שילוב וידאו בהוראה

 

השימוש בווידאו בהוראה הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות, והוא מציע גיוון בתהליכי ההוראה-למידה. בין האפשרויות לשימוש בו: שלוב סרטונים קיימים בהוראה פרונטלית "מסורתית", תיעוד הרצאות, וכן יצירת סרטונים על-ידי המורים והלומדים כאחד.

החל משנת הלימודים תשע"ד יחידת התקשוב האקדמי מציעה למרצים אפשרויות שונות של תיעוד הרצאות והקלטת סרטונים לשילוב בהוראה.
תיעוד ההרצאה, המועלה לאתר הקורס, יכול לשמש סטודנטים שנעדרו מהשיעור וגם סטודנטים שמעוניינים לחזור על החומר, אם משהו בכיתה לא הובן כהלכה ואם כחזרה לקראת המבחן. התיעוד בווידאו יכול להציע דרך נוספת להתמודד עם השונות הרבה של הסטודנטים.

מומלץ גם לשלב קטעי וידאו (כאלו שזמינים במאגרי סרטים ברשת כמו גם כאלו שהוכנו ע"י המרצים) גם במבחנים וגם במטלות הקורס. הדבר יכול להפוך את המטלות/שאלות ליותר יישומיות ומאתגרות. שימושים אחרים יכולים להיות, יצירת סרטונים של מונחים למשל, ובניית מילון שכולל מונחים מצולמים. דוגמא נוספת היא בניית ציר זמן, בו כל תקופה מיוצגת באמצעות סרטון.

מרצים המעוניינים לשלב וידאו בהוראה שלהם במכללה, מוזמנים לפנות לד"ר מיקי קריץ בדוא"ל: miki.kritz@smkb.ac.il