אירועי שבוע מגדר

נשים דעתכן קלה?

המקרא בעיניים פמיניסטיות