השתלמויות סמס' א' תשע"ו

 

פיתוח קורס מקוון רב-משתתפים (דור 2) והפעלתו / ד"ר מיקי קריץ

משיעור בכיתה לשיעור מתוקשב, ומאתר מלווה קורס להוראה מקוונת מקורס מקוון לקורס מקוון רב-משתתפים ולקורס MOOC

בסדנה (30 ש') נלמד לבנות ולהפעיל קורס מקוון רב-משתתפים במערכת Moodle , בפדגוגיה מיטבית ובשימוש מושכל בטכנולוגיה בהוראה בסביבה המקוונת. ההשתלמות כוללת ארבעה מפגשים פא"פ וביניהם שלוש סדנאות מקוונות מהבית בזמן הנוח למשתתפים.

בסדנאות המקוונות הנרשמים ישתתפו בקורס MOOC דור 2 בעברית, בנושא "טכנולוגיה בחינוך". הם ילמדו את הקורס כסטודנטים, וגם ילמדו לנהל אותו כמרצים ויקבלו זכויות על הקורס כדי שיוכלו להשתמש בו כתבנית ולהתאים את תכניו לתכני הקורסים המקוונים שלהם, שאותם יפתחו במסגרת המפגשים.

הקורס שישמש כתבנית מקבל הערכות מהגבוהות ביותר בסקרי הוראה. יש בו כ- 15 משימות, ביחידים, בזוגות ובקבוצות. בכל משימה יש שימוש בפדגוגיה ייחודית לסביבה המקוונת, שלא אפשרית בכיתה, וניתן להצביע על המקום שבו אמורה להתרחש הלמידה המשמעותית.

הזמנה להשתלמות פיתוח קורס מקוון

התכנית המלאה להשתלמות פיתוח קורס מקוון