סוגיא

פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת דיון בחברותא בסוגיא מסוימת במרחב מזמין ועשיר באסמכתאות ויזואליות, וטקטסטואליות.

הכתיבה נעשית בעקבות דיון קבוצתי הנערך בצוותא תוך הבעת עמדה תומכת מתנגדת, סותרת מוסיפה וכו' ושימוש במקורות מידע שהמרצה מזין לפלטפורמה או שהסטודנטים נדרשים להשיג בעצמם.  

כל  סוגיא נערכת ונבנית בהתאמה לאופי הקורס, צרכי ודרישות והמרצה.

עמוד לדוגמה באתר סוגיא