התמחות על יסודי: חינוך דמוקרטי

הלימודים בהתמחות "המקרא ותרבות ישראל" מציגים בפני הסטודנטים תמונה רחבה ככל האפשר של התרבות היהודית על רבדיה השונים, ותחומיה הרבים: במקרא, במדרשי חז"ל, ובמחשבת ישראל. הם מצרפים את המורים ואת התלמידים לתוך דיאלוג חי, יוצר ואחראי עם היהדות – ערכי היסוד שלה, ויצירותיה הרוחניות והתרבויות.

לימודי היסוד של ההתמחות כוללים פגישה עם המקרא כטקסט היסוד של העם היהודי, היכרות עם המדרשים והאגדות המעצבים את הערכים הרוחניים וההומניסטיים ביהדות. בכוחו של העיון בתחום הדעת של מחשבת ישראל, להעניק משמעויות רלוונטיות לחיים היהודיים ולזהות היהודית הישראלית של הסטודנטים, ומאפשרת להם מפגש רב תחומי, שבין היסודות האוניברסליים והיהודיים.
ההתמחות "מקרא ותרבות ישראל" משלבת חוויה אינטלקטואלית עם לימוד יצירתי, ומושתתת על דרכי הוראה מגוונות, ובהן לימוד בית מדרשי - חברותא, טכנולוגיה מתוקשבת, סיורים באתרים מקראיים, ושילוב אמנויות – ביבליודרמה ואמנות פלסטית.  

מרתונים ייחודיים:

  • לסייר עם התנ"ך
  •  יהדות וסביבה
  • לימודי בית מדרש
  • מדרש תנועה