אודות תחום פדגוגיה דיגיטלית

 

צוות הפדגוגיה הדיגיטלית במכללה מקדם את שילוב הטכנולוגיה באורח החיים של המרצים והסטודנטים על-מנת ליצור חוויה פדגוגית מתקדמת ואפקטיבית. זאת במטרה לסייע לסגל האקדמי של המכללה להכשיר אנשי חינוך, המצוידים במיומנויות ובכלים הנדרשים להוראה בסביבות למידה מתקדמות, משולבות טכנולוגיה.

לרשות המרצים והסטודנטים עומדות מגוון מערכות מקוונות הכוללות:  אתרי קורסים מבוססי Moodle, פלטפורמות לתקשורת (של המרצה עם הסטודנטים בקורס), סביבות להצגת חומרי למידה, קבוצות דיון מקוונות, כלי בלוג ו ,Wiki- כלי משלוח מטלות-תרגילים-מבחנים, עולמות תלת-ממד להדמיות, מערכת להעברת הרצאות סינכרוניות (Real-time) מרחוק באינטראקציה עם הסטודנטים, מערכות להקלטת שיעורים בווידאו, ומערכת  Video-Conference לקיום שיתופי פעולה עם קבוצות ויחידים מחוץ למכללה.

בנוסף לכך מעמידה המכללה לרשות המרצים והסטודנטים מספר מרחבי למידה חדשניים, הכוללים שימוש בטכנולוגיות ניידות. כמו כן מתקיימים קורסים מקוונים שבהם ההוראה נערכת בעיקרה מרחוק ומאפשרת למידה מהבית בזמן גמיש.

צוות הפדגוגיה הדיגיטלית של המכללה מעניק ייעוץ טכנו-פדגוגי בנוגע לשילוב מיטבי של טכנולוגיות בעבודת ההוראה ומעביר קורסים בנושא "יישומי מחשב בחינוך". 

 

צור קשר

ד"ר דובי וייס
ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

03-6905430
dovi.weiss@smkb.ac.il

תמיכה טכנו-פדגוגית

טופס פניה לתמיכה טכנו-פדגוגית

טל' תמיכה: 03-6902345