פרויקט מפגשים

 

פרויקט "מפגש" עם מכללת ליפשיץ

פרויקט הלימוד המשותף של קבוצה מבנות "מכללת ליפשיץ" – ירושלים וקבוצה מתוך מסלול המצטיינים במכללת סמינר הקיבוצים. שתי הקבוצות, אשר עולמן התרבותי שונה ולעיתים מקוטב, עוסקות בסוגיות המעלות על פני השטח את המפריד, המשותף והמייחד אותן.
הכנת המפגשים; הסוגיה, דרכי ההנחיה והמקורות שנלמדים בקבוצות מעורבות קטנות , נעשית במשותף ומראש, בכל פעם על ידי נציגות משתי הקבוצות.
ששה מפגשים, בני ארבע שעות כל אחד נערכים בכל שנה ומתקיימים לסירוגין במכון ון ליר בירושלים ובמכללת סמינר הקיבוצים.
מנחי הקבוצה, ד"ר אורי קצין ומר גדעון צין.