הכשרה לחינוך המיוחד בעל יסודי

התכנית להכשרת מורים במדעי הרוח לחינוך העל יסודי המיועדת למסלול החינוך המיוחד, מציעה התמחות בהוראת ההיסטוריה או הספרות לכיתות ז' - י'. התכנית כוללת לימודי יסוד ובחירה בהיקף של 26 שעות שנתיות (52 נקודות), וכן לימודי מתודיקה והתנסות מעשית בהיקף כולל של 10 שעות (20 נקודות). ההתנסות בכל אחד משני המקצועות מתקיימת במרוכז בבית ספר מוגדר ומלווה ע"י מדריך מקצועי צמוד.

מידע נוסף בעמוד לימודי חינוך מיוחד שבאתר המכללה.