כנס שפה וחברה 2015

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
Israeli Association for the Study of Language and Society
الجمعية اإلسرائيلية لدراسة اللغة والمجتمع
 

כנס שפה וחברה 2015

 הכנס יתקיים ביום שני, י"ב בתמוז תשע"ה, 29 ביוני 2015, במכללת סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 תל אביב.


במוקד הכינוס יעמוד הנושא:
"שפה במציאות העכשווית בישראל: חברה, חינוך ופוליטיקה"

תמורות רבות שהתרחשו בארץ ובעולם השפיעו על המציאות הלשונית העכשווית של המאה ה- 21. בין שינויים אלו ניתן למנות שינויים דמוגרפיים, חברתיים, טכנולוגיים, כלכליים, פוליטיים, מדיניים, חקיקתיים וחינוכיים. כנס זה יעסוק בסוגיות הקשורות לשפות העכשוויות בישראל אשר התעצבו ונוצרו בעידן הנוכחי לאור מגמות אלו.

 קול קורא  call for papers  הרשמה והגשת הצעה registration and proposal
 תכנית הכנס  תקצירי הרצאות    


הכנס יתקיים בקמפוס המרכזי של מכללת סמינר הקיבוצים, בדרך נמיר 149

דרכי הגעה

 מפת הגעה לקמפוס בדרך נמיר של סמינר הקיבוצים