אוריינות מידע

פרויקט שמטרתו לפתח את אוריינות המידע של הלומדים, באופן שישמש אותם בלימודיהם  ובתפקידם כמורים. לשם כך פותח קורס הכולל חמש יחידות לימוד. בכל יחידה מספר סרטונים שהופקו במיוחד. הקורס נמצא באתר Moodle.  מה שמאפשר למרצים לשכפל אותו בשלמותו, או חלקים ממנו, ולשלב את התכנים בקורסים שהם עצמם מלמדים.

אוריינות מידע היא אוסף של מיומנויות הנדרשות לזיהוי, איתור, הערכה, הפצה ושימוש במידע, תוך הקפדה על כללי האתיקה. פיתוח מיומנויות המידע תורם להצלחה בביצוע מטלות אקדמיות ולקידום יכולות ההוראה. תכני הקורס  מתמקדים בהבנת עקרונות וברכישת תובנות אודות שלבי התהליך, בשילוב הדרכה מעשית והדגמות ממגוון כלים.

אוריינות מידע