סיכומי ישיבות לפי שנים

עיקרי הדיונים והחלטות המועצה בשנים האחרונות:

תשע"ה:

  • מסמך המלצות לקבלת סטודנטים למכללה.
  • אתיקה בכתיבת עבודות.
  • הוראה באקדמיה בעידן הרשתות החברתיות.

תשע"ד:

  • תקנון מרצים.
  • ועדות קבלה לסטודנטים

תשס"ז - תשע"ג

  • מעורבות חברתית של המתכשרים להוראה בלווי קורס אקדמי מתאים, כחלק מסל ההכשרה.
  • הקמת ארגון בוגרי המכללה.
  • שיפור נורמות ההוראה והלמידה במכללה.
  • נגישות המכללה לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים: לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, לקויות חושיות ופיסיות.
  • משובי ההוראה.

פרוטוקולים
סגל המרצים והמרצות יכול לקבל פרוטוקולים מורחבים. לצורך כך יש לפנות בכתב ליו"ר המועצה
ד"ר חנה אבני-שיין