התכנית להכשרת אקדמאים להוראה

התכנית להכשרת אקדמאים במדעי הרוח מיועדת לאקדמאים המבקשים להורות אחד מתחומי הדעת הבאים: היסטוריה, ספרות, מקרא ותרבות ישראל. התכנית מיועדת גם למורים המבקשים לשנות את התמחותם למקצועות מדעי הרוח. יועצי הלימודים בתכנית ההכשרה בונים תכנית לימודים המותאמת אישית לכל סטודנט המאפשרת ניצול זמן יעיל.

מוקד ההכשרה הינו ההתנסות המעשית בהוראה. במסגרתה עורכים הסטודנטים היכרות עם דרכי הוראה מגוונות ועם תכניות הלימודים במערכת החינוך, ומכשירים עצמם למעשה החינוך וההוראה בבתי הספר העל יסודיים. התנסות זו מלווה במדריכים מיומנים צמודים, המסייעים לסטודנטים ביישום תפיסות ההוראה ודרכי הוראה הנלמדות בשעורי המתודיקה. סטודנטים המלמדים בפועל את מקצועות התמחותם ממשיכים בעבודתם הרגילה בבתי הספר שבהם הם מוצבים בתיאום עם המדריך הצמוד.

התוכנית להכשרת אקדמאים להוראת מדעי הרוח כוללת כ- 24 שעות שנתיות על פי תכנית אישית בהתאמה לדיסציפלינות שנלמדו. סטודנטים החייבים שעות השלמה יקבלו הכוון אישי מתואם עם ראש המסלול.

למידע נוסף אנא פנו לשער מסלול מדעי הרוח בחינוך העל יסודי ולשער החממה ליזמות חינוכית בחינוך העל יסודי באתר המכללה.