קורסים מקוונים

מכללת סמינר הקיבוצים מובילה את מהפכת הקורסים המקוונים ללימוד עצמי בחינוך הגבוה.
עד כה פותחו במכללה שלושה קורסי מבוא מקוונים המשמשים אלפי סטודנטים במכללה ובארץ.

מבוא לפילוסופיה של החינוך: קורס פועל במתכונת MOOC על פלטפורמת קמפוס (לכלל עם ישראל) וגם במתכונת SPOC  לסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים בלבד

מאדם לעם – תרבות יהודית בחמישה מעגלי זהות: קורס פועל במתכונת MOOC על פלטפורמת קמפוס (לכלל עם ישראל) וגם במתכונת SPOC  לסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים בלבד

מבוא לסוציולוגיה של החינוך: קורס זה פועל במתכונת SPOC  לסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים בלבד

כמו כן, צוות פדגוגיה דיגיטלית תומך במרצים אשר רוצים לכלול רכיב של שיעורים מקוונים בקורסים שלהם.
לקבלת תמיכה בכל הנוגע לקורסים מקוונים יש לפנות לד"ר מיקי קריץ : Miki.Kritz@smkb.ac.il

הקורס "מבוא לפילוסופיה של החינוך" של מכללת סמינר הקיבוצים פותח שער למסורות הדעת והדיון בתחום מחשבת החינוך. נכיר כאן את ההוגים המרכזיים בתחום הפילוסופיה של החינוך, מתוך פיתוח גישה ביקורתית לחיים בכלל ולחינוך בפרט, טיפוח השקפת עולם חינוכית ויכולת לבהירות מחשבה וניסוח אגב דבקות בעקרונות האמת, ההיגיון וההגינות.

הקורס מבקש לטפח בלומדים חשיבה מושכלת, ערכית וביקורתית כאזרחים בחברה מודרנית בכלל וכאנשי חינוך בפרט. נבחן יחד סוגיות מרכזיות במחשבה החינוכית, כגון טבע האדם, שלבים התפתחותיים, אידיאלים תרבותיים, נורמות חברתיות מצויות מול רצויות, מוסר וצדק חברתי, השקפות עולם והקשר בין פוליטיקה לחינוך. הקורס מתמקד בתפיסות של הוגי דעות שונים בנוגע לסוגיות נבחרות בתחום החינוך, ובמהלכו תתמודדו עם בעיות אלו מתוך מטרה לגבש עמדות משלכם. הקורס שם דגש על תפיסת האדם כמעצב פעיל של גורלו ועל המחנך כגורם מכריע בקביעת מטרות החינוך ומימושן. הקורס יסייע לכם לטפח את נקודת הראות הפילוסופית, שעניינה מצד אחד להעשיר את החיים ביסודות של אמת, צדק ויופי, ומצד שני להקפיד על מודעות רפלקטיבית וביקורתית בכל הנוגע למשמעותם, תקפותם וערכם של הדברים.

הקורס בנוי משני מרכיבים מרכזים היוצרים את חווית הלימוד:

  • המרכיב הראשון עוסק בהגות הפילוסופית, האתית והחינוכית של הבולטים בהוגי החינוך בהיסטוריה של התרבות המערבית, מסוקרטס ועד ההוגים של ימינו. הדיונים מעוגנים בטקסטים של  הוגים אלו ובטקסטים עליהם, מחוברים להקשר ההיסטורי ורלוונטיים לחברה שאנחנו חיים בה, הן במובנים החברתיים-תרבותיים והן במובנים של יישומים חינוכיים בפרקטיקות עכשוויות.
  • המרכיב השני הוא בעל אופי אנליטי-מושגי ועוסק בהיבטים האלה: (א) הבחנת המושג חינוך ממושגים אחרים דוגמת הוראה, אינדוקטרינציה, הכשרה מקצועית ותעמולה; (ב) הבחנת הפילוסופיה החינוכית מתחומי הסוציולוגיה של החינוך והפסיכולוגיה של החינוך; (ג) הבחנת השיח התיאורי-ניטרלי מהשיח הנורמטיבי-שיפוטי; (ד) ובהבחנת ההגות האקדמית הפילוסופית מחשיבה מיתולוגית, דתית, אידאולוגית ומדעית-אמפירית.

הלמידה בקורס היא למידה פעילה. כל יחידת לימוד מכוונת אל מטלה, פעילות או דיון בקהילת הלומדים, שאליהם תגיעו דרך הרצאות קצרות, טקסטים ממקורות שונים ומגוונים וסרטונים מלווים. תהליך הלמידה ידרוש מכם כישורי חשיבה, רגישות, דמיון, ביקורת, פרשנות ואמפתיה, שהם ממילא הכישורים הנחוצים לעבודתו של המורה, וגם לכל אדם בחברה המודרנית.

הקורס נוצר עבור קהילת המורים בכל תחומי הדעת ורמות ההשכלה, אך מתאים גם לכל מי שמעוניין לסגל לעצמו את הכלים של החשיבה הפילוסופית. אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע המרתק של המחשבה.

קורס מאדם לעם
מה הקשר בין חוה ולילית לטיפול הזוגי שלכם?
מי באמת הרג את גלית?
מה הקשר בין פרשת נזיד העדשים של יעקב ועשיו לד.נ.א הלאומי שלנו?
ו...האם אנחנו באמת "עם סגולה" כמו שסיפרו לנו?

הקורס "מאדם לעם" של מכללת סמינר הקיבוצים יענה לכם על כל השאלות המרתקות האלו ואפילו יפתיע אתכם עם תשובות שלא שמעתם עליהן עד היום...

הקורס "מאדם לעם" עוסק באופן ייחודי בזהות שלנו כיהודים וכישראלים מבעד לסיפוריו המעצבים והמכוננים של המקרא ומכמה נקודות מבט: האישית, הלאומית והחינוכית.

זהותנו כישראלים, יהודים ולא יהודים, היא רכיב מהותי ומשמעותי שמשפיע על השקפת עולמנו ועל אורח חיינו כיחידים וכחברה. מצד אחד עלינו לקבל מגוון דעות ואמונות המייחדות כל אחד ואחת מאתנו, ומצד שני לטפח תרבות של ערכים הומניסטיים המאפשרת את המגוון הזה. סיפוריו המעצבים והמכוננים של המקרא הם אבן יסוד בתרבות זאת, והקורס "מאדם לעם" של ד"ר מורן גאם - הכהן, הניתן במסגרת לימודי מקרא ותרבות ישראל, עוסק בהם בדרך המשלבת תפיסת עולם ערכית-הומניסטית ותפיסה חינוכית-פדגוגית יצירתית וחדשנית.

הקורס עוקב אחר הנרטיב המקראי המספר על הפיכתנו מאדם לעם ובוחן את המשמעות של נרטיב זה ברמה האישית, החברתית והחינוכית כפי שתראו בנושאים שבהם נעסוק:

סיפור בריאת האדם מבעד לזווית האישית שלנו כבני אדם;
סיפור בריאת האישה מבעד לזווית הזוגית והמגדרית שלנו, כבעלי מערכות יחסים זוגיות;
סיפורה של משפחת אברהם אבינו מבעד לזווית המשפחתית שלנו, כבני משפחה;
האירוע המכונן של יציאת מצרים וגיבושו של עם ישראל מבעד לזווית הלאומית שלנו כפרטים בחברה הישראלית;
סיפור הקרב של דוד וגלית מבעד לזווית הפוליטית שלנו בשיח הציבורי והבינאישי.

הלמידה בקורס היא למידה פעילה ורפלקסיבית ומתפתחת בכמה רבדים: ברובד האקדמי – פרשנותו ומחקרו המרתקים והמפתיעים של הטקסט המקראי. ברובד האישי - רפלקסיבי – בחינת מקומו של הטקסט המקראי בעולמכם האישי; ובמישור החינוכי-פדגוגי – בחינת המשמעויות החינוכיות-פדגוגיות של העיסוק בנושאי הקורס על הילדים/ תלמידים שלכם, דור העתיד של מדינת ישראל.

כל יחידת לימוד בקורס מכוונת אל מטלה, פעילות או דיון בקהילת הלומדים, שאליה תגיעו דרך הרצאות קצרות ומרתקות, טקסטים ממקורות שונים ומגוונים, אתרי תוכן עשירים, סרטונים מלווים ואפילו שירים אהובים ומוכרים. תהליך הלמידה יאפשר לכם להעמיק את הידע בסיפוריו המכוננים והמעצבים של המקרא, ובהקשרים המעניינים והחשובים שביניהם לבין התנהלותנו כחברה בישראל מבחינה תרבותית ופוליטית, כאן ועכשיו.
הידע והתובנות שתצברו במהלך הקורס יאפשרו דיון עשיר יותר בשאלות של זהות, מגדר ולאום בחברה רב-תרבותית ומגוונת כמו החברה בישראל של היום, ויסייעו לכם בעיצוב זהותכם שלכם וזו של ילדיכם/תלמידיכם בשדה החינוכי.

הקורס נוצר עבור קהילת המחנכים והמורים בכל תחומי הדעת ורמות ההשכלה, אך מתאים גם לכל מי שמעוניין להעמיק את הידע וההבנה שלו בקשר שבין סיפורי המקרא לבין האתוסים והמיתוסים המכוננים של החברה הישראלית בימינו.

ידע מוקדם:
הקורס "מאדם לעם" הוא קורס מבוא ללימודי מקרא ותרבות ישראל ואינו מחייב ידע אקדמי קודם.