כיתות העתיד

מרחבי למידה עתידיים

(Future Learning Spaces) הופכים להיות חלק מהמציאות הבית-ספרית על בסיס הכרה שמבנה הכיתה המסורתי לא מאפשר יישום מיטבי של פדגוגיות מתקדמות.  

בהקשר זה, מכללת סמינר הקיבוצים הקימה שלושה מרחבי למידה עתידיים  הכוללים ריהוט חדשני ואמצעים דיגיטליים מתקדמים ובשנת תש"פ מתוכנן להיבנות מרחב למידה עתידי רביעי.

בשנת תשע"ח הוקמה במכללת סמינר הקיבוצים  קהילה בונה ידע (Knowledge-Building Community) של מרצים המלמדים בכיתות העתיד.

הקהילה פועלת גם בכיוון המחקרי וגם בכיוון הפרקטי-יישומי כאשר מטרתה המרכזית  לזהות ולאפיין דגמי הוראה ולמידה במרחבי למידה חדשניים ולהבין את הערכים המוספים מחד ואת האתגרים מאידך בהקשר זה.

המרצים החברים בקהילה מקבלים תמיכה וליווי  מקצועי לכל אורך תהליכי התכנון והביצוע של דגמי ההוראה בכיתות העתיד. 
מרצים המעוניינים להצטרף  לקהילה וללמד בכיתות העתיד בשנת תש"פ  מוזמנים לפנות לד"ר יעל יונדלר.