1999 חל פיצול בתנועה היונגאנית הישראלית וכתוצאה ממנו הוקמה החברה היונגאנית הישראלית החדשה NIJS . התנועה מסונפת לארגון האנליטי הבין לאומי IAAP.
החברה מוסמכת להכשיר פסיכואנליטיקאים המוכרים על ידי הארגון הבין לאומיIAAP-
החברה היונגיאנית הישראלית מקיימת מפגשים מקצועיים, ימי עיון, כנסים ועוד.
תכנית הלימודים לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית מתקיימת בשיתוף פעולה אקדמי ומקצועי עם מכללת סמינר הקיבוצים.

פרטים נוספים על האגודה, פעולותיה, וכן אוסף מאמרים הקשורים לפסיכולוגית המעמקים (פסיכולוגיה אנליטית) ניתן למצוא באתר האגודה