תקשוב - השתלמויות חופשת סמסטר תשע"ו

 

השתלמויות יחידת תקשוב בחופשת הסמסטר תשע"ו

יחידת תקשוב אקדמי מקיימת השתלמויות לסגל ולעובדי המכללה במהלך חופשת הסמסטר. ההשתלמויות עוסקות בהיבטים טכנולוגיים ופדגוגיים אשר יאפשרו לכם לחשוב מחדש על העשייה שלכם. שילוב הסביבות בהוראה תוך התייחסות לשיקולי דעת פדגוגיים יאפשרו לכם לגוון, לשדרג ולהגמיש את ההוראה שלכם!

בשאלות ניתן לפנות אל אורנה פליקס רכזת ההשתלמויות


במהלך הסמסטר ניתן לקבל ייעוץ אישי

בברכה,
אורנה פליקס, וחברי צוות תקשוב אקדמי

לחצו להרשמה להשתלמויות

שם ההשתלמות מרצים יום תאריך שעת ההשתלמות

חדר

היכרות עם הפוטנציאל של טכנולוגיות ניידות (סמרטפונים וטבלטים) להוראה.

רתימת זמינות המכשירים הניידים כדוגמת טבלטים להוראה וללמידה יש בכוחה לתרום להעצמת תהליך הלמידה בכל מקום ובכל זמן באמצעים חווייתיים, אותנטיים ורלוונטיים. חשוב להכיר את המגבלות והקשיים שהטכנולוגיה מעוררת כמו גם את האיפשורים והיתרונות שהיא מספקת  והפוטנציאל שלה ליישום פדגוגי מיטבי.

המפגש יתקיים בכיתת הטבלטים שזו השנה השלישית לקיום שיעורים בה ובהמשך ללמידות שהופקו. במפגש נדון בפוטנציאל השימוש בטבלטים בהוראה פורמלית ובלתי פורמלית. כמו כן יידון יישום השימוש בטכנולוגיות ניידות בהוראת תחומי הדעת של משתתפי הסדנא והצעות לדרכי יישום.

ד"ר תמי זייפרט א' 24 בינואר 15:00-17:00 190

שיעור וירטואלי סינכרוני (בשידור חי) באמצעות תוכנת בלקבורד.

ההשתלמות תעסוק בהכרת הטכנולוגיה והפדגוגיה המאפשרות לקיים שיעורים במסגרת כיתתית גם כאשר המורה והתלמידים יושבים בביתם או במקומת אחרים

ד"ר חיים תירוש ב' 25 בינואר 10:15-11:45 301

עבודה שיתופית באמצעות כלי גוגל (גוגל דוקס, שאלונים ועוד).

השתלמות המאפשרת לעוסקים בהוראה להכיר דרכים וכלים טכנולוגיים לעבודה שיתופית במסגרות החינוך השונות.
ד"ר חיים תירוש ב' 25 בינואר 12:00-13:30 301

טסים לכנס? נוסעים להשתלמות? ניתן לנצל את ההזדמנות ולקיים שיעור מקוון א-סינכרוני, המגוון ומגמיש את זמן ומקום ההוראה והלמידה.

המפגש יוקדש לתכנון יחידת הוראה ולהצגת רעיונות של מרצים שקיימו שיעור מעין זה. מרצים מוזמנים להגיע עם רעיונות ותכנים.
ד"ר תמי זייפרט ג' 26 ביונאר 14:30-16:00 301

מודלים פדגוגיים לשילוב תקשוב בהוראה - איך נדע מתי התקשוב נותן לנו ערך מוסף ובאילו סביבות וכלים לבחור?

במפגש זה נכיר מספר מודלים פדגוגיים, נאפיין פעילויות נבחרות בהתאם למודלים ונערוך חשיבה לגבי הצרכים האישיים של המרצים והמדריכים הפדגוגיים.
ד"ר תמי זייפרט ד' 27 ביונאר 8:30-10:00

301

יישומי מדיה דיגיטלית ורשתות חברתיות בהוראה.

במפגש זה נדון במקומה של המדיה החברתית בהוראה ולמידה ונכיר שימושים ויישומים. הנסיון מלמד שההתנסות עם סטודנטים בסביבות אלו מזמנת הוראה מוכוונת לומד, שיתופית ויצירתית. בנוסף, נערוך היכרות עם יאמר כרשת ארגונית ונעלה הצעות לשימוש ביאמר בהוראה
ד"ר תמי זייפרט ד'
27 ביונאר
10:00-11:30  301

טכניקה בחינוך: בין כתיבה להקלדה.

בזמן ההרצאות במפגש יוצג ויוסבר מושג ההטיה הטכנולוגית עם דוגמאות מהמחקרים המדווחים על-ידי קארל ברייטר ומארלן סקרדמליה (2008) דאגלאס ראשקופף (2010) ועל ידי שרי טרקל (2015) בהקשרים כלליים ובהקשרים לימודיים. נתמקד בתפקיד המורה כמדריך מושכל בשימושים בטכניקות

חדשניות לטובת הלימודים והחינוך. נדון בהמלצה של פרופסור למשפטים באוניברסיטת הארבארד "לשים את המכונות בצד" ונראה כיצד ליישמה מתוך הבנת הטכניקות החדשניות.
פרופ' יהושפט גבעון וד"ר תמי זייפרט א'
31 בינואר
09:00-12:00 201

משיעור פרונטאלי לשיעור מתוקשב, ומאתר מלווה קורס להוראה מקוונת מלאה.

בסדנא נעסוק במרכיבים המאפשרים והנחוצים לשם מעבר מאתר תומך קורס המתקיים בכיתה לשיעורים בודדים או קורס שלם המתקיימים מרחוק. בנוסף נתנסה בכלים בסביבת Moodle המאפשרים השגת מטרות פדגוגיות אותם לא ניתן להשיג בכיתה המסורתית. שימוש מושכל במגוון הכלים של סביבה זו מזמן למידה משמעותית ומשמש מודלינג עבור הלומדים שלנו כמורים בעתיד.
אורנה פליקס ד' 3 בפברואר 08:30-10:30 301

הערכת עמיתים מקוונת בסביבת מודל.

סביבת העבודה של מוודל מאפשרת הליך משוכלל ויעיל של הערכת עמיתים עפ"י מחוון. בסדנא נעסוק במאפיינים ובאפשרויות השונות של הערכת העמיתים (כגון הערכה אנונימית), ובביצוע הטכני של ההליך. מומלץ להביא להשתלמות משימה ומחוון להערכתה.
אורנה פליקס ד'
3 בפברואר
11:00-13:30 301

המרכיב הרגשי בקורס מקוון.

בהשתלמות נעסוק בדרכים בהם ניתן לתת ביטוי למרכיב הרגשי בקורס מקוון אשר כל כך נחוץ ללמידה.
אורנה פליקס ד' 3 בפברואר 14:00-15:00 202

שיעור וירטואלי סינכרוני (אינטראקציה חיה) באמצעות תוכנת בלקבורד.

ההשתלמות תעסוק בהכרת הטכנולוגיה והפדגוגיה המאפשרות לקיים שיעורים במסגרת כיתתית גם כאשר המורה והתלמידים יושבים בביתם או במקומת אחרים
ד"ר חיים תירוש א' 7 בפברואר 10:45-11:45 301

עבודה שיתופית באמצעות כלי גוגל (גוגל דוקס, שאלונים ועוד).

השתלמות המאפשרת לעוסקים בהוראה להכיר דרכים וכלים טכנולוגיים לעבודה שיתופית במסגרות החינוך השונות.
ד"ר חיים תירוש א' 7 בפברואר 12:00-13:30 301

ה"ערוץ שלי" ביוטיוב

(עבודה עם פלייליסטים (רשימות השמעה),  העלאת סרטונים, יצירת סרטונים מאוסף תמונות, הורדת סרטונים….)
ד"ר צילי רז ב' 8 בפברואר 14:00-16:00 301

המרכיב הרגשי בקורס מקוון.

בהשתלמות נעסוק בדרכים בהם ניתן לתת ביטוי למרכיב הרגשי בקורס מקוון אשר כל כך נחוץ ללמידה.
אורנה פליקס א' 14 בפברואר 09:00-10:00 201

הערכת עמיתים מקוונת בסביבת מודל.

סביבת העבודה של מוודל מאפשרת הליך משוכלל ויעיל של הערכת עמיתים עפ"י מחוון. בסדנא נעסוק במאפיינים ובאפשרויות השונות של הערכת העמיתים (כגון הערכה אנונימית), ובביצוע הטכני של ההליך. מומלץ להביא להשתלמות משימה ומחוון להערכתה.

אורנה פליקס א' 14 בפברואר 10:15-12:45 201

משיעור פרונטאלי לשיעור מתוקשב, ומאתר מלווה קורס להוראה מקוונת מלאה.

בסדנא נעסוק במרכיבים המאפשרים והנחוצים לשם מעבר מאתר תומך קורס המתקיים בכיתה לשיעורים בודדים או קורס שלם המתקיימים מרחוק. בנוסף נתנסה בכלים בסביבת Moodle המאפשרים השגת מטרות פדגוגיות אותם לא ניתן להשיג בכיתה המסורתית. שימוש מושכל במגוון הכלים של סביבה זו מזמן למידה משמעותית ומשמש מודלינג עבור הלומדים שלנו כמורים בעתיד.
אורנה פליקס א' 14 בפברואר 13:30-15:30 201

לחצו להרשמה להשתלמויות