מרצים

ד"ר אורן שרה
ד"ר אידלשטיין אילון
ד"ר בן ישראל גוני
ד"ר בר טל חגית
ד"ר גאם הכהן מורן
ד"ר גולן נעמה
גן אל יוסף
גניס אשר
ד"ר דינור אבנר
פרופ' חנוך בן פזי
ד"ר זינגר אסנת
ד"ר חיון חיים
ד"ר כץ גילת 
פרופ' ערן עמירה
פרידמן הדס
פרופ' קהת חנה
ד"ר קצין אורי
רויטמן אלכס
ד"ר רחמן יוספה
חן פינץ'
חנה בנדקובסקי
ד"ר עומר סרגיי
ד"ר נטע סובול
עמית אלון
משה פולטורק