השתלמויות

הדרכה מרוכזת לצוותי מרצים, המלמדים בחוג או בתכנית מסוימת.

התקיימו שתי הדרכות מרוכזות בנושא תפעול MOODEL כמערכת לניהול למידה וכאתר מלווה קורס. לצורך ההדרכה פתחנו אתר  Moodle לתרגול המרצים. משתתפי ההשתלמות נרשמו לאתר כסטודנטים ובמהלך המפגש התנסו במטלות מסוגים שונים, ובעקבות זאת  עלו רעיונות כיצד להתאים מטלות שונות לצרכים הפדגוגיים של המרצים.