קורסים מקוונים

קורס מקוון רב משתתפים - MOOC

תמיכה טכנו-פדגוגית וייעוץ בתכנון ובפיתוח קורס מקוון רב משתתפים, ובהפעלתו