חברי מועצת סגל אקדמי

מוזמנים קבועים נשיאה
רקטורית
מנכלית
סמנכל כח אדם
דיקנית
דיקנית
דיקנית
דיקנית הסטודנטים
פרופ' ציפי ליבמן
ד"ר יהודית וינברגר
צאלה יפה
חגית אלוני
ד"ר אירית לוי-פלדמן
ד"ר סמדר דוניצה שמידט
ד"ר אילנה אבישר
ד"ר חנה אבני-שיין
מדעים  

מדעים

חינוך מתמטי

חינוך גופני

ד"ר איריס אלקחר

ד"ר חוה אביטל

ד"ר יעל טל
מדעי הרוח

ספרות 

אנגלית

לשון עברית

לילי גלזנרד"ר מירי יוחנה

דלית וסרמן אמיר

מרב בדש

חינוך חינוך מיוחד
יסודי
ניהול עסקי
פל"ח
יסודי
הערכה
תקשוב

Me.T

עו"ד משה מימון
ד"ר מירי שינפלד

ד"ר נעמי יוספסברג

  אומנויות מחול

אלה באואר

עדנה בר-רומי פרלמן
אגודת הסטודנטים  

יולי נחמד - יו"ר

הדר אסרף - רמ"ח אקדמיה

מנהלה   הילה אקרמן אשר